Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Юлія Яблонська, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів с. Червоне Гайворонського району Кіровоградської області.

Анотація. В даній статті представлено досвід роботи з використання засобів народної педагогіки у процесі патріотичного виховання молодших школярів, які сприяють загальнонаціональній свідомості, засвоєнню морально-етичних законів, духовному збагаченню, оволодінню народною культурою, відродженню національної культури, збереженню й збагаченню неоціненних духовних скарбів народу.

«...виховання бере людину всю, якою вона є
з усіма її народними і поодинокими особливостями, -
її тіло, душу й розум...»
К.Д.Ушинський

Любов до рідної Вітчизни, патріотизм - визначальні риси справжньої людини. Використовуючи скарби народної педагогіки, її заповіді, вчителі повинні знаходити різні засоби, щоб зацікавити, спонукати учнів до навчально-виховного процесу, пробудити їхню допитливість, виховуючи любов, патріотизм і повагу до своєї держави, предків, рідної мови та до себе, як невід’ємної частинки величного народу.

Найважливішим завданням для кожного вчителя є пробудження і виховання в кожної дитини патріотичних якостей і цінностей:
- любов до батька і матері, родичів, своїх предків, рідної природи, землі;
- любов до рідної мови, культури, народу, пошану до його історичного минулого, національних традицій, звичаїв;
- глибоке усвідомлення своєї національної приналежності, відчуття єдності з представниками своєї нації;
- турботу про добре ім’я - своє і своїх друзів та краян, збереження своєї людської і національної гідності, честі;
- активну діяльність з метою розвитку рідної культури, мистецтва, науки, демократії, державотворчих процесів;
- боротьбу за підвищення духовності і добробуту всіх українців, представників національних меншин України;
- синівську любов до України – Батьківщини, готовність захищати від ворогів рідну землю, здатність на подвижництво, героїчні справи в ім’я свободи і незалежності України;
- готовність боротися з неправдою, злом, потворністю в будь-яких формах, спростовувати антиукраїнські, антинаукові версії, ідеї, шкідливі і ворожі для нашого народу, Батьківщини.
Кожен педагог має широкі можливості для створення власної системи роботи, методичної концепції на основі народознавчих ідей і засобів. Справжня педагогічна творчість неможлива без використання в повсякденній діяльності скарбів народної творчості, її традицій.
Виховуючи учнів на традиціях нашого народу, прагнемо сформувати у молодого покоління вірність ідеалам побудови в Україні демократичної, правової держави, горде почуття належності до українського народу, стимулювати національне пробудження, відродити громадянське сумління і національний обов'язок. Доводимо глибинний зв'язок національного з духовністю особистості, інтелектуальною зрілістю і красою. У цьому полягає мета виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу.
Важливим традиційним засобом національно патріотичного виховання є вивчення символіки нашого народу. Знайомство з народними та державними символами відбувається ще в першому класі, яке поглиблюється з року в рік в ході проведення виховних годин та ранків. Так я проводила з учнями 3 класу години спілкування такі як «Символи України», «Наша Батьківщина», «Видатні українці», «Український рушник», «Мамина пісня», «Закони нашої держави», «Традиції українського народу».
Також великі можливості для національно – патріотичного виховання учнів дає книга. Ставши читачем, учень стає володарем багатющого скарбу думок, почуттів, моральних понять, естетичних уявлень.
«Щоб підготувати людину до самостійного життя, необхідно ввести її у світ книжок» - рекомендував, аналізуючи свій професійний і життєвий досвід В.О.Сухомлинський, - оскільки «школа стане справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній будуть панувати чотири культури: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки, культ рідного слова». З учнями влаштовували позакласні обговорення, дискусії, уявні екскурсії, під час яких намагалася показати всю велич писемного слова, його силу та вплив. Аналізували книги, окремі вірші, ілюстрації минулих років і сьогодення, шукаючи істину, яку хотів нам донести письменник. Приділяли багато уваги вивченню життєвого шляху кожного українського митця, зокрема образ Тараса Шевченка та Лесі Українки став добрим помічником і прикладом для наслідування підростаючому поколінню. Їх вірші надихають покоління за поколінням вчитися, творити і жити.
Наприклад, творчості Тараса Шевченка я присвятила виховну годину «Вічне слово Кобзаря», яка розпочалася словами Богдана Лепкого:
«Благословенна хай буде година,
І тая хата, і село,
Що Україні принесло
З великих найбільшого сина.»
Та підготувала поетичну годину про творчість Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати», яка пройшла під гаслом «Я в серці маю те, що не вмирає!»
У початкових класах закладається основа національної свідомості учнів, любов до рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле і сучасне України, любов до рідної мови, формується духовно розвинена, творча, працелюбна особистість.
Саме тому, на уроках української мови в 3 класі, увагу приділяю не лише вивченню правил чистописання, а й ролі мови в житті народу, держави, кожної людини. Використовую на уроках вірші, пісні, прислів’я, приказки, казки, написані нашим народом та його видатними дочками й синами. Наприклад, під час вивчення теми «Антоніми. Спостереження за роллю антонімів у тексті», використовувала гру «Скринька чародія», в якій містяться прислів’я та приказки, а учням необхідно дібрати протилежні за значенням:
- « Не відкладай на потім те, що можна зробити сьогодні »
- « Хочеш їсти калачі – не лежи на печі »
- « Робота не вовк – в ліс не втече »
- « Від роботи коні мруть »
А уроки розвитку зв’язного мовлення проводила під гаслом «Мальовниче й неймовірне слово в нашій Україні!», що спонукало учнів якомога більше літературних, мелодійних та влучних слів вживати у своєму мовленні, будувати розповіді, намагаючись кожним словом славити нашу державу.
Мислення в дітей початкових класів конкретно-образне, для них ще не властиві узагальнення та абстрагування. Їх захоплює все яскраве, цікаве, тому що вони мислять відчуттями, звуками, барвами. Це все необхідно враховувати у роботі зі школярами. Тому під час проведення фізкультхвилинок використовую наспіви, фрагменти українських народних пісень, завдяки цьому учні, виконуючи розминку, вивчають народну творчість, зрощують у своїх серцях любов до українського фольклору:
« …Гей, долиною!
       Гей, широкою!
       Козаки йдуть…»
Для патріотичного розвитку дитини цей вік особливо важливий тому, що засвоюється досвід, форми поведінки старших поколінь, оціночні судження; формується певне ставлення до оточення, до себе, до держави. На основі цього досвіду дитина починає виявляти самостійність, свідомість у ставленні до навколишнього світу та людей, до моральних норм суспільства. В силу їх особливостей, життєвий та моральний досвід у ставленні до суспільства, до Батьківщини, до своєї країни обмежений. Тому саме в молодшому шкільному віці необхідно закладати основи патріотичного виховання, які стануть фундаментом громадського становлення особистості. Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації.
Таким чином, важливою умовою формування патріотичних почуттів є забезпечення засвоєння дітьми знань з історії українського народу, народних та родинних традицій, обрядів, звичаїв, народного мистецтва, рідної мови, ознайомлення з кращими зразками сучасної культури, науки, мистецтва.
Тому, на уроках образотворчого мистецтва в 3 класі, вивчаючи декоративно-ужиткове мистецтво, спрямовую діяльність учнів на дослідження творів декоративно-ужиткового мистецтва, пошук та збереження відомостей і предметів побуту, які мають історичну цінність. Пропоную учням поспілкуватися з людьми похилого віку, які мають неабиякий багаж інформації про наш побут та його невід’ємні атрибути. У такій діяльності розширюються знання учнів, розвивається інтерес до української народної творчості, естетичне чуття, виховується повага до праці народних майстрів та бажання примножувати традиції українського народу.
Відбуваються виставки творчих робіт учнів під назвою «Народне мистецтво різноманітне, древнє, прекрасне, кожному рідне».
Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Учні самостійно повинні дійти до думки – «я – українець», «я – патріот», «я – люблю свою державу», тому доцільно створювати проблемні ситуації, дискусії, які спонукатимуть дітей впевнено проявити свій патріотичний дух.
Отож, аби діти більше дізнавалися про історію, культуру, традиції, пам’ятки нашої Батьківщини, потрібно вчителю бути патріотом! Не просто в паспорті, не тому, що «так треба», а бути патріотом всім серцем, душею і ділом, тоді і діти любитимуть Україну, як сонце, вітер, і трави, і води…!

Бібліографія

1.                           Учитель початкової школи. – 2016. -  № 1. – С. 44 – 46
2.                           Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної школи – родини //Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – С. 123–133.
3.                           Стельмахович М.Г. Виховні цінності традиційної української родини //Цінності освіти і виховання. Наук. метод. збір. /За заг. ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – С. 129–132.
4.                           Громадянин – Держава – громадянське виховання. Антологія/Упорядники Н.П. Рогозін і В.О. Сухомлинська – Донецьк, 2001 – С.262

11 коментарів:

 1. Бондаренко Г.А.
  В роботі з дітьми молодшого шкільного віку слід спиратися на народну мудрість, на народну педагогіку, яка співзвучна з основним напрямком громадянського виховання й спрямована на розвиток патріотизму, національної свідомості, працелюбства, фізичного вдосконалення, дбайливого ставлення до природи, розвиток моральності та духовності, виховання культури поведінки.Саме в своїй роботі використовує досвід народної педагогіки пані Юля.Хочеться побажати молодій колезі і далі працювати в цьому напрямку.Успіхів Вам та натхнення !

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 05:00

   Вдячна Вам за коментарі! Я продовжу свою роботу в даному напрямку! Сподіваюся, що моя стаття стане Вам у нагоді! Зичу Вам добра та натхнення у роботі!

   Видалити
 2. Пані Юля чула ваші авторскі вірші на семінарі педагогів -організаторів ,Ви талановита та багата на ідеї особистість .Дякую за статтю , так тримати !

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 05:03

   Щиро дякую за теплі слова! Мені, як молодому педагогу, надзвичайно важлива думка колег! Приємно, що моя творчість припала Вам до душі! Сподіваюся, що досвід висвітлений у статті стане Вам у нагоді! Дякую!

   Видалити
 3. Гарній ,привабливій ,творчій пані Юлі бажаю радості від життя та натхнення, з повагою вчителька історії Муржак Ольга

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 04:57

   Щиро дякую, Ольго, за теплі слова! Дуже приємно! Бажаю Вам теж всіх благ, а ще творчих злетів, здоров'я та щастя!

   Видалити
 4. Гарній ,привабливій ,творчій пані Юлі бажаю радості від життя та натхнення, з повагою вчителька історії Муржак Ольга

  ВідповістиВидалити
 5. У своїй статті моя молода колега описала тільки частину роботи по формуванню патріотичних почуттів, яку вона проводить із своїми вихованцями. "Україна пам’ятає" (до Дня пам’яті жертв Голодомору), акціЇ "Свічка пам’яті", "Лист учаснику АТО", "Миколай святий іде, подарунки всім несе" - це заходи, які є дієвим засобом у формуванні справжнього громадянина, який знає і шанує історію своєї країни, звичаї і традиції власного народу. Успіхів тобі, Юлю, і вдячних учнів!!! І. В.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 04:52

   Щиро дякую за коментарі! Приємно бачити Ваші добрі відгуки і усвідомлювати, що я обрала правильну стежину в житті - бути вчителем! Ваша думка є для мене важливою і цінною! Дякую Вам, Ірино Володимирівно! І теж зичу успіхів та щастя!

   Видалити
 6. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 12:17

  Таких щирих справжніх українок приємно не просто знати, а й мати можливість тісно співпрацювати.Маю особливе задоволення насолоджуватись багатогранною творчістю молодої колеги, прагненням зробити шкільний світ цікавішим та яскравішим. Все це Юлі вдається.Так тримати! Нехай вогник наснаги палає яскраво, а творче джерело зцілює спраглих.

  ВідповістиВидалити
 7. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити