Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ


Тетяна Васілєвська, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів с. Вікнина Гайворонського району Кіровоградської області

         Анотація. В даній статті йдеться про необхідність формування в учнів громадянської особистості. Роль уроків зарубіжної літератури у формуванні самосвідомості учнів, вихованні національної свідомості, патріотизму, загальнолюдських цінностей,  збагачення духовної свідомості школярів .

          Виховання громадянина завжди було найважливішим завданням суспільства. Україна долає важливий і відповідальний історичний етап у розбудові державності і здійсненні гармонійного поєднання інтересів особистості й держави.

        У «Концепції громадянської освіти у школах України» знаходимо, що громадянське виховання – процес формування громадянськості, інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, залучати її до суспільного, в якому права людини є визначальними. Громадянськість –  це реальна можливість втілення в життя сукупності соціальних, політичних і громадських прав особистості, її інтеграція в культурні й соціальні структури суспільства [6, с. 7].
         Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активності громадянської позиції.
         Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і   незалежність, людина не може бути громадянином.
         Вважаю, що патріотичні відчуття учнів засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів має приклад дорослих.
         Наше сьогодення доводить, що все в житті змінюється: ідеї, методи виховання. Але я ніколи не погоджусь, що змінюються людські цінності. Не цінності змінюються, адже вони вічні, а змінилось наше ставлення до них. Любов, Благородство, Вірність, Віра, Повага, Патріотизм здаються нам якимись далекими, несучасними, фальшивими. І ось для того й існує урок літератури, щоб за допомогою  книги поєднати людину з життям, морально підтримати її в сьогоденному складному суспільстві, навчити любити не тільки себе, а й оточуючих, рідний край, свою Батьківщину.
         Патріотизм є одним із найсуттєвіших показників моральності людини.
         Патріотизм – любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народові,  гордість досягненнями й культурою своєї Батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості й ідентифікація себе з іншими членами нації, прагнення захищати інтереси Вітчизни й свого народу.
         Предмет «Зарубіжна література» як важливий засіб реалізації цілей громадянської освіти учнів передбачає:
1. Ознайомлення школярів із кращими здобутками і художніми відкриттями зарубіжної літератури.
2. Формування світогляду школярів на основі духовних цінностей, що  пропагуються через літературні твори, розвиток їхніх почуттів і мислення.
3. Виховання у школярів толерантного ставлення до іншої точки зору, поваги до інших національних традицій.
4. Розширення читацького досвіду учнів.
5. Формування досвіду громадянської поведінки (відстоювання прав людини, прояв громадянських почуттів).
    Готуючи учнів до життєдіяльності,  предмет «зарубіжна література»  вирішує ряд проблем. Зокрема сьогодні це:
1.     Розвиток моральної самосвідомості молоді.
2.     Реалізація принципу гуманізму.
3.     Моральне  виховання молоді на основі християнських цінностей.
4.     Моральне виховання дитини в школі.
5.     Формування духовності й моральності як базових характеристик особистості.
Вивчаючи будь-який твір, звертаю увагу не лише на відтворення змісту, аналіз, а й на те, які життєві уроки можна з нього взяти.
Виховання патріотизму неможливе без фольклорних творів, в яких оспівується велич героїчного минулого різних народів, їх завзятість у прагненні  відстояти свободу і справедливість. В усній народній творчості набули поширення героїчні пісні й балади, в яких втілено уявлення та мрії народу про тих, хто звільнить рідну землю від чужоземної влади, захистить від зла і кривди. Центральним персонажем героїчних сказань і пісень усіх народів є воїн-богатир. Історія Київської Русі стала основою билин про Іллю Муромця; фольклорні балади Англії оспівували справедливість Робіна Гуда, його любов до простого народу . Хвилювала доля рідної батьківщини і Стівенсона. В своїй баладі «Вересовий трунок» прославляє людську мужність і гідність, патріотизм і здатність до самопожертви заради ідеалів, любові до вітчизни.
          Залишила слід в історії багатьох поколінь Друга Світова війна. Назавжди вона закарбувалася в пам’яті старших поколінь. Нічим не зміряти пережиті народами страждання. Майже кожна сім’я зазнала втрат.
         Гірку правду про війну розповідає художня література. Твори визначних літераторів: В.В. Бикова, О.Т. Твардовського, М. Шолохова – допоможуть збагнути дітям, як майстри художнього слова боролися проти війни.
         На кожному уроці потрібно працювати так, щоб діти усвідомили, що усе життя людині доводиться обирати між істиною і брехнею, між світлом і мороком, між правильним і неправильним, між добром і злом. І література, її герої допоможуть розібратися в собі, вибрати правильний шлях.
        
         Отже, на мою думку, виховання національної самосвідомості на уроках літератури сприяє збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення особистістю себе як частинки українського народу з власною національною гідністю.
         Виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу.

                                                  Бібліографія

1.     Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури// «Ранок». – 2002.
2.     Концепція громадянської освіти у школах України.
3.     Методичні рекомендації щодо національно- патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
4.     Бойко І. Формування громадянської компетентності учнівської молоді у процесі вивчення зарубіжної літератури.
5.     Волощук Є. Проблеми вивчення зарубіжної літератури ХХ століття в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2003. - № 3.
6.     Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література 5 – 12 класи // за редакцією Ніколенко О.М.

24 коментарі:

 1. Собчик Тетяна Михайлівна26 січня 2016 р. о 04:38

  Література завжди була предметом, який зачіпав струни людської душі. В сучасному світі, сповненому стількома сеперечностями і протиріччями, важливо знайти точки опори, які б дозволяли людині гармонійно жити у мирі з собою і суспільством. Однією з таких опор і є патріотизм. Тому зарубіжна література на прикладах кращих творів світової спадщини може послужити вихованню в учнів любові до своєї Батьківщини, гордості за свій народ, бажання йому служити. майстерність вчиеля Васілєвської Т.В. дозволяє зробити літературу інструментом патріотичного виховання

  ВідповістиВидалити
 2. Дмитренко Євгеній Володимирович27 січня 2016 р. о 02:11

  Стаття доречна та важлива.Сьогодення цього потребує.

  ВідповістиВидалити
 3. Дмитренко Олена Анатоліївна27 січня 2016 р. о 02:15

  Стрижнем усієї системи виховання в Українi повинна бути національна ідея.
  Дякую за статтю і роботу.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Васілєвська Тетяна31 січня 2016 р. о 08:23

   Щиро Вам вдячна за відгук.

   Видалити
 4. Байда Наталія Григорівна27 січня 2016 р. о 02:47

  Дякую автору за цікаву статтю. Адже патріотичне виховання є складовою частиною навчально-виховного процесу, і кожен вчитель-предметник повинен розвивати в учнів почуття "патріота" своєї Батьківщини.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Васілєвська Тетяна31 січня 2016 р. о 08:19

   Щиро дякую, за позитивний відгук.

   Видалити
 5. Олена Мартинюк27 січня 2016 р. о 04:57

  Змістовна стаття,яка розкриває сучасний підхід до патріотичного виховання, адже у шкільних стінах плекається громадянин. Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
 6. Оксана Шутка27 січня 2016 р. о 05:25

  Любов, Благородство, Вірність, Віра, Повага, Патріотизм- це саме ті людські якості, які "обезцінюються" в нашому сьогоденні Але ж насправді вони є безцінними. Ви, шановна колего. доречно згадали про дану проблему.Думаю, що кожен, читаючи вашу статтю, згадає про справжні людські цінності. Дякую!

  ВідповістиВидалити
 7. Грушкевич Сергій Васильович28 січня 2016 р. о 02:54

  Дуже цікава стаття, адже патріотичне виховання школярів є актуальним не тільки на уроках світової літератури. Ви розкрили ще один спосіб вдосконалення дитини як громадянина та патріота своєї країни.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тетяна Васілєвська31 січня 2016 р. о 23:57

   Дякую, за допис, за гарні слова. Приємно, що оцінили статтю.

   Видалити
 8. Дякую за цікаву та змістовну статтю. Я вірю, що Ви формуємо гідне майбутнє нашого народу.Ви з династії прекрасних педагогів Войнаровських Володимира Миколайовича та Марії Іванівни, які в свій час виховували патріотів України, а Ви є продовжувачем цієї нелегкої справи. Бажаю Вам творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Васілєвська Тетяна31 січня 2016 р. о 06:58

   Наталія Василівна, дякую за гарні слова. Вам теж успіхів, натхнення.

   Видалити
 9. Проблема, яку ви піднімаєте на сторінках своєї статті, дуже актуальна. Я впевнена, що ви на вірному шляху у вихованні нової еліти. Дякую за цікавий матеріал.

  ВідповістиВидалити
 10. Формування патріотичних почуттів на уроках зарубіжної літератури у Тетяни Володимирівнми посідає особливе місце.Через вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, літератури іншого народу виховуються почуття громадянськості й патріотизму. Тема актуальна і нагальна. Успіхів.

  ВідповістиВидалити
 11. З великим задоволенням та цікавістю прочитав вашу статтю. Було дуже гарно висвітленно вміння правильного виховання майбутнього покоління нашої Батьківщини. Бажаю Вам натхнення у вашій праці

  ВідповістиВидалити
 12. Щиро вдячна за статтю! Вона такаж цікава , як і ваші уроки . Хай ваші старання будуть виправдані учнівською вдячністю та їх високими оцінками.

  ВідповістиВидалити
 13. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тетяна Васілєвська31 січня 2016 р. о 23:54

   Дякую за відгук. Приємно, що оцінили статтю. Бажаю Вам успіхів та всіх благ.

   Видалити
 14. Тетяна Криворучко31 січня 2016 р. о 11:27

  Питання патріотичного виховання надзвичайно актуальне в наш час, а на уроках зарубіжної літератури було і є невід'ємною частиною навчально-виховного вроцесу. Творчих Вам успіхів.

  ВідповістиВидалити