Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Олена Сокол, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Завалля Гайворонського району Кіровоградської області
               Анотація. В даній статті йдеться про впровадження національно-патріотичного виховання в навчально-виховний процес у початкових класах.  Визначено напрямки громадянської компетентності учнів на уроках та в позаурочний час. Зясовано роль виховних годин та загальношкільних проектів для формування національної свідомості учнів молодшого шкільного віку.

  Керуючись методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх  навчальних закладах слід зазначити, що національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як на уроках, так і в позаурочний час. Сюди входить гуманізація взаємин у системах «учитель-учень», «учень-учень», використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями, створення умов для творчої реалізації кожного учня.

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни її природи, рідного слова, побуту, традицій.
 У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.
          Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зокрема, під час вивчення розділу «Мова і мовлення» звертаю увагу учнів на багатство і милозвучність української мови, захоплюю дітей її красою, пробуджую любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову. Пояснюю значення української мови для становлення незалежної, самостійної держави, роль української мови як державної під час написання творів на тему: «Розповідь про українську мову», «Як українці шанують державний прапор». Формуючи культуру спілкування, збагачую мовлення молодших школярів українськими формами звертання та формами мовленнєвого етикету, пробуджую інтерес до походження цих формул, показую їх зв’язок з національними традиціями та звичаями. У процесі опрацювання правила вживання великої літери у власних назвах зосереджую увагу учнів на застосування цього правила під час запису назви нашої Батьківщини, її столиці, рідного селища, річок, морів,гір та інших географічних назв України.
              На уроках літературного читання опрацьовуємо тексти про походження назв міст, про красу і неповторність місць України, про історичне минуле нашої країни та її відомих людей (письменників, художників, історичних постатей, спортсменів тощо). Чільне місце на уроках української мови та літературного читання займає використання малих фольклорних форм – загадок, лічилок, мирилок, приказок та прислів’їв, народних прикмет, уривків з казок, дитячих пісень, колядок, щедрівок, веснянок тощо. У процесі реалізації їх виховного потенціалу, пояснюю дітям, що багатство і розмаїття народної творчості свідчить про мудрість і талановитість українського народу, а знання і трепетне ставлення до них є запорукою збереження цього багатства для майбутніх поколінь.
         Через тексти виховую в молодших школярів любов до рідного краю, своєї Батьківщини, повагу до національних традицій і символів українського народу, почуття гордості за відомих людей України, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої країни.
          На уроках української мови та літературного читання складаємо усні та письмові тексти на патріотичні теми (пишемо твори про земляків, які прославили рідний край, вітальні листівки захисникам Вітчизни).
         Адже головною метою національно-патріотичного виховання у початкових класах є вироблення у молодших школярів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою.
        На уроках математики національно-патріотичне виховання відбувається опосередковано, через умову математичної задачі.
       Навчальний предмет «Я у світі» спрямований на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.
        Найважливішим виховним спрямуванням змісту названого предмету є формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, гуманізм, працелюбство, взаємоповага, виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності, виховання творчої, соціально активної особистості.
Зміст програми предмета відображає такі види знань, результатом опрацювання яких є набуття громадських цінностей:
·        Про навколишній світ у взаємозвязку компонентів «Я – людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ».
·        Про способи пізнавальної та практичної діяльності, встановлення необхідності знати державну мову, шанувати символи держави; засвоєння моделей поведінки.
·        Оцінні знання про норми ставлення до явищ життя (учень розпізнає вчинки за критерієм патріотичних вимірів).
           На уроках «Природознавства» виховні цілі повязані з ознайомленням з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи, любов до рідного краю, Батьківщини.
               На уроках «Трудового навчання» діти знайомляться з традиційними народними ремеслами в Україні,вчаться виготовляти витинанки різних регіонів України, оздоблювати вироби технікою вишивки.
            Для формування громадянської компетентності молодших школярів проводжу виховні години, бесіди за темами: «Славетні українці», «Козацькому роду немає переводу», «Голодомор 1933 року», «Мої права та обовязки».
            Акцент у виховній роботі переношу на засвоєння учнями народних традицій, сутності українських обрядів, народних свят, легенд, переказів, звичаїв.
           Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найчастіше використовую такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, інсценування, конкурси, ігри, школа ввічливості, спортивні змагання, козацькі забави, веселі старти, естафети, виставка малюнків, екскурсія.
        Цього навчального року наша школа працює над проектом «Ми патріоти доньки і сини, для тебе ми, Вкраїно, все здолаєм». Зокрема кожен класний колектив впроваджує свій виховний проект. Назва нашого проекту «Рідний край, де  живемо, Україною зовемо».
       Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, у формуванні громадянської компетентності.

Бібліографія

1.     Інтерактивні  технології навчання у початкових класах /упор. І. І. Дівакова. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.
2.     Система виховання в початковій школі (за Національною програмою виховання МОН України) / упор. А. В. Лихва. – Харків: Основа, 2011.
3.     Виховуємо людину і громадянина: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2006.

3 коментарі:

  1. Дуже актуальні питання розкриваються в даній статті. Щоб діти стали справжніми громадянами, творцями своєї долі, необхідно, аби вони міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко перейнялись його національним духом, способом мислення і буття. Саме початкова школа і є фундаментом становлення громадянина. дякую за статтю. Творчих злетів Вам, радощів від праці та від своїх маленьких вихованців-патріотів.

    ВідповістиВидалити