Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ


Тетяна Криворучко, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Вікнина Гайворонського району Кіровоградської області      

Анотація. У статті проаналізовано основні напрямки патріотичного виховання учнів в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Вікнина. Процес патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній та позашкільній діяльності. Краєзнавча робота – один із важливих напрямків патріотичного виховання в нашому навчальному закладі,  головною метою якої є патріотичне  виховання учнівської молоді на основі краєзнавчого матеріалу. Всі ці матеріали використовуються у організації та проведенні загальношкільних заходів патріотичного спрямування, адже це виховання патріотизму не на далеких прикладах, а на прикладах тих, хто живе поруч.

Виховання патріотизму у сучасній школі має велике значення, оскільки мова йде про долі сьогоднішнього і майбутнього поколінь, адже учні повинні не тільки володіти належним об’ємом знань, а й стати зрілими духовно і інтелектуально.

Безумовно, патріотичне виховання має бути основою педагогічного процесу. Виховання підростаючого покоління за принципом ціннісного ставлення до своєї держави – основа стабільного розвитку країни в майбутньому.
Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.
Отже, навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, селі, країні все мене стосується, все залежить від мене.
Завданням патріотичного виховання є:                                       
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
- формування психологічної та фізичної готовності молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
- підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини.
Процес патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності та в сім'ї.  Весь освітній процес має бути насичений різними аспектами патріотичного виховання. Проте особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, суспільствознавству, літературі, а надто громадянській освіті.
Особливістю сьогодення  є військові події в країні. Події Революції Гідності стали важливим матеріалом для формування поняття патріотизму.  Саме тому особливу увагу   на класних годинах класні керівники  акцентують  на тому, що  наявність у громадян різних поглядів з тих чи інших питань є природнім станом громадянського суспільства. При цьому непорушними є державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади державного устрою.
Наша школа також не залишилась осторонь тих не простих подій, що відбуваються на Сході нашої держави. Учителі та учні школи неодноразово допомагали учасникам АТО нашого села продуктами та необхідними речами. Волонтерами проведено акцію: «Дізнайся більше про випускників школи, які стали на захист України». Відбувалися зустрічі з односельчанами, учасниками бойових дій в зоні АТО – Тер-Саакяном Едуардом та Шпилюком Анатолієм. Вони розповідали про свій бойовий шлях, про своїх бойових друзів, та всім присутнім побажали мирного неба, добра та благополуччя.
 «Батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї — ніщо». Цю велику істину, на яку звертав увагу В.О. Сухомлинський, повинна розуміти і відчувати кожна дитина. Будь-який школяр, що цікавиться краєзнавством, може вибрати собі заняття до душі. [3]
Краєзнавча робота в школі – один із важливих напрямків патріотичного виховання в нашому навчальному закладі.  Під керівництвом учителя історії Собчик Т.М. створений історико-краєзнавчий гурток «Спалах», головною метою якого є патріотичне  виховання учнівської молоді на основі краєзнавчого матеріалу. Гурток розпочав свою роботу зі створення в рамках історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України» «Історії села Вікнина», в якій прослідковано історію нашого села з періоду заснування і до нашого часу. Головне багатство кожного населеного пункту - люди, які творять його історію. Тому членами гуртка були створені проекти «Воїни інтернаціоналісти села Вікнина», «Біль моя – Афганістан», «Ліквідатори аварії на Чорнобильській АС», «Їх імена в літописі села ( герої  праці, відомі односельці), «Їх  імена в літописі села ІІ (ветерани Другої світової війни), «Бойовий шлях сержанта Праштики».
Нещодавно до рук членів гуртка потрапила унікальна знахідка: «Записки сержанта Праштики» - щоденник простого солдата, нашого односельця, який пройшов шлях від початку війни до Дня Перемоги. Членом гуртка Криворучком Родіоном під керівництвом Собчик Т.М. була написана науково-дослідницька робота. Це дослідження, як і власне, сам щоденник,  став хорошим посібником в організації патріотичного виховання молодого покоління. Доля С.Т. Праштики -  недалекий захмарний приклад героїзму і любові до Батьківщини, а народжений на нашій землі. Як сказав сержант Праштика: «Героями не родяться, а в ході важкого положення робляться».     Зараз створюється проект «Наші земляки – воїни АТО». Всі ці матеріали використовуються при підготовці та проведенні загальношкільних заходів патріотичного спрямування, адже це виховання патріотизму не на далеких прикладах, а на прикладах тих, хто живе поруч.
 Літературне краєзнавство у школі - це голос на захист духовної спадщини українського народу, зокрема письменників-земляків та їх творчого доробку. Учителем української мови і літератури Закордонець О.П. та членами літературно-мистецького гуртка, шляхом опрацювання матеріалів пошукової роботи, матеріалами організації зустрічей родичів М. П. Годованця із учнями школи,  поповнюється експозиція шкільної кімнати-музею М.П. Годованця – патріарха української байки. Використовуючи зібрані та опрацьовані матеріали, на уроках літератури рідного краю більш ширше вивчається біографія та творчий доробок байкаря. Учні з цікавістю відзначають, що хоча і пройшло багато часу з моменту написання байок,  та деякі твори за тематикою та соціальним спрямуванням є актуальними і в наш час.
Щороку в навчальному закладі проводиться Місячник української писемності та мови. Це сприяє вихованню любові до рідної мови, що є одним із найважливіших чинників формування патріотизму.  В рамках Місячника проводяться бесіди, класні години, круглі столи, створення презентацій, дослідження, перегляд та обговорення відеофільмів, екскурсії по визначних місцях рідного краю.
Патріотичне виховання відображається у проведені заходів, присвячених Дню партизанської слави, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня ветерана,  Дня Збройних сил України, День Соборності, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв Голокосту, вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, відзначення подвигу героїв бою під Крутами. Проведення цих заходів показало, що педагогічний та учнівський колективи школи активно працюють в напряму формування патріотичних відчуттів учнів.
На сьогодні перед нашою державою стоїть завдання - виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності,  забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.
Виходячи з цього, основна ідея полягає у мотивації громадської активності молодого покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь громадян. Найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Саме тому патріотичне виховання молоді є одним з найголовніших пріоритетів молодіжної політики в Україні.


Бібліографія
1.Гнатюк В.М. “Управління системою національного виховання учнів  загальноосвітньої школи”, Методичний посібник, “Оріяни”, Київ, 1998р.
2.Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс] //Міністерство освіти і науки України[веб-сайт] - Режим доступу: //www.mon.gov.ua
3.Старікова К.Л. Народні обряди і обрядова поезія, Львів: Відділення пед. Суспільства 1994
4.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1234 «основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх освітніх навчальних закладів України».
5. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-34. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-34. 

12 коментарів:

 1. Собчик Тетяна Михайлівна26 січня 2016 р. о 04:26

  Собчик Тетяна Михайлівна, учитель історії ЗШ І - ІІІ ступенів с. Вікнина
  Дуже важливо, що в статті заступника директора з навчально-виховної роботи Криворучко Т.М. показано систему патріотичного виховання, тобто не окремі "точкові заходи, а послідовну роботу з предметів гуманітарного циклу (історія, українська література, зарубіжна література) що доповнюється виховною роботою класних керівників. Висловлюю щире побажання щоб дії нашого уряду та Верховної Ради спияли утвердженню гордості за український народ і, відповідно, піднімали ефективність патріотичного виховання.

  ВідповістиВидалити
 2. Дмитренко Олена Анатоліївна26 січня 2016 р. о 04:44

  Тетяна Михайлівна! Ви вдало висвітлили системний підхід до національно-патріотичного виховання в нашій школі і розкрили завдання, спрямовані на виховання у молодого покоління почуття патріотизму.
  Дякую за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 3. Байда Наталія Григорівна27 січня 2016 р. о 02:43

  Виховання патріотизму в сучасній школі має велике значення, оскільки мова йде про долі сьогоднішнього і майбутніх поколіннь. Тому матеріал, вміщений у статті має практичну значимість. Прослідковується система роботи школи з патріотичного виховання. І дуже добре, що не на далеких прикладах, а на прикладах тих, хто жив і живе поруч. Дякую за цікаву, змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 4. Дмитренко Євгеній Володимирович27 січня 2016 р. о 03:16

  Дуже важливі аспекти розглянуті в даній роботі. Керуючись саме такими принципами можна виховати справжнього громадянина, патріота. Дякую за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 5. Олена Мартинюк27 січня 2016 р. о 04:52

  Питання патріотичного виховання є надзвичайно актуальним в сучасних умовах. Ще з дитинства людина має чітко знати, хто вона, яке її коріння, ціну родини, Батьківщини. Дякую!

  ВідповістиВидалити
 6. Оксана Шутка27 січня 2016 р. о 05:52

  Крім всіх описаних Тетяною Михайлівною шкільних напрямків патріотичного спрямування важливим є також виховання патріота українською піснею. Цей напрям є невід'ємною частиною роботи і всього життя нашої колеги. Вчителі, учні і батьки вдячні Тетяні Михайлівні за її працю.

  ВідповістиВидалити
 7. Цікаво було познайомитися з системою роботи Вашої школи. Творчих Вам успіхів.

  ВідповістиВидалити
 8. В умовах становлення та розвитку нашої країни патріотичне виховання є важливим напрямком виховання в школі. Дякую.

  ВідповістиВидалити
 9. Дякую за цікаву статтю! Дійсно для педагогічного колективу Ващої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Так тримати! Хочу побажати творчих успіхів,натхнення, нових перемог!

  ВідповістиВидалити
 10. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 13:31

  Дякую за Вашу творчу особистість, запал до активного життя!
  Цікава стаття і пізнавальна для тих, хто прагне виховати зі своїх учнів справжніх патріотів.
  "Записки сержанта Праштики" читали родиною із захопленням, очікували газети із продовженням.
  Тетяно Михайлівно! Бажаю залишатись такою ж натхненною, життєрадісною, щасливою!

  ВідповістиВидалити
 11. Васілєвська Тетяна31 січня 2016 р. о 07:33

  Дуже актуальна і цікава стаття. В ній, дійсно, йдеться про важливі речі сьогодеення. Дуже важливо, щоб молоде покоління знало власну історію.

  ВідповістиВидалити
 12. Марина Сокур1 лютого 2016 р. о 00:51

  Підтримую автора статті у сучасному баченні системи патріотичного виховання учнів, яке базується на краєзнавчому матеріалі. Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити