Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Валентина Рябова, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йде мова про роль літературної освіти в становленні справжнього патріота, істинного громадянина України,  про значення предмету «Українська література» як важливого засобу реалізації цілей громадянської освіти.

«Сьогодні Україна долає складний шлях становлення громадянського суспільства, впровадження демократичних принципів у житті. Її дітям продовжувати справу утвердження незалежності держави, пізнання ідеалів свободи і демократії. Державі потрібні не просто професіонали своєї справи, а патріоти, духовно багаті особистості, віддані Вітчизні й відповідальні за розвиток рідної країни», — саме так пояснює актуальність даної проблеми   Концепція     літературної освіти в  загальноосвітній школі.
Мета літературної освіти — сприяти вихованню духовно багатого, щирого, відданого громадянина. Яку ж особистість ми маємо формувати сьогодні? Особистість творчу, вільну, духовно розвинену, самостійно мислячу, із широким світоглядом, зі стійкими моральними принципами. Особистість, яка знає здобутки рідної культури і шанує надбання інших народів. Особистість, яка усвідомлює свою національну ідентичність і водночас приналежність до цивілізованого світу, толерантно ставиться до інших культур. Особистість, яка має свою громадянську позицію й відчуває потребу жити і служити задля України.

Щоб  стати  успішною  людиною, учень  має  набути компетентності у різних його сферах : політичній, економічній, духовній, соціальній.
У системі загальної середньої освіти визначають такі ключові компетентності: навчальну, здоров’язберігаючу, соціальну, загальнокультурну, компетентність щодо інформаційних і комунікаційних технологій, громадянську, підприємницьку.
Предмет «Українська література» як важливий засіб реалізації цілей громадянської освіти учнів передбачає:
- ознайомлення школярів із кращими здобутками і художніми відкриттями української  літератури;
- формування світогляду школярів на основі духовних цінностей, що пропагуються через літературний твір, розвиток їхніх почуттів і мислення;
- розширення читацького досвіду учнів, формування умінь орієнтуватися на ринку сучасних друкованих видань;
- виховання у школярів толерантного ставлення до іншої точки зору, поваги до інших національних традицій, формування бачення світового контексту української літератури, її здобутків та внеску в розвиток світової культури;
- формування досвіду громадянської поведінки (прояв громадянських почуттів, зокрема в ситуації ризику, протидія аморальним явищам, відстоювання прав людини).
Який же механізм формування громадянської компетентності особистості на уроках української літератури? Це насамперед комплекс послідовних етапів: цілепокладання, визначення очікуваних результатів, мотивація, ситуація успіху, здобування знань,  формування умінь та навичок,  творче використання знань, умінь та навичок у життєвих ситуаціях, контроль сформованості компетентностей, саморозвиток. Отже, саме такий процес є ефективним у вихованні інтелектуальної, самодостатньої, з потужним духовним потенціалом особистості, яка здатна самостійно й у найрізноманітніших ситуаціях здійснювати життєвий вибір, не порушуючи правового поля.
Найефективнішими технологіями навчання для формування основних груп  компетентностей  на  уроках  української  літератури     є інтерактивні технології: метод проектів, мозковий штурм, колективна творча робота, робота у групах і парах, ситуативні ігри, сюжетно-рольові ігри,навчальні ігри, інсценізації, метод інтерв’ю. Зазначені  технології  ставлять  дитину в позицію творця,  а  не виконавця чужої волі. Щоб  досягти  результатів  проводжу уроки – змагання,  уроки - конференції, уроки - семінари, уроки – диспути, уроки-ділові  ігри ,  уроки-змагання,  уроки-казки. На своїх уроках часто використовую самостійну роботу,  вона  вимагає від учнів активного мислення,  застосування раніше отриманих знань, умінь і  навичок, сприяє глибокому і міцному засвоєнню програмного матеріалу. Знання  і  навички, здобуті  зусиллями  власного  розуму,  завжди осмислені, ними учень легко і впевнено оперує в житті.
Під  час  проведення   уроків  практикую різні методи:  мозковий штурм, мікрофон » (5-6 класи),  методику незакінчених речень, очікувані результати, «Лінгвістичний двобій», тестові завдання,  асоціативні диктанти.
     Значну роль у формуванні громадянської компетентності учнівської молоді відіграє реалізація тісних зв’язків із зарубіжною літературою, історією, національною культурою (художньою), географією тощо.
      На позакласних заходах продовжую  роботу щодо формування мотивації навчання української мови і літератури, предметних та ключових компетентностей. Намагаюся, щоб такі форми роботи (тижні української літератури, вечори, диспути, конференції, літературні та музичні вітальні, ток-шоу тощо) були спрямовані на виховання загальнолюдських цінностей, усвідомлення традицій  нашого народу.
      Максимальне використання змістових матеріалів уроків української літератури сприяє підвищенню рівня вихованості, соціальної активності учнівської молоді, становленню громадянських якостей особистості, яка готова до життя у демократичному політкультурному просторі, де панує плюралізм думок, звичок, вірувань, де кожна людина — особистість, гідна людства в історичній та планетарній перспективі, а предмет «Українська література» — одне із духовних джерел реалізації цих очікувань.

Бібліографія

      1. Концепція літературної освіти. - http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/
       2 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011.
      3. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [Текст] / О. І. Пометун. - К. : К.І.С., 2004.
     4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські
перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. -
К.: "К.І.С.", 2004. 

11 коментарів:

 1. Дійсно в сучасній падегогіці вже не обійтися без інтерактивних технологій, в тому числі і на уроках укранської літератури. Та коли їх застосування дає результат - це великий показник для вчителя! Дякую за змістовну статтю! Успіхів Вам, Валентина Василівна!

  ВідповістиВидалити
 2. Дійсно в сучасній падегогіці вже не обійтися без інтерактивних технологій, в тому числі і на уроках укранської літератури. Та коли їх застосування дає результат - це великий показник для вчителя! Дякую за змістовну статтю! Успіхів Вам, Валентина Василівна!

  ВідповістиВидалити
 3. Людмила Лавренюк28 січня 2016 р. о 02:03

  Актуально, змістовно, дієво. Кваліфікована, цілеспрямована, планомірна й систематична праця дасть свої позитивні результати, адже у Вашому випадку виховання людини є професією. З повагою Ваша колега.

  ВідповістиВидалити
 4. З цікавістю прочитала статтю. Використання інтерактивних методів навчання у практиці вашої роботи має не тільки навчальну і виховну спрямованість, а й виконує здоров'язберігаючу функцію.А це сьогодні - головне для вчителя.То ж творчих вам перемог, шановна Валентино Василівно!

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую за цікаву і потрібну статтю. Погоджуюсь,що уроки літератури мають великий потенціал для формування світогляду школярів, розвитку їх почуттів і мислення. Стаття має практичне спрямування і в цьому ЇЇ актуальність.З повагою Л. М. Бондар.

  ВідповістиВидалити
 6. Дякую, Валентино Василівно, за те, що продовжуєте сприяти розширенню читацького досвіду моїх вихованців, формуєте у них уміння орієнтуватися у сучасних непростих умовах життя,
  виховуєте толерантність, чуйність, почуття любові та поваги, формуєте досвід громадянської поведінки. Успіхів! З повагою вчитель Ваших учнів у поч. класах Рак Н.М.

  ВідповістиВидалити
 7. Цікава і актуальна стаття.Упіхів ,Вам .Валентино Василівно, в подальшій роботі.
  З повагою Бондаренко Г.А.

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую за змістовну статтю! Успіхів Вам, Валентино Василівно!

  ВідповістиВидалити
 9. Дякую за змістовну статтю! Успіхів Вам, Валентино Василівно! З повагою Полонська Л. М.

  ВідповістиВидалити
 10. Юлія Пошенко30 січня 2016 р. о 12:15

  Дякую, Валентино Василівно, за цікаву статтю! Творчих Вам взлетів та наснаги!

  ВідповістиВидалити
 11. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити