Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Тетяна Карашевич, педагог-організатор   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Червоне  Гайворонського району Кіровоградської області.

         Анотація. В даній статті йдеться про сучасні підходи до формування громадянина-патріота в навчальному закладі. З’ясовано роль позакласних та виховних заходів у формуванні патріотичної , самосвідомої та всебічно розвиненої особистості. Розроблено ряд заходів для формування  особистості  громадянина-патріота  в навчальному закладі.
        
  У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому патріотичне виховання займає провідну роль у виховному процесі школи.

 Україна як суверенна  держава ставить перед школою відповідальне і складне завдання – виховати національно свідоме підростаюче покоління патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. Основними напрямками патріотичного виховання  учнів в ЗШ І-ІІІ ступенів села Червоне є збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого, аналіз подій сучасності. В концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" зазначено: "Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя".
Безумовно, патріотичне виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий за часом, складний за змістом . Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним із найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність — найблагодатніша пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Під патріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування в учнів любові до своєї Батьківщини. Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи, тому педагогічний колектив школи намагається формувати в учнів почуття любові та горбості за Батьківщину, свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого.
Сучасне розуміння патріотизму характеризується різноманітністю і неоднозначністю. Багато в чому воно пояснюється складною природою даного явища, багатим його змістом і розмаїттям форм прояву.
   Видатний педагог  В.О. Сухомлинського наголошував  про складність у вихованні патріотизму, про те, що в повсякденному житті ми не зустрічаємося з мірою, за допомогою якої можна було б виявити цю "тяжко зрозумілу цінність" – патріотизм – демонструє, що багато в чому особливістю виховання патріота є історичні умови, в яких проживає особистість.  «Любов до Вітчизни стає силою духу тільки тоді, коли у людини відображені в свідомості образи, пов'язані з рідним краєм, мовою, коли з'являється відчуття гордості від того, що все це - твоя Батьківщина » - писав педагог.
У педагогічній концепції «Патріотичне виховання учнів» зазначається, що одним із покликань української національної системи освіти та виховання є завдання пробуджувати і виховувати в кожній дитині патріотичні якості та цінності.
Особливість патріотичного виховання дітей у школі обумовлена його присутністю в навчальному процесі таких навчальних предметів:  «Я і Україна»    «Історія  України», «Громадянська освіта: правознавство»  У Державній програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» зазначається, що метою сучасного освітнього процесу є формування громадянина-патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя . Саме тому змістове наповнення основних орієнтирів має бути спрямоване на виховання та формування цінностей і ставлень особистості до себе і до людей, до суспільства і держави, природи і здоров'я, праці і мистецтва .
Отже, патріотичне виховання школярів включати в себе:
 • розвиток у школярів національної самосвідомості, самоповаги, любові до Батьківщини;
 • сприяння їх глибокому розумінню та прагненню до реалізації національної ідеї;
 • формування в учнівської молоді дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій українського народу;
 • виховання в неї відповідальності за природу рідної країни;
 • розвиток у школярів потреби зробити посильний внесок у долю Батьківщини;
 • виховання прагнення працювати на благо рідної країни та її населення.
Педагогічний колектив школи працює над проблемою «Виховання громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової творити себе і оточуючий світ»
Для реалізації завдань   патріотичного виховання класоводи та класні керівники 1-11 класів  проводять класні години, зміст яких сприяє формуванню патріотичної свідомості школярів.
Майже всі позаурочні заходи в школі мають патріотичне спрямування.  Особливим  цього року  в школі було свято Першого дзвоника. Більшість учнів школи були одягненні у вишивані сорочки, тримали в руках жовто-блакитні прапорці. Як і по всій Україні, лінійка розпочалася з хвилини мовчання за загиблими українцями у зоні АТО. На  свято були запрошені наші односельці, захисники країни, які перебували у відпустці. Саме тому особливу увагу в навчальному закладі цього року в день Гідності та Свободи приділили подіям Майдану. На класних годинах класні керівники  акцентували увагу учнів на тому, що  наявність у громадян різних поглядів з тих чи інших питань є природнім станом громадянського суспільства. При цьому непорушними є державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади державного устрою.  Шляхом ознайомлення з основними подіями періоду листопада 2013 року – березня 2014 року переконували, що патріотизм виявляється в сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстоювати незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини. Учням було роз’яснено зміст гасел «Слава Україні!», «Героям слава!», «Герої не вмирають!», «Україна – понад усе!».
          Щороку в нашій школі проводиться Місячник української писемності та мови. Це сприяє вихованню любові до рідної мови, що є одним із найважливіших чинників формування патріотизму.    
В рамках Місячника проводяться бесіди, класні години, круглі столи, створення презентацій, дослідження.
Педагогічний колектив нашого навчального закладу багато років працює  над  проблемою громадянського та патріотичного виховання школярів, використовуючи для цього різні форми та методи роботи, проектну діяльність, інноваційні технології, експериментуючи та творячи власну модель громадянського виховання.  Серед різноманітних методів та форм пріоритетну роль надаємо активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Традиційними стали виховні заходи патріотичного спрямування: єдиний урок «Україна – єдина країна!», «Дню партизанської слави», «Міжнародного дня людей похилого віку», «Дня ветерана»,  " День українського козацтва» , « День захисника України»,  «День визволення України від фашистських загарбників», « День Гідності та Свободи», «День пам’яті жертв голодомору»,  Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»,  «Міжнародний день волонтерів», «День Збройних Сил України» ,  Вечори: «Я-громадянин України», День Соборності", «Міжнародний день рідної мови»,  «Дні вшанування пам’яті великого українського поета Т.Г.Шевченка». У школі проводяться лінійки Пам’яті: "Україна пам’ятає Голодомор", "9 травня – День перемоги", "Трагедія на ЧАЕС", "Пам'яті героїв Крут"; конкурси малюнків , виготовлення стінгазет. Музей історії с.Червоне  надає широку різнобічну інформацію про історію нашої держави, зокрема і рідного села, матеріали музею поглиблюють знання учнів та  сприяють вихованню патріотичних почуттів.
         Пріоритетним напрямом виховної роботи в закладі визначено формування особистості учня − патріота України, – який усвідомлює свою приналежність до сучасної цивілізації. Із цією метою в кожному класі проводяться виховні та інформаційні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави: "Свою Україну любіть", "Моя Україна − червона калина", "Політична культура молодої людини", "Прапор, Герб − ознаки держави", "Я − громадянин України" тощо.
         Активній громадянській позиції навчаємо, залучаючи дітей до участі в шкільному самоврядуванні. Формування активної, ініціативної, здатної приймати нестандартне рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. Члени парламенту беруть активну участь в організації зустрічі з воїнами  АТО, учасниками Афгано-радянської війни, ветеранами Другої Світової війни. Організовують та беруть участь у змаганнях, які присвячені Збройним силам України, До Дня українського козацтва, конкурсах пісні і строю до Дня Перемоги.
 «Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього», - говорить мудрий  вислів. Молоде покоління українців повинне знати власну історію, знати, хто ми і чиї діти, знати, яким шляхом йшов наш народ до незалежності, яку ціну було сплачено за те, щоб «не вмерла України ні слава, ні воля». Адже тільки той, хто добре знає своє минуле, може впевнено крокувати у майбутнє.

Бібліографія
1.     Гнатюк В.М. “Управління системою національного виховання учнів    загальноосвітньої школи”, Методичний посібник, “Оріяни”, Київ, 1998
2.     Дем'янюк  Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому закладі : науково-методичний посібник. - Суми.: ТОВ Видавництво «Антей», 2006. – 384 с.
3.     Каюков В. І. Виховуємо патріотів України.//Всеукраїнський благодійний фонд лицарського виховання імені Петра Сагайдачного., м. Кіровоград, 2000р.
4.     Каюков В. І., В. О. Сухомлинський і сучасна національна школа. Світогляд : Науково-методичний збірник – 1998,- Вип. 4 – с 5-8.
5.     Мартинюк І. Національна система виховання, шляхи реалізації// Рідна школа,        №3/4, 1994
6.     Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році // Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376.
7.     Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243.
8.     Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді // Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти і науки від 27.10.09 року  № 3754/981/538/49.

8 коментарів:

 1. Дякую за цікаву статтю. В ній, дійсно, йдеться про важливі речі сьогодення. Ставлячи саме такі пріоритети, можна виховати справжнього патріота.

  ВідповістиВидалити
 2. Чудова стаття , ви показали непогані організаторські здібності під час проведення семінару педагогів - організаторів. Програма семінару змістовна та актуальна, мала назву : " КРИЖЕЛЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ " Ця стаття продовження плідної та творчої роботи . Успіхів Вам , натхнення і побільше сил для хороших справ.

  ВідповістиВидалити
 3. Ірина Семенюк28 січня 2016 р. о 12:21

  Виховати патріота важко в наш час, коли практично всі діти користуються російськими соціальними мережами, які ряснять антиукраїнськими закликами. Педагоги-організатори, в тому числі і Ви, Тетяно Віленівно, своєю роботою, заходами патріотичного спрямування, власною життєвою позицією, докладаєте максимум зусиль для формування патріотичних почуттів підростаючого покоління.

  ВідповістиВидалити
 4. У статті Ви широко розкрили тематику позакласної роботи своєї школи в реалізації напрямку громадянсько-патріотичного виховання. Дуже важливо, щоб молоде покоління знало власну історію. При організації заходів історичного минулого я завжди використовую народну мудрість «Хто не знає свого минулого,той не вартий свого майбутнього». Дякую за статтю! Натхнення Вам, терпіння у Вашій нелегкій роботі!

  ВідповістиВидалити
 5. У статті Ви широко розкрили тематику позакласної роботи своєї школи в реалізації напрямку громадянсько-патріотичного виховання. Дуже важливо, щоб молоде покоління знало власну історію. При організації заходів історичного минулого я завжди використовую народну мудрість «Хто не знає свого минулого,той не вартий свого майбутнього». Дякую за статтю! Натхнення Вам, терпіння у Вашій нелегкій роботі!

  ВідповістиВидалити
 6. У цей непростий час - особливо доречна стаття. Ви розкрили корисні форми роботи для використання в практиці педагогів - організаторів. Дякую. Творчих успіхів.

  ВідповістиВидалити
 7. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 13:19

  Згодна з вами,тетяно Віленівно, що виховання громадянина - патріота - справа нелегка, та актуальна. Педагогу - вихователю доводиться докласти багато зусиль, щоб виховати гідну зміну старшому поколінню, активних українців - патріотів своєї держави. Творчих злетів, наснаги у роботі!

  ВідповістиВидалити
 8. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 13:20

  Згодна з вами,Тетяно Віленівно, що виховання громадянина - патріота - справа нелегка, та актуальна. Педагогу - вихователю доводиться докласти багато зусиль, щоб виховати гідну зміну старшому поколінню, активних українців - патріотів своєї держави. Творчих злетів, наснаги у роботі!

  ВідповістиВидалити