Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА УКРАЇНИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Наталія Кузнєцова, вчитель географії та біології навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Тополі Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йдеться про патріотичне виховання на уроках географії, різними технологіями навчання Найбільш ефективними для формування патріотизму є колективні творчі справи; ви­користання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно – комунікативних технологiй.


Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.[4] 
                                В. О. Сухомлинський.

Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.[1] Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, селі, країні все мене стосується, все залежить від мене.[1] Неможливо уявити справжнього громадянина, який би не виявляв любові до рідного краю, не шанував батька, матері, не турбувався про охорону природи рідної землі. Отож, навчаючи дітей, я стараюся виховувати справжнього патріота своєї землі, який буде жити і творити в майбутньому. Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання науки географії, адже цей предмет має виключно широкі можливості для організації  патріотичного виховання.

Ефективність формування громадянської компетентностi залежить  від вибраних  технологiй, форм i методiв. Прiоритетну роль у своїй педагогiчнiй дiяльності вiдводжу активним методам i формам, що ґрунтуються на демократичному стилi, сприяють формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвивають умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громад­ському життi.
Найбiльш ефективними для формування патріотизму є колективнi творчi справи, ви­користання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно – комунiкативних технологiй.
Прiоритетними у цій роботi вважаю:
• методи формування свiдомостi особистостi (бесiди, розповiдi, пояснення, диспути, дискусiї, екскурсiї, чи­тання науково – популярної, художньої лiтератури, метод прикладу, робота з батьками);
• методи організації дiяльностi й формування досвiду суспiльної поведiнки (громадська думка, громадське доручення, створення виховних ситуацiй, безпосередня участь у громадському життi);
• методи стимулювання поведiнки й дiяльностi (метод проблемних ситуацiй, змагання, моральнi й матерiальнi заохочення). [3]  
На уроках   у 8 – му і 9 – му класах під час вивчення матеріалу про природу та господарство України відбувається формування почуття приналежності до великого українського народу, яким ми є, гордості і любові до нашої культури і традицій. На уроці географії кожна дитина має можливість для розвитку своїх здібностей, фантазії. Тобто хоч на мить учень може стати мандрівником, побувавши в уявній науковій експедиції до  певної природної зони чи  ландшафтів України, що існували в геологічному минулому, чи до заповідних українських об'єктів (курс «Фізичної географії», 8 клас) і скласти звіт експедиції про свої відчуття, враження, доповненими їх власними малюнками чи фотографіями; при вивченні поверхневих вод України. Можна використовувати фрагменти творів українських письменників, народні пісні про річки, оспівані нашим народом. В учнів складається уява про головні річкові системи України, рослини, тварини тощо. На своїх уроках часто використовую прислів’я, приказки прикмети про погоду, загадки про природні об’єкти та явища, елементи календарної обрядовості, землеробської культури, використання народних традицій, шанобливого ставлення до природи.
Вивчення економічної географії (9клас)  надає ще більші можливості для патріотичного виховання учнів. Знайомлячи учнів з господарством нашої країни завжди звертаю увагу на місце нашої країни в світі на наші національні енергетичні ресурси, на працьовитість нашого народу.  Завжди закликаю учнів та їх родини користуватися та вживати  вітчизняну продукцію, таким чином підтримати нашого виробника і звільнити український ринок від неякісної імпортної дешевої продукції.
Коли ми вивчаємо окремі галузі промисловості, то знайомимось з українськими виробниками,  оцінюємо їх конкурентоспроможність.
Для того, щоб учні знали екологічні проблеми нашої країни, рідного краю показую їм відеоролики про глобальні проблеми та екологічні проблеми з метою виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища, використовую таку форму роботи як дебати, дискусія, рольові ігри, прес –конференція, прибираємо біля ставків, розчищаємо джерело, тощо.
При розгляді теми «Легка промисловість. Художні промисли» можна наочно продемонструвати вироби, запросити на урок майстрів, які ознайомлять учнів з самою технікою виконання.
Патріотичні почуття особливо легко виховуються на екскурсіях, в туристських  походах, подорожах.  Всі вони виховують у школярів такі цінні якості, як почуття  дружби і колективізму, привчають до взаємної допомоги і підтримки. Вони розширюють світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті в школі, дають можливість ознайомити дітей з історією Батьківщини,  її природними скарбами, народними звичаями, традиціями, залучають їх до проведення різноманітних досліджень та спостережень.
В роботі практикую  метод проектів, мої учні виконують проекти для отримання більш глибоких знань. Наприклад, у 8 класі це проекти по природних зонах України, по дослідженню рідного краю;  у 9 класі це проекти на дослідження українських виробників, споживчого ринку, художніх промислів тощо
Велику роль відіграє також  використання творів Т.Г.Шевченка на уроках географії, розкривається тема зв’язку поетичного слова з географією, що сприяє поглибленню міжпредметних зв’язків, служить засобом патріотичного виховання учнів, формує загальнокультурну компетентність.         
На уроках географії цікавими для учнів є нетрадиційні уроки, узагальнення вивченого: уроки-свята, уроки-подорожі, уроки – екскурсії.
Патріотичні почуття особливо легко виховуються на екскурсіях, в туристських  походах, подорожах.  Всі вони виховують у школярів такі цінні якості, як почуття  дружби і колективізму, привчають до взаємної допомоги і підтримки. Вони розширюють світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті в школі, дають можливість ознайомити дітей з історією Батьківщини,  її природними скарбами, народними звичаями, традиціями, залучають їх до проведення різноманітних досліджень та спостережень.[2] Учні мають вчитися бути вільними, незалежними та творчими, критично мислити, знати свої права і обов'язки, уміти працювати в колективі, вести діалог та переговори. Виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу.
Отже, на мою думку, виховання національної самосвідомості на уроках географії сприяє збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення  особистістю себе як часточки українського народу з власною національною гідністю.

Бібліографія
1.     Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки / Пометун О.І. // Вісник програм шкільних обмінів . – 2005. – № 23. – С. 18
2.     Дух Л.І. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні громадянської освіти / Дух Л.І. // Робочі матеріали проекту «Громадянська Освіта-Україна», - 2007.
3.     Яременко Н., Устич Ю.  Методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в ЗНЗ -2005 р.
4.     Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину/ В.О.Сухомлинський    

Вибрані твори: у 5 т. – К.: Радянська школа. – 1976. –  Т.2.

29 коментарів:

 1. Дуже гарна, цікава та змістовна стаття. Ви на своїх уроках гарно розкриваєте духовний світогляд школярів як часточки українського народу. Успіхів та гарних учнів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за відгук!Бажаю Вам теж творчих злетів, вдячних учнів та батьків.

   Видалити
 2. Стаття актуальна , в ній , дійсно йдеться про важливі речі сьогодення , ставлячи саме такі пріорітети , можна виховати справжнього патріота . Успіху та радості від життя .

  ВідповістиВидалити
 3. Стаття актуальна , в ній , дійсно йдеться про важливі речі сьогодення , ставлячи саме такі пріорітети , можна виховати справжнього патріота . Успіху та радості від життя .

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за відгук!Виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу. Бажаю Вам творчих успіхів!

   Видалити
 4. Стаття актуальна та цікава ,дійсно , саме в наш час основним є виховання у підростачого покоління патріотизму . Дяку Вам , радості від життя .

  ВідповістиВидалити
 5. Стаття глибоко розкриває Вашу навчально-виховну діяльність у формування національної свідомості.Я згодна з Вами, що виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу. Бажаю Вам творчого натхнення та гарних учнів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарні слова!Виховання національної самосвідомості на уроках географії сприяє збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення особистістю себе як часточки українського народу з власною національною гідністю.Вам бажаю миру і добра!

   Видалити
 6. Дякую за цікаву та корисну статтю!:)
  У даний час виховання справжнього патріота - одне із основних завдань.
  Творчих звершень,сили, наснаги й натхнення Вам! Успіхів і нових ідей до впровадження громадянського виховання в школі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за коментар та побажання! Ми разом будем впроваджувати громадянське виховання в НВК. Бажаю Вам миру, злагоди , творчих успіхів!

   Видалити
 7. Із задоволенням прочитала Вашу статтю і поринула в спогади...Згадала шкільні роки та цікаві уроки географії, які завжди проходили на високому рівні. Хочу подякувати Вам за те, що виховуєте в учнів почуття національної гідності, гордості за свою державу.Дякую за те, що завдяки неабиякій учительській мудрості виховуєте в дітей почуття любові та поваги один до одного, до рідного краю, Батьківщини.Бажаю Вам здоров'я , творчих злетів та довгих років життя.З повагою, Ваша випускниця Наталія Волуйко.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталочко! Дякую тобі за гарний спогад шкільних років.Я знаю ТИ дуже талановитий , гарний вчитель! Бажаю тобі миру, злагоди. любові!

   Видалити
 8. Ми дійсно все робимо для виховання справжнього українця, патріота нашої держави і це засвідчує ваша стаття. Ваш учительській досвід, ваша мудрість прививає вашим вихованцям любов до рідного дому. Бажаю Вам творчого запалу.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за відгук , за оцінку моєї діяльності! Бажаю Вам миру, творчих учнів та вдячних батьків.

   Видалити
 9. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 05:14

  Вдячна Вам за змістовну та цікаву статтю! Впевненна, що Ваш досвід стане мені у нагоді. Приємно, що Ви використовуєте різні цікавинки на уроках та даєте змогу учням бути вільними, незалежними та творчими, критично мислити, знати свої права і обов'язки, уміти працювати в колективі, вести діалог та переговори. А головне - виховуєте в учнях любов до рідного краю,формуєте, як і всі ми, гідне майбутнє нашого народу. Дякую Вам за статтю! Дякую за те, що поділилися своїм досвідом! Бажаю Вам Успіхів та натхнення!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за відгук! Мені дуже приємно, що Вас зацікавила моя стаття. Нехай Вам щастить!

   Видалити
 10. Бажаю Вам творчих успіхів та натхнення у нашій нелегкій роботі.

  ВідповістиВидалити
 11. Дуже цікава та змістовна стаття. Дякую за чудову роботу. Бажаю подальших успіхів!

  ВідповістиВидалити
 12. Дякую Вам за чудовий матеріал. Так тримати!

  ВідповістиВидалити
 13. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дійсно патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, селі, країні все мене стосується, все залежить від мене, це і любов до рідного краю. Щиро вдячна Вам! Бажаю успіхів.

   Видалити
 14. Наталія Байда1 лютого 2016 р. о 05:38

  Дякую за статтю. Цікава, змістовна, дуже потрібна, зважаючи на сьогодення. Бажаю здоров'я, добра, вдячних учнів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарні слова! Вірю , що наші вихованці виростуть справжніми патріотами своєї країни.

   Видалити
 15. Щиро вдячна ! Вірю , що наші учні виростуть справжніми патріотами своєї країни.

  ВідповістиВидалити