Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИЯВ ПАТРІОТИЗМУ ТА ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Ольга Іванова, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Хащувате Гайворонського  району Кіровоградської області


Анотація. В даній статті йдеться про важливість та ефективність доброчинної діяльності як засобу самореалізації особистості. Визначено зміст і структуру поняття «волонтерська діяльність» та окреслено напрямки даної діяльності. Розглянуто аспекти патріотичного виховання в навчальному закладі. Зясовано роль доброчинних акцій, заходів у формуванні громадянської свідомості учнів. Визначено шляхи самореалізації особистості в умовах навчально-виховного процесу.


    Соціальні випробування в Україні, пов’язані з подіями революції Гідності у 2013 році та фактами агресії Росії в Криму та на сході України з початку 2014 року, зумовили сплеск доброчинності як вияв патріотизму практично всіх верств населення, зокрема дітей і молоді.
    Прикладами такої доброчинної діяльності стали, насамперед, захист та утвердження символів української держави, їх нове осмислення на основі національної ідентифікації (ототожнення) як складової Я-образу у структурі самосвідомості особистості щодо її соціальної ідентичності. Особливої цінності та популярності набули гімн, прапор, герб України, вишиванки – не як данина моді, а як спосіб національного самовираження і прийняття їх істинними символами національної гідності та єдності українців. Патріотизм українців сягнув вищого рівня духовності у злитті, невід’ємності символів української держави з волонтерською діяльністю, творенням Добра заради інших, менш захищених. Це свідчення високого рівня розвитку в українському суспільстві гуманістичної свідомості і культури підтримки нужденних [3].

    Саме доброчинна волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства, втілюючи в собі найшляхетніші прагнення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості. Волонтерський рух надає можливості вчитися та реалізувати себе через надання допомоги як окремій людині, так і суспільству в цілому.
    Зважаючи на складний стан політичної, економічної, соціальної сфери, реформування пенсійної системи, впровадження технологічного підходу в теорію і практику соціальної роботи тощо, багато вчених, практиків в Україні звернули свою професійну увагу на волонтерство як важливий засіб самореалізації учнівської молоді.
    Питанням волонтерської діяльності приділяли значну увагу наступні дослідники: А. Капська, О. Любарська, В. Назарук, В. Петрович, Ю. Поліщук (визначено принципи волонтерської роботи); І. Звєрєва, Г. Лактіонова, С. Савченко, С. Харченко (обґрунтовано роль волонтерства як складової соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю); Ю. Поліщук (обґрунтовано волонтерство як складову соціально-педагогічної діяльності молодіжних організацій); Н. Романова, Н. Трубнікова, Н. Черепанова (визначено мотиваційні фактори участі у волонтерській діяльності) [1; 2].
    Головна мета волонтерського руху в загальноосвітньому закладі – відродження кращих вітчизняних традицій доброчинності; виховання у школярів таких соціально-значущих якостей особистості, як альтруїзм, милосердя, відповідальність, ініціативність; формування соціально-активної, громадянської, соціально-моральної позиції особистості.
    Волонтерська діяльність має приносити задоволення. А будь-який захід, здійснений у співдіяльності з іншими волонтерами, – виховувати дисциплінованість, толерантне ставлення, відповідальність (за себе, за інших членів групи, за тих, на кого ця діяльність спрямована; за різні дії і висловлювання) [4].
    Волонтерський рух пропагуємо ще з початкової школи. Працюємо за конкретними напрямами діяльності, а саме:
пошуково-краєзнавчою – поглиблене вивчення історії та природи рідного краю; догляд за похованнями видатних людей і героїв; створення літописів; створення та поповнення музеїв бойової слави; вшанування ветеранів і учасників бойових дій тощо;
культурологічною – відродження і пропагування культурних цінностей народу, етносів, народних ремесел; поглиблене вивчення традицій рідного краю; мистецька діяльність тощо;
екологічною – збереження та відновлення природи, турбота про благоустрій села; пропагування екологічно-доцільної поведінки тощо;
соціальною – підтримка і допомога тим, хто опинився у важкій життєвій ситуації [9].
    Прикладами вияву патріотизму стали доброчинні акції та доброчинні проекти дітей. Вони відбуваються з ініціативи школярів і визначаються високим рівнем творчого самовираження й презентації духовності України і українців та спрямовані на матеріальну і психологічну підтримку захисників України та людей, що потребують допомоги. Така доброчинна діяльність означена державницьким і національним смислами, багатоаспектністю, турботою про забезпечення захисників Вітчизни всім необхідним – теплими речами, засобами захисту, медичними препаратами, книжками, психологічною підтримкою. У міру своїх можливостей і здібностей, але щиро, креативно, віддано,з бажанням підтримати, діти залучилися до проведення доброчинного ярмарку, збору кришечок, інших акцій з метою збирання коштів для придбання ліків та потрібних речей на фронт. Виготовляють обереги, пишуть листи, вірші, малюють малюнки, влаштовують для воїнів концерти, надсилають (з допомогою батьків) посилки в зону АТО – все заради перемоги, миру і цілісності України.
    Також постійно проводимо акції: «Голос серця», «Солодкий лимон», «Лист ветерану» «Тиждень доброчинності», «Обереги воїнам АТО», «Захиснику Вітчизни!», «Чисте джерельце», «Ми – патріоти!», та інші.
    Наша агітбригада здійснює театралізовані виступи, агітує за здоровий спосіб життя («Безпека дорослих очима дітей», «Безпека на дорозі», «Шкідливим звичкам – НІ!», «Пригоди курчатка Пі»).
    Вже набули поширення такі форми і зміст учнівської доброчинності:
• придбання іграшок та книжок дітям з інтернатних закладів;
• видання збірок віршів;
• виступи з самодіяльними виставами і концертними програмами у лікарні, дитячому садку («День людей похилого віку», «Святий Миколай, у гості завітай», перед учасниками бойових дій та воїнами АТО («Ніхто не забутий», «Не старіють душею ветерани», «Шана вам, захисники нашого сьогодення»);
• написання листів підтримки, виготовлення оберегів, дитячих малюнків;
• допомога по господарству самотнім;
• догляд за похованнями учасників Другої Світової війни і жертв Голодомору;
• вшанування учасників бойових дій і героїв Небесної сотні (зустрічі, концерти, лінійки Пам’яті);
• психологічна підтримка осіб з особливими потребами;
• поповнення фондів бібліотек книгами;
• збір теплих речей, іграшок і канцтоварів для дітей Сходу.
    Різні форми і зміст доброчинної діяльності важко і не потрібно порівнювати за соціальною значущістю – всі вони безцінні для тих, хто потребує допомоги і підтримки.
    Опитування школярів, які вже мають досвід доброчинної діяльності засвідчує, що їм подобається бути активними учасниками доброчинних соціальних проектів, їхніми безпосередніми творцями і реалізаторами.
    Для усвідомлення цінності своєї доброчинної діяльності, підкріплення мотивації для подальшої участі у волонтерському русі школярам необхідно забезпечити соціальну рефлексію, тобто, можливість побачити себе і результати своєї діяльності сторонніми очима, допомогти їм проаналізувати власні досягнення і труднощі, що сприятиме розвитку їхньої самосвідомості і особистісному зростанню.
    Залучення дітей та молоді до доброчинної діяльності є одним із шляхів формування у них громадянської позиції та розв’язання гострих соціальних питань без участі держави. Доброчинність, як вид діяльності, пов’язана з наданням допомоги та підтримки тим, хто її потребує, виходячи із загальнолюдських принципів гуманності та взаємодопомоги; здійснюється виключно безкорисливо. Вона завжди була невід’ємною частиною української культури та традицій.
    Соціально-значущі якості особистості можуть формуватися у різних видах доброчинної діяльності: творчій, продуктивній, міжособистісній, міжгруповій, а рівень їх сформованості перевірятися як у різних видах групової доброчинної діяльності, так і у системах різних ставлень: до себе, до іншого, до соціального оточення, до Батьківщини, до якості виконання соціальних ролей, до суспільно
корисної праці тощо. У найбільш загальному вираженні вони відображають рівень сформованості гуманістичної свідомості, ціннісні ставлення та соціально-ціннісний характер конкретної діяльності [7].
    Основна соціально-педагогічна ідея організації доброчинної діяльності школярів полягає в тому, щоб сформувати мотивацію і залучити до неї різні вікові групи дітей та учнівської молоді, виховувати у них чуйне ставлення до потреб і проблем інших людей, навчати компетентнісному поводженню у різних життєвих ситуаціях і з різними суб’єктами соціальної взаємодії.

Бібліографія

    1. Алєксєєнко, А. П. Данілова, А.І. Конончук, Т. Ю. Куниця Т. Ф.. Доброчинна діяльність школярів : методичні рекомендації / під. заг. ред. Т.Ф.Алєксєєнко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015.
    2. Алєксєєнко Т. Ф. Соціальна поведінка особистості і групи: мотиви, моделі, особливості розвитку / Т. Ф. Алєксєєнко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 26–33 .
    3. Алєксєєнко Т.Ф. “Я” + “Інші”. Виховний потенціал шкільного середовища і доброчинної групової діяльності школярів”. метод. рекомендації. // Шкільний світ. — 2012. — № 46. – С.3-7.
    4. Вайнола Р. Х. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку [Текст] / Р. Х. Вайнола, А. Й. Капська, Н. М. Комарова. – К.: Академпрес, 1999. – 285 с.
   5. Василенко К. А. Волонтер – це стан душі [Текст] / К. А. Василенко // Волонтер, 2001, – №10. – С. 24-32.
   6. Волонтерство. Порадник для організатора волонтерського руху [Текст] / Укл. Т. Л. Лях, авт. кол.: О. В. Безпалько, Н. В. Заверіко, І. Д. Звєрєва, Н.В. Зімовець та ін.– К.: ВГЦ «Волонтер», 2001. – 176 с.
    7. Всеобщая декларация добровольчества / XVI Всемирная конференция добровольцев Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE), Амстердам, январь, 2001. – [Электронный ресурс]. – http://www.volunteer.ru/5/1/5_1_dekl1.htm.
    8. Типове Положення про Школу волонтерів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Наказ Міністерства Україн у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.01.2006 № 204.

    9. Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов (для практиков и тренеров) / составитель Н. В. Крыгина. – М. : Фонд социального развития и охраны здоровья “ФОКУС-МЕДИА”, 2007. – 195 с.

95 коментарів:

 1. Дуже важлива справа. Кажуть, що на добрих справах стоїть світ, але так доброти не вистачає в сучасному світі. Саме така система роботи сприяє формуванню в учнів гуманістичної свідомості. Дякую за статтю, деякі тези взяла собі на замітку.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро Вам вдячна! Дійсно,доброчинна діяльність дуже важлива як для тих кому допомагають, так і для тих, хто допомагає.Діти займаються доброчинністю з завзяттям, щиро. Самі подають нові ідеї. Дякую за відгук. Усього найкращого!

   Видалити
 2. Дуже важлива справа. Кажуть, що на добрих справах стоїть світ, але так доброти не вистачає в сучасному світі. Саме така система роботи сприяє формуванню в учнів гуманістичної свідомості. Дякую за статтю, деякі тези взяла собі на замітку.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую Вам, Наталіє, за гарні слова. Хто, як не ми, учителі, знаємо, що співпраця дуже допомагає, згуртовує, захищає від творчого вигоряння. Я теж багато чого взяла собі на замітку у Вас, коли відвідала семінар. Дуже цікаві види роботи, матеріали з теми "Здоров'язберігаючі технології у системі початкової освіти". Щиро вдячна.

   Видалити
 3. Дійсно, саме в наш час основним є виховання у підростаючого покоління патріотизму: любові до рідної країни, родини, до людей. Важливо навчити дітей не бути байдужими, не стояти осторонь. "Не споглядай, а дій!" - ось основне гасло сьогодення. Дякую, стаття дуже корисна та цікава. Студентка І курсу ФПО Уманського ДПУ ім. Павла Тичини Іванова Влада Олександрівна.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так, головне не стояти осторонь, не бути байдужим. Думаю, що саме вчителі початкових класів покликані навчити цих істин своїх вихованців. Тоді в України-неньки стане усе гаразд,
   Коли не буде байдужих, бездушних посеред нас.
   Коли не буде "зайвих", "чужих", "не моїх" проблем,
   Коли при виборі ПРАВДИ не виникне безліч дилем.

   Щиро вдячна за відгук!

   Видалити
 4. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 5. Стаття, на мою думку, цікава для соціальних педагогів, класних керівників, класоводів. Даний матеріал можна використати в організації патріотичної, доброчинної, проектної діяльності школярів у позаурочний час. Розкрито методичні основи та наведено приклади заходів, в тому числі учнівських доброчинних соціальних проектів, спрямованих на підтримку кращих соціальних ініціатив, згуртування шкільного колективу, формування в учнів уміння працювати в команді, а також з метою відродження доброчинних традицій українців, розвитку волонтерського руху в загальноосвітньому навчальному закладі.Дякую за цікаву та корисну статтю. Вчитель початкових класів ЗОШ І -ІІІ ст. с. Хащувате Марчук Л. О.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро Вам вдячна, Ларисо Олександрівно, за змістовний допис.
   За доби реформування держави, становлення нових соціально-економічних, політичних, культурних відносин все актуальнішим є пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості, її соціальний захист.
   На сьогоднішній день саме волонтерство є важливим ресурсом соціальної роботи.
   Сутність волонтерського руху можна визначити як особливу форму спонтанного самовиявлення вільних громадян і добровільно сформованих ними організацій та об’єднань в усіх сферах життя суспільства і як певну систему відносин,яка склалась для досягнення спільної мети – реалізації власних бажань, себе через надання безкорисливої допомоги іншим.

   Видалити
 6. Дана стаття є не стільки переліком заходів, скільки переліком напрямків багаторічної і плідної діяльності на ниві волонтерства Ольги Миколаївни Іванової. Діти вчаться співчувати і перейматися болем інших, що цілком природно для людей сучасного розвиненого суспільства. Стаття в певній мірі розкриває зміст волонтерського руху дітей в школі. Матеріал можна використати з метою поширення ідей людяності в сучасній школі, в педагогічному середовищі. Володимир Іванов.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за щирий відгук! Дійсно, в сучасному суспільстві гостро відчувається брак співчуття, розуміння. Будемо й надалі наполегливо і творчо працювати, щоб засвітити промінчики людяності, добра, надії в душах.

   Видалити
 7. В цій статті піднято актуальну на даний час проблему. Я вважаю, що дуже правильно залучати дітей до доброчинної діяльності з метою розвитку їх особистих шляхетних рис. Підхід Ольги Миколаївни до цієї проблеми є продуктивним, знаходить підтримку серед батьків та дітей. Подібні статті дуже корисні та орієнтують нас на здорову громадянську позицію. Дякую. Вчитель історії та права ЗШ І -ІІІ ст. с. Хащувате Іванов Микола Володимирович.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за допис! Так, Ви доречно зауважили про підтримку батьків. Це дуже важливо! Без батьків наших учнів, без їхньої щирої підтримки, ми б мало чого досягли. Щирий уклін і дяка усім батькам, що долучилися до волонтерської діяльності. У свою чергу хотілося б подякувати найактивнішим родинам, котрі надсилали посилки в зону АТО, передавали речі, іграшки, канцтовари дітям Донеччини та Луганщини, назбирали найбільше кришечок від пляшок для виготовлення елементів до протезів тощо. Це родини Казмазовських, Мельників, Балакіних, Добровольських, Ратушняків, Демченків, Усенків, Сіденків, Блажків, Гошуляків.

   Видалити
 8. Шановна Ольго Миколаївно!Ваша стаття надзвичайно корисна та пізнавальна. В даній статті я знайшла цікаві напрямки для своєї діяльності. Вважаю, що саме так потрібно виховувати підростаюче покоління. Із цікавістю буду очікувати на ваші нові матеріали. Хай щастить!З пов. Наталія Гарасим.

  ВідповістиВидалити
 9. Згоден з попереднім коментарем, що на сьогоднішній день настав час дії, дії людяності. Це проблема не тільки України, але й усього світу. На превеликий жаль світова політика разом із економікою зайшла в глухий кут. Тому, що світом керує в переважній більшості прагматизм. Я не хочу сказати, що всі повинні бути романтиками та ідеалістами, але коли прагматизм повністю витісняє із людського життя любов, доброту, розуміння до ближнього, до оточуючих, то з часом це призводить до війн, конфліктів і т.ін. Тобто, йдемо у глухий кут. Повинна бути гармонія прагматизму й ідеалізму, романтизму. Коли ж шальки терезів перехиляються в якийсь бік, то настає біда. Український народ на сьогодні перезавантажується і стає новою нацією. Це дає нам величезні можливості, як в політиці, економіці, так і в інших сферах. Саме волонтерська діяльність показує, що ми - нація, що ми думаємо не тільки за себе, а готові допомогти навіть тій людині, яку не знаємо. Ось тоді ми стаємо людьми в повному розумінні цього слова. Стаття актуальна і потрібна.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна Вам щиро, пане Романе, за змістовний допис! Так, МИ - НАЦІЯ,УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ, і ніхто ніколи не спростує цього! Слава Україні!

   Видалити
 10. Дякую Ольго Миколаївно, в першу чергу, за велику волонтерську діяльність, за поширення патріотизму серед дітей та дорослих, за виховання підростаючого покоління. Стаття, звичайно ж, показує лише частину Вашої кропіткої роботи. Ви - справжній МАЙСТЕР педагогічної справи, велика трудівниця, волонтер, патріот і просто хороша людина. Рада, що саме в нашій школі трудиться така розумна і відповідальна вчителька. Дякую за якісну роботу і гарну статтю. Здоров'я, миру і добра!

  Олена Вдовиченко, директор ЗШ І-ІІІ ст. с.Хащувате.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро Вам вдячна, Олено Михайлівно, за високу оцінку нашої спільної праці, а також моєї педагогічної діяльності.Будемо намагатися і надалі робити усе задля миру, щастя, процвітання України.Дякую за підтримку!

   Видалити
  2. Щиро Вам вдячна, Олено Михайлівно, за високу оцінку нашої спільної праці, а також моєї педагогічної діяльності.Будемо намагатися і надалі робити усе задля миру, щастя, процвітання України.Дякую за підтримку!

   Видалити
 11. Ольго Миколаївно, дуже дякую Вам за чудовий матеріал. Щоразу із захватом читаю ваші роботи. Так тримати! Відьохіна Діана.

  ВідповістиВидалити
 12. Сергій Лебеденко25 січня 2016 р. о 10:53

  Дуже сподобалась стаття. Мені, як молодому вчителеві-практику дуже імпонує ця тема, яку з радістю використовуватиму у своїй роботі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пане Сергію, щиро дякую за гарні слова.

   Видалити
  2. Якщо Вас цікавить дана тема, рекомендую прочитати:
   1. Алєксєєнко Т. Ф. Соціальна поведінка особистості і групи: мотиви,
   моделі, особливості розвитку / Т. Ф. Алєксєєнко // Сучасний вихов-
   ний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. на-
   ук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012
   рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В.
   Мельника]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 26–33 .
   2. Алєксєєнко Т. Ф. Соціальна ініціатива особистості: потен-
   ційні можливості й ризики / Т.Ф. Алєксєєнко // Розвиток со-
   ціальних ініціатив студентської молоді : мат-ли Всеукр. на-
   ук.-практ. конф., 04.04.2013 р., Дніпропетровськ / під ред. В.
   В. Ватагіної. – Дніпропетровськ : ДМТ, 2013. – С. 22 – 29.
   3. Алєксєєнко Т.Ф. “Я” + “Інші”. Виховний потенціал шкільного
   середовища і доброчинної групової діяльності школярів”. ме-
   тод. рекомендації. // Шкільний світ. — 2012. — № 46. – С.3-7.
   4. Всеобщая декларация добровольчества / XVI Всемирная кон-
   ференция добровольцев Международной ассоциации добро-
   вольческих усилий (IAVE), Амстердам, январь, 2001. – [Элек-
   тронный ресурс]. – http://www.volunteer.ru/5/1/5_1_dekl1.htm.
   5. Давай сделаем проект! Путеводитель по проектному менед-
   жменту / [под редакцией З. Лукьяновой, О. Ивановой, М. Дол-
   гих, З. Деринг]. ‒ [3-е изд.]. – Пермь., 2007. – 200 с.
   6. Данілова А.П. Педагогічна підтримка соціальної ініціативи
   студентської молоді у проектній діяльності НУО місцево-
   го рівня : дис... канд. пед. наук : 13.00.05 / Альона Петрівна
   Данілова – К., 2013. – 283 с.
   7. Данілова А.П. Соціальний проект як засіб формування та ро-
   звитку ініціативності учнівської молоді / А.П.Данілова // Те-
   оретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівсь-
   кої молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, – 2013.
   – Вип. 17, кн. 1. – С. 237-247.
   8. Дизайн проектов / [Нечаев В. Д., Огнев А. С., Максименкова
   М. В. и др.]. – М. : МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. – 103 с.

   Видалити
 13. Ольга Сухина25 січня 2016 р. о 11:10

  Одним з провідних завдань початкової школи є виховання у юних громадян патріотизму як почуття принадлежності до країни, у якій вони живуть, українського народу, любові до рідної землі, гордості за державу, відповідальності за її долю. Саме тому сьогодні перед педагогами початкової ланки постає питання: як організувати діяльність у цьому напрямі, які обрати форми роботи, які теми опрацювати. Ольго Миколаївно, ваша стаття дуже корисна всім вчителям.Ви разом з учнями вкладаєте частинку свого сердця у доброчинні акції, проекти, турбуєтеся про захисників Вітчизни. Робите все заради перемоги, миру і цілісності України. Я вважаю Вас і Ваших учнів ПАТРІОТАМИ нашого села, всієї України. Дякую Вам за повчальну статтю. Натхнення Вам, терпіння у Вашій нелегкій роботі! Ольга Сухина - вчитель початкових класів с.Хащувате

  ВідповістиВидалити
 14. Дуже Вам вдячна, Ольго Михайлівно, за щирий відгук, добрі слова. Ми всі робимо спільну, важливу справу. Вірю, що наші учні виростуть справжніми патріотами, громадянами України.

  ВідповістиВидалити
 15. Відьохіна Діана25 січня 2016 р. о 11:59

  Як на сьогоднішній день відбувається становлення волонтерського руху в Україні?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Становлення волонтерського руху в Україні сьогодні відбувається за кількома основними напрямками, які мають такі особливості:
   1. Добровільна безкоштовна робота волонтерів у громадських та некомерційних організаціях – надання допомоги різним категоріям населення у будь-яких видах діяльності, навчання, розвитку. Таке спрямування діяльності волонтерів будь-якого віку сприяє їх творчій та соціальній самореалізації, саморозвитку та самоспостереженню.
   2. Добровільна систематична або епізодична допомога державним установам реалізовувати соціальну політику – допомога освітянським (шкільним та позашкільним) закладам у навчально-виховній роботі, установам соціального забезпечення в роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами та людьми похилого віку.
   3. Волонтерська діяльність є наслідком творчого саморозвитку, навчання
   інших тому, що сам добре знаєш, але ця діяльність не є професійною.
   4. Педагогічно спрямована волонтерська діяльність, по суті, виступає і механізмом розвитку особистості, її соціалізації і духовного становлення. Цей напрямок розвивається в дитячих та молодіжних об'єднаннях (метою їх створення є суспільно корисна діяльність), в різних групах.

   Видалити
 16. Відьохіна Діана25 січня 2016 р. о 12:02

  Дякую за відповідь. Мене всерйоз зацікавила дана тема.

  ВідповістиВидалити
 17. Сергій Лебеденко25 січня 2016 р. о 12:06

  Мене цікавить екологічний напрям діяльності. Чи не могли б Ви щось порадити з цього питання?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Екологічне виховання учнів здійснюється як під час уроків так і в позаурочний час. У середніх та старших класах метою такого виховання є усвідомлення учнями масштабів екологічної кризи, знання і розуміння причин та наслідків негативного впливу людства на природне середовище, формування нового типу мислення, вироблення нових ідей по збереженню довкілля, посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних проблем та покращення стану природного середовища.
   Екологічне виховання здійснюється під час уроків природознавства, ботаніки, біології, хімії, географії, фізики, літератури, трудового навчання, етики. На жаль, в навчальних програмах на вивчення тем екологічного спрямування відводиться досить мало часу, отож, більше уваги даним темам можна приділити в позакласній роботі. Тут поле фантазії необмежене:
   - створення молодіжної організації чи груп, котрі проводитимуть діяльність з метою поліпшення екологічного стану навколишнього середовища;
   - проведення годин спілкування з природою;
   - написання віршів про красу рідного краю;
   - проведення інтегрованих занять екологічного змісту: “Подорож у зачарований ліс”;
   - проведення ігор для малюків:“Формування екологічної культури”;
   - святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня);
   - участь у конкурсах “Пізнай свій рідний край”, “Екологічними стежинами” тощо (роботи учнів з неживого природного матеріалу, твори про природу та її збереження; вірші та пісні про природу; малюнки; фотокартки; звіти про пророблену роботу; сценарії свят, уроків, заходів; анкети; реферати…)
   - проведення рейдів по очищенню русла річки Південний Буг, джерела, що протікає неподалік від школи;
   - проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи (про шкідливість спалювання опалого листя, про неприпустимість винищування первоцвітів тощо);


   - проведення анкетування населення з питань покращення екологічного стану довкілля;
   - проведення уроків та бесід з екологічного виховання;
   - вивчення правил поведінки в природі;
   - проведення екологічних ігор, захистів рефератів та проектів покращення стану природного середовища;
   - організація виставок учнівських робіт: малюнків, творів, віршів, пісень.

   Видалити
  2. Можна провести також тестування.
   ТЕСТ
   1. Чи любите природу?
   а) так;
   б) ні.
   2. Що таке “екологія”?
   а) наука, що вивчає походження Землі;
   б) наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим
   середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя;
   в) світорозуміння, яке включає в себе і свідоме ставлення до всього сущого, і
   його активний захист.
   3. Чи існують екологічні проблеми в Україні ?
   а) так;
   б) ні.
   4. Що буде з тим куточком природи, де повністю вирубають ліс?
   а) там буде поле;
   б) руйнуватимуться грунти;
   в) погіршиться повітря;
   г) порушиться природний баланс, що може призвести до негативних наслідків.
   5. Чому не можна в річці мити автомобіль?
   а) гине риба;
   б) бензинова плівка перешкоджає надходженню кисню;
   в) це не гарно;
   г) автомобіль руйнується.
   6. Чи хвилює Вас доля природи?
   а) так;
   б) ні.
   7. Чи всі люди знають правила поведінки на природі?
   а) так;
   б) ні.


   8. Як слід вчинити з людьми, котрі забруднюють довкілля?
   а) проводити роз’яснювальну та агітаційну роботу;
   б) примусити прибирати після себе;
   в) накласти грошове стягнення;
   г) не зачіпати їх, бо однаково не буде результату.
   9. Які екологічні проблеми існують на території Вашого населеного пункту?
   а) винищення зелених насаджень (вирубування лісів, винищення квітів);
   б) нераціональне використання грунтів;
   в) забруднення повітря (шкідливе виробництво, транспорт, спалювання листя);
   г) забруднення водойм (прання у річці, миття автомобілів, викиди нечистот);
   д) засмічення вулиць, відсутність сміттєзвалищ поза жилою зоною;
   е) нема проблем.
   10. Що робите для того, щоб покращити стан довкілля?
   а) садимо дерева і квіти;
   б) проводимо акції по охороні природи;
   в) нічого;
   г) очищаємо територію населеного пункту та розчищаємо русла річок;
   д) зібраємо макулатуру.

   Видалити
 18. Сергій Лебеденко25 січня 2016 р. о 12:11

  Щиро Вам вдячний! Наснаги, творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 19. Едуард Чечельницький25 січня 2016 р. о 12:25

  За доби реформування держави, становлення нових
  соціально-економічних, політичних, культурних відносин все
  актуальнішим є пошук оптимальних шляхів соціалізації
  особистості, її соціальний захист.
  На сьогоднішній день саме волонтерство є важливим ресурсом
  соціальної роботи.
  Сутність волонтерського руху можна визначити як особливу
  форму спонтанного самовиявлення вільних громадян і
  добровільно сформованих ними організацій та об’єднань в усіх
  сферах життя суспільства і як певну систему відносин,яка
  склалась для досягнення спільної мети – реалізації власних
  бажань, себе через надання безкорисливої допомоги іншим.
  Дякую, що підняли цю тему в статті. Дуже актуально на сьогоднішній день.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за допис! Так, волонтерство потрібно розвивати і підтримувати. Ви теж багато робите у цьому напрямі. Удачі Вам!

   Видалити
 20. Олег та Світлана Баранові26 січня 2016 р. о 01:36

  Участь школярів у доброчинних соціальних проектах створює унікальні можливості для розвитку і самореалізації, а також для патріотичного виховання. Діти глибше пізнають реальне життя, навчаються розуміти потреби і проблеми інших, враховувати причини і наслідки різних явищ соціального життя, а також вчинків і поведінки. У подальшому їхньому житті це завжди буде слугувати правильним орієнтиром.
  Актуальна тема, актуальна стаття. Візьмемо до уваги. Дякуємо.

  ВідповістиВидалити
 21. Станіслав Платонов.26 січня 2016 р. о 01:37


  У даній статті поєднано і висвітлено важливі питання самореалізації особистості, патріотичного виховання, доброчинної діяльності.
  Участь у доброчинній діяльності дає школярам змогу реалізувати свої актуальні потреби щодо самовизначення і самореалізації саме у малій групі однодумців (референтній групі), відчути не тільки комфорт узгодженої командної, колективної діяльності, а й виявити власну ініціативу та активність, ствердитись у своїй компетентності, підвищити власну самооцінку і заслужити авторитет на моральнісній основі, набути позитивного досвіду соціальної взаємодії. За А.С.Макаренко, саме в колективі, особливо “первинному” (а такою є мала група), є можливість чітко усвідомити і пережити, що таке норма, правило поведінки, як співвідноситься “моє” і “наше”, збагатити соціальний досвід.
  Думаю, що саме виховання активної особистості через доброчинну діяльність, сприяє вихованню патріотизму, допомагає виявляти власну ініціативу, не бути «маріонеткою» у житті.
  Дякую. Цікава і потрібна стаття.

  ВідповістиВидалити
 22. Лариса Горбатенко26 січня 2016 р. о 01:38

  Дуже актуальна, дуже потрібна стаття. Дійсно, самореалізація особистості є важливим аспектом виховної діяльності. А якщо вона здійснюється через доброчинну волонтерську діяльність, то набуває ще більшої значущості.
  Шкільне середовище для школярів є тим соціальним простором, що впливає на особистість через групу, завдяки якій вона входить до соціуму і стає його частиною. А шкільний колектив для кожного з учнів виконує роль і виховного колективу.
  У середовищі ровесників виникають рівні умови для реалізації творчого і фізичного потенціалу членів групи, ситуації співпереживання, співчуття, співтворчості, що сприяє їхньому емоційному розвитку. Також створюються умови для розуміння учнями моралі як суспільного явища. Реальні ситуації вибору та їх колективне обговорення, можливість критичного висловлювання
  на адресу інших і самому стати об’єктом критики, співрадість за успіхи однокласників і друзів, доручення, включеність у колективні справи формують у школяра почуття відповідальності за колектив, уміння жити спільними інтересами, бачити перспективи самореалізації, власного розвитку і розвитку групи.

  ВідповістиВидалити
 23. Антоніна Момотюк26 січня 2016 р. о 01:39

  З педагогічної точки зору проблема самореалізації є надзвичайно актуальною для дітей. Вона тісно пов’язана з потребою самовизначення, яке розкривається як процес і результат усвідомленого вибору дитиною життєвої позиції в різних питаннях, цілей і засобів самореалізації у конкретних життєвих обставинах. Найважливішими ознаками соціального самовизначення особистості є її активність, здатність до самостійного вибору і відповідальності. Саме завдяки їм відбувається пізнання себе, довкілля та процес соціального дозрівання особистості. Цей процес відображається у різних видах її продуктивної діяльності, зокрема тієї, що передбачена метою і завданнями соціального виховання, яке цілеспрямовано здійснюється у навчально-виховному закладі. Стаття цікава, актуальна. Дякую.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вам теж дякую, пані Антоніно за відгук і за те, що поділилися власними думками.

   Видалити
 24. Дуже цікава та актуальна тема, особливо в даний час.В зв'язку з теперішньою ситуацією на Україні людям конче потрібна підтримка одне одного.Волонтерський рух завжди був поширений на теренах нашої держави, але особливого розмаху він набув саме в часи АТО.Ця стаття дуже корисна як для дорослих, так і для дітей. Адже, якщо ми будемо прищеплювати дитині ще з дитинства такі риси, як доброта, відданість,почуття відповідальності перед ближніми та перед самим собою то виховаємо особистість,віддану своїй державі,справжнього патріота.Саме до цього потрібно прагнути!Дякую,Ольго Миколаївно,за чудову статтю!Сподіваюсь,що люди будуть робити якісь висновки,читаючи подібне,і врешті-решт у нас буде формуватись нове,культурно-виховане суспільство!Знаючи Вас,я не сумніваюсь,що Ви докладаєте максимум зусиль, щоб молодше покоління,насамперед учні,виростали справжніми патріотами своєї Батьківщини!Успіху Вам,натхнення і побільше сил для хороших справ!P.S. Тома Пастух

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Тамаро Сергіївно, за гарні слова і віру в нас.Вам теж успіхів, натхнення, усього найкращого! Горджуся, що у мене є такі учні і друзі, як Ви!

   Видалити

 25. Волонтерський Рух є одною з головних тем сьогодення . Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, надій, ідей учнів й передбачає реалізацію поставлених цілей та самореалізацію учнів. Діяльність школярів-волонтерів відбувається на засадах власної волі. Їх діяльність є неприбутковою, добровільною, корисною для інших людей та суспільства у цілому. Виховуть у вихованців милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до взаємодопомоги, активізація процесу згуртування учнівського колективу.
  Дякую за статтю ,вона цікава та корисна. Бажаю творчого натхнення та злагодженої роботи !  №з/п

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро Вам вдячна за допис, пані Ольго! Вам теж бажаю усього самого найкращого!

   Видалити
 26. Дякую за актуальну, повчальну статтю. Успіхів, удачі та творчих злетів у Вашій нелегкій праці! Сухина О.М. вчитель Хащуватської ЗШ

  ВідповістиВидалити
 27. Патріотичне виховання в сучасній школі містить взаємопов`язану
  діяльність вчителя та учня з розвитку сукупності моральних норм та рис
  поведінки, а саме: повага до Батьківщини, відданість їй, активна праця
  на благо Вітчизни, примноження трудових звичаїв країни,прагнення до
  зміцнення честі й гідності своєї держави,любов до рідного краю,дружба з
  іншими народами,тощо. Школа має невичерпні можливості для здійснення
  патріотичного виховання. Під час навчального процесу молодші школярі
  ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою
  боротьбою за свої права за незалежність, з багатонаціональною культурою,
  унікальними традиціями, звичаями та обрядами.Волонтерська діяльність - актуальна тема на сучасному рівні. Важливо не бути осторонь!
  Дякую за статтю! Творчих успіхів, наснаги, терпіння у Вашій справі!!!
  Вчитель української мови і літератури ЗШ І-ІІІ ступенів с. Хащувате.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую Вам за допис!Вам теж усього найкращого. Не будьмо осторонь!

   Видалити
 28. Патріотичне виховання в сучасній школі містить взаємопов`язану
  діяльність вчителя та учня з розвитку сукупності моральних норм та рис
  поведінки, а саме: повага до Батьківщини, відданість їй, активна праця
  на благо Вітчизни, примноження трудових звичаїв країни,прагнення до
  зміцнення честі й гідності своєї держави,любов до рідного краю,дружба з
  іншими народами,тощо. Школа має невичерпні можливості для здійснення
  патріотичного виховання. Під час навчального процесу молодші школярі
  ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою
  боротьбою за свої права за незалежність, з багатонаціональною культурою,
  унікальними традиціями, звичаями та обрядами.Волонтерська діяльність - актуальна тема на сучасному рівні. Важливо не бути осторонь!
  Дякую за статтю! Творчих успіхів, наснаги, терпіння у Вашій справі!!!
  Вчитель української мови і літератури ЗШ І-ІІІ ступенів с. Хащувате.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Повністю з Вами згодна, Ксеніє Олександрівно! Дякую за відгук!

   Видалити
 29. Дуже актуальна і цікава стаття. Дякую.
  Олена Жерденовська

  ВідповістиВидалити
 30. Доброчинна волонтерська діяльність виховує доброту та небайдужість. Ваша робота, Ольго Миколаївно, сприяє вихованню духовності в учнів. Дякую! Стаття дуже актуальна та змістовна. Бажаю Вам творчих успіхів та мирного неба!
  З повагою вчитель англійської мови ЗШ I-IIIст.с. Хащувате Горенко З.І.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна Вам, Зінаїдо Іванівно, за гарні слова. Вам теж миру, добра, радості, успіхів!

   Видалити
 31. Уважаемая Ольга Николаевна прочла вашу статью, горжусь людьми которые думают, прежде всего не о себе а о национальных интересах, людях, стране... Очень важно сечас доносить всю эту информацию до наших деток, развивая в них все сильнее любовь к Родине. А так же немашало бы и осведомлять взрослых о благотворительности, каждый из нас может чем то помочь: словом или делом, не имеет значения. Главное что это объеденит украинский народ. Успехов в нелегкой работе. С уважение г.Киев Колюх Анна

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за відгук! Будемо підтримувати патріотичний дух нації.

   Видалити
  2. Дякую щиро, пані Анно, за увагу до нашої роботи, за Вашу небайдужість та щирі слова!

   Видалити
 32. Дякую, Ольго Миколаївно, за цікаву статтю. Читаючи ці рядки, розумієш, наскільки важливим є виховання патріотів ще з юних років. Адже саме доброчинність сприяє усвідомленню того, що ми відповідальні за долю Батьківщини. Ваші добрі справи можуть слугувати прикладом для всіх, хто ще не встиг долучитися до волонтерської діяльності.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро Вам вдячна, Наталіє Ігорівно! Так, саме ми відповідальні за долю Батьківщини,особливо у такий важкий і вирішальний час.Тож долучаймося усі до волонтерської діяльності!

   Видалити
 33. Юлія Пошенко27 січня 2016 р. о 12:53

  Дякую за актуальну статтю! Ваші грунтовні міркування, величезний педагогічний та життєвий досвід, вміння співчувати людям та реально допомагати їм - саме це є основним джерелом натхнення Ваших вихованців, які усвідомлюють важливість доброчинності сьогодення. Творчих Вам успіхів, колего!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна Вам, Юліє Володимирівно,за допис та гарні слова! Ми всі робимо спільну справу заради мирного, світлого майбутнього нашої України.Вам теж успіхів, натхнення,нових перемог!

   Видалити
 34. З величезним задоволенням прочитала Вашу статтю і коментарі до неї. Ви, Ольго Миколаївно, є яскравим прикладом для своїх учнів у творенні добрих справ, а це - найголовніше. Знаю, що Хащуватська школа на високому рівні займається волонтерською роботою у важкий для нашої країни час.А це і є плоди роботи Вашої і Ваших колег. Успіхів і творчої Вам наснаги!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую Вам, пані Олено, за відгук і щирі слова! Вам теж успіхів, натхнення, миру, радості!

   Видалити
 35. Спасибі Вам за цікаву та корисну статтю:) Творчих успіхів та перемог Вам і Вашим вихованцям!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую Вам щиро, пані Анно! Бажаю усього самого найкращого!

   Видалити
 36. Дуже цікаво! Корисно! На тему сьогодення!!! Молодець, Ольго Миколаївно! Захоплююсь вашим оптимізмом, непосидючістю, актуальною творчістю на благо підростаючого покоління. Щиро дякую за ідею. Успіхів вам і міцного здоров'я!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую, пані Анно! Ми не лише навчаємо і виховуємо дітей, а й вчимося від них бути щирими, безпосередніми, непосидючими, невиправними оптимістами.А як інакше?.. Бажаю Вам теж усього самого найкращого!

   Видалити
 37. Волонтерську діяльність важко переоцінити, особливо коли добрі справи творять діти. Згодна, що саме залучення дітей до доброчинної діяльності є одним із шляхів формування у них громадянської позиції.Стаття дуже потрібна і актуальна. Щиро дякую, Ольго Миколаївно за цікаву статтю. Бажаю міцного здоров'я та натхнення.З повагою вчитель ЗШ І -ІІІ ст. №1 м. Гайворон Бондар Л.М.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна Вам щиро, пані Людмило, за відгук! Вам теж бажаю миру, натхнення, успіхів!

   Видалити
 38. Велика вдячність, Ольго Миколаївно,за душевне тепло, відданість людям, за те, що живете такою необхідною для людської душі справою як доброчинність. Міцного здоров'я Вам, миру та злагоди! З повагою вчитель ЗШ І -ІІІ ст. №1 м. Гайворон Рак Н.М.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пані Наталю, щиро дякую за відгук! Вам теж усього самого найкращого!

   Видалити
 39. Стаття цікава. Ви майстер своєї справи. Творчих Вам успіхів та здібних учнів!

  ВідповістиВидалити
 40. Дуже добре, Ольго Миколаївно, що ще з початкової школи Ви пропагуєте волонтерський рух, адже якщо діти з ранніх літ навчатимуться брати участь у житті своєї школи, свого рідного села чи міста, то потім, коли виростуть, не будуть байдужими до долі рідної країни.Здоров'я Вам, наснаги у всіх Ваших починаннях. З повагою вчитель ЗШ І-ІІІ ст. № 1 м.Гайворон Осіпчук І.А.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую щиро, Ірино Анатоліївно, за відгук і гарні слова! Працюватимемо у тому ж напрямі. Бажаю Вам миру, здоров'я, творчих успіхів, натхнення!

   Видалити
 41. Волонтерська діяльність є надзвичайно актуальною, цікавою для діток початкових класів.Вони залюбки включаються у роботу,а коли бачать її наслідки,ніби на крилах ,беруться за нову справу.Олго Миколаївно,Ви підняли важливе питання у своїй статті і самі є взірцем волонтерства.Думаю,багатьом колегам стаття стане поштовхом до дії.Дякую за те, що Ви робите.Так тримати!Успіхів Вам,творчих надбань,міцного здоров'я!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити
 42. Щиро вдячна Вам за допис!Так, нам усім потрібно згуртовуватися і діяти. Лише таким чином здобудемо ПЕРЕМОГУ і збережемо УКРАЇНУ! Усього Вам найкращого!

  ВідповістиВидалити
 43. Ліна Лопушанська31 січня 2016 р. о 02:51

  Дуже цікава та актуальна стаття!! Дякую, що розкрили всім потрібну тему.

  ВідповістиВидалити
 44. Питання волонтерства, патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 45. Щиро вдячна, Людмило Федорівно, за відгук! Усього Вам найкращого!

  ВідповістиВидалити
 46. Дуже добре Ольго Миколаівна!Досить широке розкриття аспектів волонтерства.Де як не в АТО це розумієш.Дякую.

  ВідповістиВидалити
 47. Щиро Вам вдячна, Михайле Васильовичу! З нетерпінням чекаємо Вашого повернення і повернення усіх наших ХЛОПЦІВ-ГЕРОЇВ! Тримайтеся! Ми - з ВАМИ!

  ВідповістиВидалити
 48. Місце і час не настільки важливі. Важливо те, що ви робите і як ви це робите : з душею , з повною взаємовіддачею , підтримуючи один одного і виручаючи , з посмішками на обличчях , з творчою родзинкою і щиро радіючи процесу!
  Я вважаю,якби взаємини в нашому суспільстві були хоч трішки більше схожі на відносини волонтерів, то жити нам би було спокійніше і краще.
  Дякую Вам за цікаву статтю!) T.M.S.

  ВідповістиВидалити
 49. Щиро Вам вдячна за щирі слова! Будемо сподіватися на краще!

  ВідповістиВидалити