Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


Галина Новик, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Долинівка Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йдеться про необхідність удосконалення патріотичного виховання. Визначено поняття «патріотизму». Визначено роль української мови та літератури у формуванні національної самосвідомості та патріотизму. Обґрунтовано напрямки та шляхи реалізації у навчально-виховному процесі.

Патріотичне виховання – це складова частина національного світогляду  і поведінки людини, її становлення до рідної країни. Відданість Україні – невід’ємна ознака національного свідомого громадянина.                                     Патріотизм – один з найсуттєвіших показників моральності людини. Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Без любові до Батьківщини, готовності примножити її багатства оберігати честь і славу, а за необхідності віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином.
В умовах становлення української держави патріотичному вихованню належить пріоритетна роль. Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної цінності.
Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона є важливою сферою впливу на національну свідомість учнів, ідентифікаційним кодом нації. Розуміння учнями процесу повернення до рідних коренів, витоків українства національного самоствердження і саморозвитку вже є проявом патріотизму. Актуальною нині є педагогічна думка І. Огієнка і В. Сухомлинського проте, що до найважливіших ознак націй належить рідна мова, а з нею витворена культура, яка стає душею націй, її духом. Зокрема, В. Сухомлинський зазначав, що в руках педагога слово є могутнім виховним засобом, яке здатне піднести, звеличити людину, утвердити її патріотичну свідомість.  

На мою думку, основними напрямами патріотичного виховання на уроках української мови і літератури є формування думки про суспільну значимість родини, про сім’ю, рід і родовід, краєзнавство ; ознайомлення з явищами  суспільного  життя ; формування про історію країни; державні символи; ознайомлення з культурою і традиціями свого народу. Оскільки національна школа відіграє велику роль у вихованні патріотів України, збереження традицій народу, землі, на якій жили їхні предки, на якій живуть вони, на якій живуть їхні діти і онуки, своїм завданням бачу виховання учнів на історичних, бойових та трудових традиціях рідного народу та сучасних героїчних прикладах Майдан, Небесної Сотні, воїнів АТО, волонтерів. Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в учнів почуття патріотизму.
Слід відзначити і про виховання на уроках поваги до Конституції, держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну України. Навчаю любові до рідної мови вишуканими зразками української мови – багатої і гнучкої у передаванні найбільших відчуттів людини (мова творів О. Довженка, М. Стельмаха, В. Симоненка, Є. Гуцала, Л. Костенко та інші). Намагаюся щоб учні сприймали українську мову, як сучасну, європейську, багату. Я широко й системно демонструю спроможність нашої мови в усіх сферах життя. А для реалізації цього завдання добираю дидактичний матеріал різних тематичних груп.
Велике значення на уроках української мови (особливо в 6-9 кл.) має системне вивчення слів – символів у яких закарбоване культурний досвід минулих поколінь: калина, лелека, чорнобривці, вишиваний рушник. Саме такі слова сприяють формуванню національної свідомості, закорінюють нові покоління в грунт духовності. На кожному уроці збагачують український словник колоритними фразеологічними одиницями, що витворенні попередніми поколіннями. Виховання патріотизму виявляється через любов до своєї країни, відданість їй, в усвідомленому бажанні та готовності стати на захист рідної землі за прикладом предків.
Підбираю відповідний дидактичний матеріал у процесі проведення навчальних диктантів пропоную учням визначити основну думку тексту, акцентую увагу на тих думках, які формують патріотизм. На уроках української мови розвиваю особисті якості громадян України: національну свідомість, духовність, моральну, естетичну, правову, екологічну культуру. Для цього добираю теми, а до них – тексти і речення, готую матеріали до вікторин, конкурсів, усних журналів. Працюю за  такими напрямками:
1.                Історія рідної землі.
2.                Символи держави
3.                Родина
4.                Рідний край
В основу системи патріотичного виховання на уроках літератури висвітлюю правдиве слово про свій народ, його споконвічне прагнення розбудовувати Українську державу. Свої творчі зусилля спрямовую на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного уроку та його творчий потенціал, створюю оптимальні можливості на уроці для розвитку самостійного творчого мислення вихованців активізації їхньої пізнавальної діяльності, формую в них патріотичні почуття. Аби художні твори посіли належне місце у вихованості патріотичних почуттів учнів, на уроках української літератури моделюю ситуації, які сприяють розумінню школярами суспільно-політичних явищ, змальованих автором у творі. Безперечно вплив програмного матеріалу на процес формування патріотичної вихованості залежить і від правильного вибору методів, прийомів та форм роботи, які сприяють вирішенню пізнавальних і проблемних завдань. А з метою розвитку творчої активності учнів використовую пошукові та дослідницькі методи. Певна річ, для успішного здійснення патріотичного виховання учнів засобами художнього слова необхідно визначити ідею і проблеми художніх творів зіставляти конкретно-історичне, морально-етичне і загальнолюдське у творах, сприймати патріотичні мотиви та емоційно-естетичний стан художнього твору виявляти патріотичні позиції письменника, літературного персонажу, виділяти основні патріотичні почуття героїв, їхні патріотичні вчинки, а також висловлювати особисту думку про патріотичні мотиви твору, вміти їх відстоювати аргументувати, вести дискусію, узагальнювати, робити висновки.
Українська література формує духовно-інтелектуальний світ справжнього громадянина України. Твори української літератури є надзвичайно ефективними засобами патріотичного виховання учнів. Прикладом високого патріотизму є життя Т.Г.Шевченка і В.С. Стуса, В. Симоненка і Є.Маланюка. Вивчаючи творчість цих митців, учні самостійно працюють над творчими видами робіть: пишуть реферати, готують виступи , створюють проекти – дослідження, презентації . На прикладі історичного роману «Чорна рада» П. Куліша, творів «І.Виговський»,»Єремія Вишневецький» І.Нечуя-Левицького кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка, творів письменників-класиків та сучасних авторів виховуємо почуття патріотизму, любові до рідної України, почуття національної самосвідомості, відповідальність кожного за долю націй.
Патріотичне виховання учнів здійснюю у процесі позакласної роботи. Слід відзначити такі заходи: уроки патріотизму «Моя Батьківщина – незалежна Україна», «Європейські програми – можливості для України», «Вчимося бути справжніми патріотами», конференції « Історія українського козацтва», «А ми тую славу збережемо», «Згадаймо гетьманів України», вікторина «Наша дума, наша пісня не умре , не загине», літературно-музичні композиції «Україно, ти моя молитва», усний журнал «Любимо ми Україну, знаємо пісню солов’їну», предметні тижні, День української писемності.
Спрямованість патріотичного виховання на загальний особистісний розвиток учнів, їх неперервність у навчанні вимагає високопрофесійної та моральної культури словесника, гуманістичної спрямованості його педагогічної діяльності, вміння розуміти вихованців і діяти спільно з ними.
Отже,патріотичне виховання учнів на уроках української мови і літератури стало пріоритетною силовою процесу формування громадянина України, справжнього  спадкоємця і подовжувача національних традицій з активною громадянською позицією.

Бібліографія
1.     Коваль В. Уроки словесності в системі національно-патріотичного виховання. Рідна школа.-1999.-№6.- С. 53-55;
2.     КовальВ. Любіть Україну у сні й наяву. Українська література в загальноосвітній школі.-2007.-№1.-С. 34-36
3.     Березівська, Л. Д. Формування патріотизму як цінності у школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 161–168.
4.     Головчук, С. Ю. Ідея патріотичного виховання в педагогічній спадщині Бориса Грінченка / С. Ю. Головчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2014. – № 24. – С. 18–21.
5.     Грінченко, Б. Г. Якої нам треба школи / Б. Г. Грінченко. – [4-те вид.]. – Київ : Вид. т-во «Криниця», 1917. – 32 с.

5 коментарів:

 1. Дякую за статтю. В роботі досить чітко визначено роль української мови та літератури у формуванні національної самосвідомості та патріотизму. Дума. дана стаття стане корисною вчителям української мови та літератури.

  ВідповістиВидалити
 2. Галино Олександрівно,щиро вдячна Вам ,що поділилися власним досвідом.Впевнена,що Ваші вихованці виростуть справжніми патріотами України.Ви подаєте їм чудовий приклад,навчаєте любити рідну мову,демонструєте красу та багатство рідного слова,виховуєте в учнів почуття гордості ,що вони українці.Ваша стаття цікава,пізнавальна.Творчих успіхів Вам, натхнення в роботі,міцного здоров'я!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити
 3. Формування громадянської компетентності є дуже важливим у формуванні майбутнього громадянина України. Стаття цікава, повчальна. Дякую, успіхів Вам! З поваю О. Марчук.

  ВідповістиВидалити
 4. Галино Олександрівно , дякую Вам за цікаву і повчальну статтю . Бажаю творчої наснаги , здоров'я , миру і добра !
  З повагою Т.М.Ратушняк

  ВідповістиВидалити
 5. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити