Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОГО ЧИТАННЯ


Ольга Вересюк, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ   ступенів с. Долинівка Гайворонського району Кіровоградської області
Анотація. У даній статті розглянуто і проаналізовано основні традиції національного виховання . Визначено основні завдання виховної діяльності та методи їх реалізації на уроках читання в початкових класах.

Актуальною  проблемою розвитку читацької активності молодших школярів є сформованість у них навичок самостійної роботи з книжкою. Як відомо, духовне відображення українського народу неможливо уявити без  впливу художньої літератури на формування національної свідомості, бо саме література є активним чинником суспільного виховання совісті, моралі, загальнолюдських цінностей. Тому національно-культурні традиції є особливо важливими в навчально-виховній діяльності початкової  школи. Неможливо сформувати особистість школяра, без правильного  сприйняття  соціально-економічних  перетворень в країні.

Саме вчитель початкових класів повинен підготувати молодшого школяра до життя в  суспільстві, при цьому дбайливо оберігаючи і примножуючи моральні цінності, що склалися в українського народу. Тому морально-патріотичне виховання надзвичайно актуальнее завдання. Воно потребує особливого підходу, розвиток якого криється передусім у розбудові всього навчально-виховного процесу на національно-культурних традиціях українського народу.
Досвід переконує, що без знання своєї історії, культури, свого родоводу, традицій народу і сім'ї неможливо виховувати підростаюче покоління країни.
Не випадково,
що одним із  головних напрямів реформування навчально-виховного процесу визначено «утвердження принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, добра, краси, працелюбності, інших доброчинностей». Такі принципи завжди були притаманні українському народу, ними пронизана вся система його національно-культурних цінностей. 
     На уроках читання основними завданнями виховної діяльності є :
— формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;
 
— виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;
 
— формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 
— прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців;
 
— виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції;
 
— утвердження принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та інших чеснот;
 
— забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я;
 
— виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 
— формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між  правами людини та її обов’язками ;
 
— розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини.
Українська мова є однією з найдавніших і розвинутіших мов світу. Вона має багатовікову історію свого розвитку, тому скарбниця її виражальних засобів і  прийомів практично невичерпна. За  поширенням на планеті українська мова перебуває в другому десятку мов світу, а за кількістю своїх носіїв займає друге місце серед слов'янських народів. Вона надзвичайно багата лексично, граматично і інтонаційно, тому за своїми можливостями здатна виконувати велику культурну, духовну, народну , історичну роль.
Тому з першого класу намагаюсь прищепити своїм вихованцям любов до рідного слова, його мелодійності, краси та неповторності, прагнення розмовляти рідною мовою.
З історії родоводу починається історія рідного народу. Кожна дитина має знати свій родовід, вивчати своє генетичне коріння, родовідне дерево. Неоціненну роль відіграють кольорові ілюстрації, вміло підібрані твори українських письменників, поетів розміщені в навчальних підручниках для малюків.
Народна  мудрість через колискові пісні легенди, притчі, міфи ,які вивчаються в початковій школі з першого класу, плекає в кожній дитині відчуття гармонії природи і людини, втілює в собі могутній пізнавальний і виховний потенціал. Народні свята, з якими ознайомлюються учні, є вічною скарбницею знань про найбільш ранні етапи історичного розвитку свого народу.
Український  фольклор, що вивчають діти за програмою початкових класів відображає багатогранну і глибоку душу народу, його духовне багатство. У думах, піснях, прислів'ях і приказках, скоромовках, лічилках та інших фольклорних перлинах відображено весь культурно-історичний, мистецький шлях українського народу. Український народ - один з найпісенніших у світі. Дитина усвідомлює, що пісня - незмінний супутник українця. Фольклорне виховання є найважливішою частиною етнопедагогіки, серцевиною національної системи виховання. Він  передається з покоління в покоління і підтримує національний дух українських людей. 
Наш народ виробив багатющу символіку, яка виникла та удосконалювалась  протягом століть і стосується істотних сторін, доленосних подій у житті української нації, держави, духовності. Символіка містить у собі важливий філософський, політичний, ідейно-моральний та естетичний зміст, спрямованість. Українська символіка виконує історично-важливу функцію консолідації нації в єдину етнографічну, культурно-історичну спільноту, об'єднання споконвічних українських земель в єдину суверену державу.           
Народна символіка (калина, рушник, верба, лелека і т.д.), з якою учні  знайомляться на уроках читання, має велике значення в патріотичному вихованні, формує в них історичну  свідомість.
В основі творів, які вивчають діти є глибока, всеперемагаюча любов, материнська і батьківська, до дітей, шанобливе ставлення до бабусі і дідуся, інших родичів, прив'язаність до отчого дому. Родинно-побутова культура - це збереження рідної мови, продовження заповітів батьків і дідів, вивчення свого родоводу, історії народу, розвиток рідного мистецтва, життя за нормами народної моралі, етикету та інше.
На уроках українського читання варто звернути увагу на формування національної свідомості через казки Василя Сухомлинського, адже саме з казки і починається пізнання дитиною світу. Великий педагог визначав провідну роль казки у житті дитини. Він створив свій світ казок, добивався того, щоб процеси мислення відбувалися на основі живих, образних уявлень, щоб діти спостерігали навколишній світ, установлювали причини і наслідки явищ, порівнювали якості і ознаки речей.  Казка для учнів В. Сухомлинського стала не просто розповіддю про фантастичні події, а цілим світом, у якому дитина живе, бореться, протиставляє злу свою добру волю. У дитини з'являється бажання не тільки слухати казку, а й самій розповідати її, хочеться не тільки слухати пісню, а й самій співати, не тільки спостерігати за грою, а й самій брати   в ній участь. Кожна казка невіддільна від краси, вона сприяє розвиткові естетичних почуттів, без неї неможливе благородство, щира чуйність до людського нещастя і страждань. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. Образи казки благотворно формують і національну свідомість молодших школярів. 
Сьогодні, як ніколи раніше, школярі багато інформації одержують з телеекрану, інформаційних сайтів, але ніщо не може замінити книжку. Вдумливе її читання - естетична і моральна насолода. Василь Олександрович писав: «У наших руках, дорогий друже, доля народу. Наша висока, свята місія - навчити молоде покоління шанувати все, створене поколіннями, кожне з яких вкладало свою краплину в той океан, що починається нині від шкільної парти». Своєю творчістю В. О. Сухомлинський виховував молоде покоління національно свідомими українцями. Його заповіді можуть виховати Справжню Людину, якій притаманні найкращі якості: висока мораль, гуманістичні ідеали, любов до народу, до Батьківщини, бо „без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини - ніщо”.

Бібліографія
1.Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг, 1991. -Т.І. - 456 с 2.Гуменникова Т..Р. Українські національні традиції як засіб формування першооснов моральної культури // Початкова школа. -1996. -ІІ.-С.38-40.
3.Кириченко Г. М. Українське народознавство у початкових класах // Поч. шк. -1991.-№10.С.52-55.                               
4.Кубинський М.В. Роль усної народної творчості у розвитку школярів // Початкова школа. 1993. - №1. - С.8-13.
5.Культура і побут населення України. - К.: Либідь. 1993 -241 с.
6. Культура і побут населення України. - К.: Либідь. 1993 -241 с.
7. Мельникова І.М. Традиції народного виховання та позашкільні заклади України // Нові технології виховання: 36. наук, статей. - К., 1995. -С.83-86. 

18 коментарів:

 1. Дуже актуальна проблема висвітлюється в статті. Учитель, який сам береже традиції нашого народу, здатен передати дитині любов до рідної землі. Патріотизм виховується, з ним не народжуються. Саме учитель і покликаний виховати в дитині цю важливу рису. Цікава стаття, щиро дякую.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталю,щиро дякую,що Вас зацікавила моя стаття.Знаю,що Ви є людиною творчою,натхненною.Впевнена,що Ваші вихованці виростуть справжніми громадянами України.Успіхів Вам у праці,натхнення,поваги та розуміння від батьків,учнів,мирного неба над рідною Україною.
   З повагою О.Р.Вересюк

   Видалити
 2. Людмила Лавренюк28 січня 2016 р. о 02:25

  Об`єкт нашої праці - найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується, - розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість. Впливати на ці сфери можна тільки так само - розумом, почуттям, волею, переконаністю, самосвідомістю. Найважливіші інструменти Вашого впливу на духовнийц світ учня - слово вчителя. Ви молодець! З великою повагою та теплом. Зичу здоров`я, сил та творчої наснаги.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пані Людмило,щиро вдячна Вам за добру оцінку моєї статті. Бажаю Вам натхення в роботі,творчого піднесення,розумних учнів,поваги від батьків.
   Зповагою О.Р.Вересюк

   Видалити
 3. Саме через учителя школяр пізнає світ , учиться любити , критично відноситися до себе і оцінювати інших . І Ви з цим успішно справляєтесь . Дякую за статтю , бажаю творчої наснаги та натхнення в роботі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую,пані Тетяно.Як приємно працювати,коли є дружний,надійний колектив однодумців.
   З повагою Вересюк О.Р.

   Видалити
 4. Дякую за цікаву статтю з конкретними порадами. Погоджуюсь з думкою про те, що ніщо не може замінити книгу. Саме уроки читання мають величезний потенціал для виховання любові до рідної мови, матері, родини. А без цього не може бути любові до Батьківщини. Успіхів у роботі, добра і щастя.З повагою Л. М. Бондар.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі,пані Людмило,що Вас зацікавила моя стаття.Так,саме вчителю початкових класів відведена важлива місія-виховати дитину,навчити,сформувати світобачення маленьких чомусиків.Яким воно буде-залежить від нас. Ми не маємо права схибити,бо наслідки будуть плачевними,болючими.Вчитель має бути прикладом любові до рідної землі,рідної мови,пісні,народу ,на долю якого випало багато випробувань.Ми-сильна нація,в нас все буде гаразд.
   О.Р.Вересюк

   Видалити
 5. Стаття актуальна, цікава, змістовна. Cьогодні дуже важливо дати дітям повірити в себе,допомогти реалізуватися,сформувати своє "Я", допомогти стати справжнім громадянином. Дякую Вам за повчальну статтю. Натхнення Вам, терпіння у Вашій нелегкій роботі! Самбор О.М. вчитель початкових класів ЗШ І-ІІІ ст. с.Долинівка.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую ,Олено Миколаївно,за добру оцінку статті. У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого колективу, як учня, жителя міста чи села, виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.Яким буде иайбутнє покоління -залежить від учителя.
   Успіхів Вам у праці,натхнення,витримки,поваги від батьків та учнів.
   З повагою О.Р.Вересюк

   Видалити
 6. Уроки читання мають величезний потенціал у вихованні патріотичних почуттів. Адже через літературні твори діти знайомляться з традиціями і культурою рідного народу, що дає можливість сформувати усвідомлення себе як часточки українського народу з власною національною гідністю. Виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу. І я більше ніж впевнена, Ольго Ростиславівно, що це Вам добре вдається! Ірина Семенюк

  ВідповістиВидалити
 7. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 8. Ольго Ростиславівно, дякую за змістовну, актуальну, важливу статтю! Дякую, що поділилися з нами своїм досвідом.Наснаги, творчості, успіхів Вам! З повагою Ольга Іванова.

  ВідповістиВидалити
 9. Ольго Ростиславівно, дякую за змістовну, актуальну, важливу статтю! Дякую, що поділилися з нами своїм досвідом.Наснаги, творчості, успіхів Вам! З повагою Ольга Іванова.

  ВідповістиВидалити
 10. Ольго Ростиславівно, дякую за змістовну, актуальну, важливу статтю! Дякую, що поділилися з нами своїм досвідом.Наснаги, творчості, успіхів Вам! З повагою Ольга Іванова.

  ВідповістиВидалити
 11. Наталія Байда1 лютого 2016 р. о 05:30

  Дуже вдячна за цікаву статтю.Погоджуюсь, що саме вчитель початкових класів повинен готувати учнів до життя в суспільстві, дбайливо оберігаючи і примножуючи моральні цінності українського народу. Бажаю здоров'я, творчого натхнення!

  ВідповістиВидалити
 12. Шановні колеги!Щиро дякую за побажання та коментарі!
  Здоров'я,щастя, миру і добра Вам!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити