Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Людмила Клітченко, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  с.Берестяги Гайворонського  району Кіровоградської області
Анотація. В даній статті йдеться про формування громадянської компетентності молодших школярів, що  спрямована  на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, навичок співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних норм і правил.

          Зміст початкової освіти визначається Державним стандартом початкової загальної освіти, який розробляється відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб молодшого шкільного віку. У результативній   складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають структурі предметних компетентностей.
         Водночас із предметною підготовкою, за роки початкової освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, соціальна компетентності з ІКТ), які передбачають їх особистісно соціальний розвиток і формуються на між предметній основі. Хочу зупинитися на громадянській компетентності. Ця компетентність як ключова має міждисциплінарний характер і спрямовується на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, навичок співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних норм і правил.
         У сучасній школі ідеї громадянського виховання органічно вписуються у зміст і методику навчальної і позаурочної роботи, в організацію життєдіяльності школярів. Цей напрям виховання в початковій школі має на меті формування у дітей знань і уявлень про українське суспільство, рідний край, розкриття на доступному рівні особливостей взаємодії людей у родині, в колективі, суспільстві, виховання в них позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів Української держави; виховання гуманної, соціально - активної, відповідальної особистості.
         Основа громадянськості закладається в дитячі роки. У «Розмові з молодим директором школи» В. Сухомлинський дає таку пораду:
 «… займіться перспективою становлення людини – громадянина,» адже «дитина, якій сьогодні сім років, яка не сміливо переступає поріг школи і виводить у зошиті кружечки і палички, через десять років, на ваших очах стане громадянином».
         Любов до рідного краю, рідної культури, рідної мови починається з малого з любові до своєї сім'ї, до своєї домівки, до своєї школи. Поступово зі зростанням особистості, ця любов переходить у любов до рідної країни, до її історії, минулого і сучасного, до всього людства.
         Пошана до батьків, свого родоводу, традицій, любов до рідного краю завжди переростає в любов до «великої Батьківщини – України». Батьківщина для кожного свідомого громадянина є настільки рідною, дорогою, що вона порівнюється з Матір’ю.
         Могутнім вихователем, із яким дитина пов’язана з раннього віку, є мова. Саме через рідне слово педагоги повинні передати вихованцям споконвічні духовні національні цінності – українську пісню, казку, легенду, історію, здобутки культури.
         Найбільші можливості у здійсненні завдань громадянської компетентності містять програми предметів «Читання» та « Я і Україна». Пріоритет на роль належить активним методам і формам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямованні на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, творчості.
         Тема українського патріотизму і громадянськості є наскрізною у творах Тараса Шевченка. Шевченкове слово входить у наше єство змалку: спочатку дитина вбирає пісні поета з вуст матері, переступивши поріг школи, з допомогою вчителя вона торкається чистої і трепетної краси рядків «Тече вода з-під явора», чарівної простоти і дивовижної гармонії вірша «Садок вишневий коло хати». Під час вивчення творів Тараса Шевченка, підбиваючи підсумок уроку можна використовувати метод «Мікрофон». Для того, щоб поглибити учнівські знання про Т.Г. Шевченка, розвивати вміння виразного читання поетичних творів, виховувати любов до творчості поета підсумковий урок з елементами інсценізації.
         Цікавими для дітей є нетрадиційні уроки, узагальнення вивченого: уроки-свята, уроки-зустрічі, уроки-екскурсії. Так, після вивчення розділу «Рідна домівка, рідна сім'я – тут виростає доля моя» проводиться урок узагальнення вивченого матеріалу у вигляді уроку-свята «Шануй батька й неньку».
        Неможливо уявити справжнього громадянина, який би не виявляв любові до рідного краю, не шанував батька, матері, не турбувався про охорону природи рідної землі. Отож, навчаючи дітей, стараюся виховувати справжнього патріота своєї землі, який буде жити і творити в майбутньому.

        До уроків та в позакласній роботі я включаю тематичні й ситуаційні заходи, спрямовані на розуміння дитиною себе як невід’ємної значущої частини класного колективу з  його законами та правилами, які сприяють духовному розвитку дитини, задоволенню її інтересів, самовиявленню.
         Власною педагогічною діяльністю доведено, що найефективнішими є соціально-психологічні методи ( приклад, переконання, наслідування). Наступним  ефективним методом у громадянському вихованні школярів є диспут – метод виховання, що передбачає зіткнення різних, інколи протилежних поглядів. Зазвичай, диспути проводять у середніх і старших класах, але я адаптувала цей метод для початкової школи, обговорюючи такі проблеми: «Мій найкращий друг – телевізор», «Комп’ютерні ігри – «за» і «проти»», «Книжка чи кінофільм – що краще?»
         Важливим напрямом  діяльності з формування життєвих навичок є залучення батьків до організації навчально-виховного процесу( гурткової роботи,  ранкових зустрічей). Наприклад, хобі когось із батьків використовую для створення гуртків та проведення міні-уроків для учнів (авто, комп’ютери, туризм, тощо).
         Збереження звичаїв і традицій свого народу неможливе без знання родинних коренів, адже кожна маленька батьківщина є складовою великої Батьківщини. Я пропоную своїм маленьким вихованцям пошукову, творчу діяльність, яка насамперед, базується на відтворенні свого родинного дерева, пізнанні родинних коренів, котрі можна реалізувати через організацію та проведення шкільних лінійок, фестивалів, днів сім’ї, фотовиставок, ознайомлення з родинними реліквіями, літописами тощо.
         Виховувати громадянина нашої України – моє покликання. Впевнена, що ми можемо змінити світ на краще. Майбутнє країни – це мої учні, для яких девізом у житті стануть слова Д.Кеннеді: «Не питайте, що ваша країна може зробити для вас, запитайте себе, що ви можете зробити для своєї країни».
         Я добре розумію, що маю стати прикладом для учнів. Від себе я вимагаю енергії й відданості, самопожертви й натхнення. І лише тоді, я буду прикладом для своїх вихованців на все життя.

Бібліографія
1.     Державний стандарт початкової загальної освіти. Початкова школа №8, 2010р. с. 11.
2.     Савченко О. Я. «Виховний потенціал початкової освіти» К.: 2009, с. 177-178.
3.     Сухомлинський В. «Розмова з молодим директором». К.:, Радянська школа. 1988р.
4.     Савченко О. Я. «Читанка» К.: Освіта. 2010р.
5.     Стребна «Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи». Харків. Основа. 2006 р.
6.     Про особливості організації навчально-виховного процесу в загально- освітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році : Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9.06.2011 / заступ. Міністра Б.М. Жебровський // Почат. шк. – 2011. – № 8. – С. 7.


3 коментарі:

 1. Байда Наталія Григорівна27 січня 2016 р. о 02:51

  Питання патріотичного виховання є надзвичайно актуальним в сучасних умовах. Я згодна з автором статті, що основа громадянськості закладається в дитячі роки. Переконана, що виховання громадянина - це Ваше покликання, шановна колего, і ви є прикладом для своїх учнів. Дякую за статтю

  ВідповістиВидалити
 2. Щиро вдячна Вам ,пані Людмило,що поділилися власним досвідом.Була у Вас на уроках.Ви дійсно є вчителем-патріотом своєї країни,рідної школи.Діти Вас дуже люблять,підтримують.У Вас чудовий колектив!Творчих успіхів у праці,натхнення,міцного здоров'я,підтримки від батьків та учнів!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити
 3. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити