Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Назаренко Тетяна, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району  Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йдеться про формування особистості сучасного типу, громадянина й патріота суверенної Української держави, а також про взаємозв’язки в системі людина-суспільство-природа, саме ці завдання є  найважливішими для сьогодення, і саме через навчально - виховний процес у школі буде формуватися особистість компетентна у всіх сферах людського життя.

        Курс біології відіграє інтерактивну роль у системі навчально-виховного процесу, що полягає у формуванні знань і вмінь дослідницького характеру, розумінні сучасних проблем  навколишнього середовища й усвідомлення їх актуальності для себе, рідного краю, своєї країни і всього людства та розвиток особистої відповідальності за стан довкілля.

        Матеріал підручника не може постійно стимулювати самостійну творчу діяльність та осмислення ними певних явищ, оскільки не асоціюється ними з реальними життєвими враженнями. Потрібно вивчати - навколишній світ, види трудової діяльності, явища суспільного життя, події, характерні для місця проживання дітей.
        Традиційними вимогами до сучасного компетентнісного уроку є те, що на заняттях учні повинні наводити приклади із життя, робити порівняння, висновки, працювати з підручником, здійснювати експеримент,  складати конспект уроку, звертатися до свого практичного досвіду.
         Здійснюючи індивідуальний життєвий сценарій, особистості необхідно опанувати не лише необхідні знання, а й найвище мистецтво — мистецтво жити. Отож, комунікативна компетентність — необхідна умова життєтворчості школяра. Саме тому, при вивченні біології, я пропоную завдання на основі місцевого матеріалу, який сприяє розвитку пізнавальної активності та критичного мислення у ході навчання.
Ось приклади таких завдань:
- розгляд вправ на розвиток уміння висловлювати здогади, припущення, доводити справедливість певних стверджень;
- збагачення навчального матеріалу завданнями з логічним навантаженням;
- виконання інтегрованих завдань;
- використання цікавинок (завдання для інтелектуального самовдосконалення).
         Ціннісно-смислові компетенції полягають у тому, що учні здатні бачити й розуміти навколишній світ, орієнтуватись в ньому. Це дає можливість їм самовизначитись у навчанні й інших видах діяльності.
        Одним із складових формування навичок самостійної пізнавальної діяльності учнів, спостерігати, аналізувати процеси у живій природі слугують навчальні екскурсії з біології, які несуть профорієнтаційну спрямованість.
Вони розширюють кругозір учнів, розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння — орієнтування в просторі.
Під час виконання наукових досліджень, лабораторних та  практичних робіт або  спостереження за об’єктами живої природи формуються ціннісно-смислові компетенції.
На уроках біології формуються компетенції особистісного самовдосконалення, які є актуальними на сьогоднішній день:
-  Правила особистісної гігієни;
- Турбота про власне здоров’я;
- Внутрішня екологічна культура;
- Формування психологічної самоорганізації;
- Культури мислення і поведінки;
        Як приклад-психологічний експермент: - Чи можна пов’язати життя рослин із психічним настроєм людини? Із життям людини взагалі?
- Прохання до одного з учнів заплющити очі і торкнутися до квітки, що пропонує експериментатор. Завдання: виявити на доторканість, що це за квітка (троянда, бо вона має шипи).
        Здоров’язберігаючі компетенції: - Фітонциди – леткі олії, що знищують хвороботворні бактерії та інших паразитів. - Рослини якої родини їх містять?                 
          Біологія – це один із тих навчальних предметів, при вивченні якого надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка і, особливо, застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективніше формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.
          Розробка уроків із застосуванням мультимедійного проектора,  допомагає ілюструвати теоретичний матеріал, створення і демонстрування учнівських презентацій, що дає змогу вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності.
          Отже, компетентність-це:
- мобільні знання,які постійно оновлюються,
- гнучкі дієві методи,які дають можливість використовувати ці знання в конкретній ситуації,
- критичне мислення,яке дозволяє оцінювати окремі ідеї,знання та можливість їх використання в тій чи іншій ситуації.
          Людина, яка поєднує в собі мобільні знання, критичне мислення, дієві методи, стане високо компетентісним спеціалістом у майбутньому. На це саме і націлює навчання з біології.


Бібліографія

 1. Бондар С. Компетентність особистості - інтегрований компонент навчальних досягнень учнів// Біологія і хімія в школі.-2003.-№2.-С.8-9;
     2. Мазаєва К. В., Пугачова Н. І. Компетентність особистості - інтегрований компонент   навчальних досягнень учнів// Біологія. - 2005.-№ 12.-С.5-9;
 3. Кононко О. Орієнтир сьогодення – компетентна особистість// Дошкільне  виховання.- 2005. - № 7.- С.3;


32 коментарі:

 1. Національно-патріотичне виховання на уроках біології тісно пов'язано з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Питання глобальне. Удачі у вирішенні поставлених завдань.

  ВідповістиВидалити
 2. Національно-патріотичне виховання на уроках біології тісно пов'язано з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Питання глобальне. Удачі у вирішенні поставлених завдань.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так, я з Вами згодна, природа є дійсно потужним фактором, і наше завдання не забувати, що у нас є рослини - символи, видатні учені, які зробили великий внесок в розвиток України. Саме на це я стараюсь націлювати учнів, формуючи у них відчуття гордості та патріотизму за свою Батьківщину. Дякую.

   Видалити
 3. Ми і природа невід'ємні складові, тож стаття Тетяни Константинівни повністю це підтверджує. Бажаю творчої наснаги.

  ВідповістиВидалити
 4. Катерина Бондаренко24 січня 2016 р. о 23:09

  Тетяна Костянтинівна щиро дякую за цікаву та змістовну роботу. Успіхів у роботі.

  ВідповістиВидалити
 5. Оксана Заянчуковська24 січня 2016 р. о 23:11

  Комунікативна компетентність — необхідна умова життєтворчості школяра. Саме тому, при вивченні біології, Тетяна Костянтинівна пропонує завдання на основі місцевого матеріалу, який сприяє розвитку пізнавальної активності та критичного мислення у ході навчання.Бажаю успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Завдання на основі місцевого матеріалу для учнів є захоплюючим та цікавим. І разом із цим у них виникає розуміння сучасних проблем навколишнього середовища й усвідомлення їх актуальності для себе, рідного краю, своєї країни і всього людства та розвиток особистої відповідальності за стан довкілля. Дякую.

   Видалити
 6. Валентина Самайчук24 січня 2016 р. о 23:47

  Завдяки виховному процесу у школі буде формуватися особистість компетентна у всіх сферах людського життя. Тетяна Костянтинівна ви сучасний педагог!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Бережиленко Тетяна25 січня 2016 р. о 00:12

   Розвиток компетентності -необхідна умова виховання учнів і Тетяна Костянтинівна шороко його впроваджує на своїх уроках. Дякую. Удачі та наснаги!

   Видалити
 7. Україна багата на науковців, у тому числі у галузі біологічної науки. Тому, Тетяна Костянтинівна на своїх уроках знайомить дітей із вітчизняними видатними постатями біологічної науки, чим влучно виконує завдання національно-патріотичного виховання. Дякую за цікаву статтю. Бажаю творчих здобутків.
  Худа Н.М

  ВідповістиВидалити
 8. Активне спілкування з навколишнім середовищем становить невід'ємну частину реалізації життєвого шляху й освоєння життєвої компетентності особистості для того, щоб найкращим чином уміти орієнтуватися у власному соціально-психологічному просторі,часі і внутрішньому світі. Дякую за цікаву роботу.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так, а головне націлювати учнів на самовдосконалення. Ми повинні виховувати не тільки людину, яка поєднує в собі мобільні знання та критичне мислення,але і закладати здоров’язберігаючі компетенції. Адже, в здоровому тілі-здоровий дух! Дякую.

   Видалити
 9. Дмитро Поліщук25 січня 2016 р. о 03:20

  Гарний приклад для наслідування ви Тетяно Констянтинівно розкриваєте у вашій статті. Творчих злетів.

  ВідповістиВидалити
 10. Цікава стаття!Дуже добре.що ваші уроки сприяють розвитку пізнавальноі активності та критичного мислення учнів.Бажаю і надалі успіхів у праці!

  ВідповістиВидалити
 11. Цікава стаття!Дуже добре.що ваші уроки сприяють розвитку пізнавальноі активності та критичного мислення учнів.Бажаю і надалі успіхів у праці!

  ВідповістиВидалити
 12. Заянчуковська О.25 січня 2016 р. о 13:53

  Ваша стаття і уроки дуже цікаві та пізнаваль! Удачі у вирішенні поставлених завдань!

  ВідповістиВидалити
 13. Особистісно-орієнтоване навчання сьогодні займає чільне місце в освітній галузі. Адже, тільки тоді, коли особистість зможе самостійно опрацьовувати та аналізувати матеріал вона зможе реалізуватися спочатку, як успішний учень, а далі, як цінний працівник. Ваш підхід до уроків, де учні повинні самостійно мислити, наводити приклади з власного життя дуже актуальний сьогодні. Регіональний компонент, який являється пріоритетним знайшов місце на Ваших насичених уроках. Дякую, колего, за цікавий матеріал. Бажаю Вам, Тетяно Костянтинівно, успіхів та подальших здобутків! Так тримати!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так,учням необхідно опанувати не лише необхідні знання, а й найвище мистецтво — мистецтво жити. На що я і націлюю учнів. Дякую!

   Видалити
 14. Олександр Федорович Собко26 січня 2016 р. о 23:02

  Дякую за цікавий матеріал. Вам позитиву та натхнення від роботи.

  ВідповістиВидалити
 15. Дуже цікава та змістовна стаття. Дякую, колего за чудову роботу. Бажаю подальших успіхів!
  Гишко А.Е.

  ВідповістиВидалити
 16. Особистісно-орієнтоване навчання становить невід'ємну частину реалізації життєвого шляху учнів. Так тримати!

  ВідповістиВидалити