Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Марія Боровіцька, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. В даній статті описується реалізація формування громадянської компетентності учнів як одне з найважливіших завдань сучасного виховання людини-громадянина на уроках англійської мови за допомогою інтерактивних форм та методів навчання, різноманітних соціокультурних зв’язків та регіонального компоненту, а саме використання краєзнавчого матеріалу.

Сьогодення ставить перед педагогом значний спектр завдань. Адже в сучасних умовах глобалізації суспільства навчальна мета значно розширюється. Необхідно не просто подати матеріал учням, а й спрямувати їх на пошук додаткової інформації. Перед вчителями постає мета виховати конкурентоспроможну особистість, яка зможе швидко адаптуватися до  умов полікультурного світу, який весь час змінюється. Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця – «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності особистості та її готовності опановувати нові знання, в тому числі вивчати нові мови. Саме уроки іноземної мови – це той важіль впливу, який налаштовує дітей на необхідні умови сьогодення, адже саме знання мови дає можливість долучитися не тільки до іншої культури, а й  до різноманітних сфер життя умовою входження до яких є іноземне спілкування.

Нині кожен усвідомлює необхідність вивчення іноземних мов, але в той же час необхідно приділяти значну увагу тому, що ми не прагнемо стати представниками іншого суспільства, забувши про своє, а навпаки, як казав наш геній-Кобзар Тарас Григорович Шевченко: «І чужого научайтесь і свого не цурайтесь» - пам’ятати, що кожен із нас частина величного механізму під назвою Україна.
Буває парадоксально, але учні середньої школи вивчають, наприклад, символи Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, але погано знають символіку своєї Батьківщини. Про яку ж гордість може йти мова?!
У нашій школі поряд з ознайомленням з реаліями англомовних країн вивчають державні символи України засобами іноземної мови. Починається це вже в другому класі, коли учні вивчають кольори. У четвертому класі ми продовжуємо працювати з ознайомленням іноземної культури, не забуваючи про свою. Так як усе починається з родини, патріотичне виховання – не виняток. Тому створення сімейних дерев, написання історій про свою родину англійською мову – не тільки цікаве та корисне завдання з точки зору поваги до батьків та своїх коренів, а й прищеплення любові до Батьківщини через родинні цінності. У 5 класі розроблено тексти й тренувальні вправи, спрямовані на вивчення символіки України, її території та звичаїв українців. У 9 класі знайомимося з природничим комплексом нашої країни, станом її екології.
Ми живемо і вчимося на прекрасній, родючій землі, Гайворонщині, яка багата на традиції. І хочеться, щоб учні знали історію рідного краю, вулиць, що носять імена героїв, про людей, що воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни та продовжують відстоювати мир на Сході. В своїй роботі я намагаюся використовувати різноманітні форми й прийоми навчальної й позакласної роботи для формування в учнів толерантного ставлення до іншої культури й більш глибокого усвідомлення своєї рідної.
Без вивчення рідної культури й мови неможливе вивчення іноземної мови. Усвідомлення загальнолюдських цінностей – невід`ємна частина розвитку почуття національної самобутності. Вивчаючи разом з мовою життя інших країн, школярі порівнюють отриману інформацію з життям рідної країни. Завдяки такому порівнянню вони вчаться бачити успіхи своєї країни і її проблеми, поважати й цінувати традиції й звичаї свого народу. Почуття національної гідності зміцнюється, коли учні вільно можуть розповісти про свою оселю, родину, країну, свій край, його історію, про цікаві географічні маршрути, про наукові досягнення, про твори мистецтва, про традиції й звичаї.
Практика показує, що знання про свою країну і малу Батьківщину використовуються у вивченні іноземної мови фрагментально або несистематично. Мною помічена тенденція переваги країнознавчого матеріалу іноземної мови над тематикою про Україну.
Відповідно до нових Державних стандартів освіти, нових навчальних програм використання регіонального компонента змісту уроків іноземної мови стає пріоритетним. Це змінює ставлення до регіональних знань і спонукає вчителів іноземної мови до пошуків можливих шляхів інтеграції навчального процесу.
На мою думку це дуже важливо, адже, якщо ми досконало знатимемо історію рідного краю у рамках національної, більше шануватимемо те, що маємо сьогодні. Саме краєзнавство створює сприятливі умови для організації різних завдань творчого характеру, застосування в навчальній роботі різноманітних елементів пошуку й дослідження, широкого використання місцевих джерел.
Краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної діяльності учнів, для пошуку, дослідження й навіть невеликого відкриття. Це викликає у школярів глибокий інтерес до історії краю, країни, прагнення до знань.
Для досягнення поставленої мети мною виділено наступні завдання:
·                   Посилення ролі позакласної роботи з предмету в створенні позитивної мотивації для вивчення іноземної мови й формуванні професійної компетенції учнів.
·                   Залучення кожного учня до активної творчої діяльності відповідно до його вмінь та інтересів.
·                   Розвиток комунікативних вмінь учнів на базі мовних знань і навичок, соціокультурних знань, навичок, умінь.
·                   Формування у дітей таких особистих якостей як відкритість, толерантність, комунікабельність.
·                   Створення умов для творчої самореалізації й прагнення до самовдосконалення.
Перелічені завдання реалізуються на уроках спрямованих на полікультурне виховання в рамках патріотичної спрямованості.
Таким чином, громадянська компетентність є базовою складовою компетентнісного підходу в сучасній вітчизняній освіті. А формування громадянської компетентності учня можливе лише за наявності у педагога ключової компетентності – уміння виховувати переконання.


Бібліографія

1. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Бібік Н.М. // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: К.І.С., 2004. – С. 47 – 53.
2. Вербицька П. Вчителі суспільних дисциплін у добу змін / Вербицька П. //Доба –2005. – №2(14). –    с.6 – 11 .
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) – Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – К. «Педагогічна преса», лютий 2012 - № 4-5

4. Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки / Пометун О.І. // Вісник програм шкільних обмінів . – 2005. – № 23. – С. 18

52 коментарі:

  1. Мені, як молодому спеціалісту, ця стаття є корисною. Деякі елементи я буду застосовувати на своїх уроках.
    нарадова О.О. вч. хімії с. Хащувате

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Щиро дякую, Олено Олегівно, за приємні слова. Я буду рада, якщо мій, хоч і нетривалий досвід, допоможе Вам. Бажаю удачі, колезі!

      Видалити
  2. Дуже правильний підхід у викладанні іноземної мови. Повністю підтримую національну ідею з європейським присмаком: "І чужого научайтесь і свого не цурайтесь!" - упродовж всього життя. Бажаю Вам, пані Маріє, успіхів, миру, щастя і добра! А педагог Ви - прекрасний!
    З повагою Олена Вдовиченко, директор ЗШ І-ІІІ ст. с.Хащувате

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Надзвичайно приємно, Олено Михайлівно, читати такі теплі відгуки, від Вас, мого наставника. Саме завдяки тим паросткам любові до Батьківщини, які ще в молодших класах Ви почали закладати та продовжували насаджувати надалі в мене сформувалося чітке розуміння патріотизму, усвідомлення себе, як частини єдиної нації, яке я активно впроваджую на своїх уроках. Щиро дякую, Олено Михайлівно. Бажаю Вам творчого натхнення, успіхів, благополуччя!

      Видалити
  3. Вивчення іноземної мови починається з початкових класів. З одного боку - це складно для дітей, з іншого життєво необхідно. Дуже слушно зазначено у Вашій статті, що потрібно вивчати іноземну мову у поєднанні з вивченням рідної мови та культури. Наші маленькі громадяни, наше завтрашнє майбутнє - є носіями нашої української культури. Сьогодні Ви вивчите з дітьми такі прості і зрозумілі теми: "Моя родина", "Моє село", "Мій рідний край" іноземною мовою, а завтра дорослі юнаки й дівчата передадуть інформацію про свій рідний край, про свою родину, про традиції та звичаї українського народу далеко за межами нашої країни... Саме вони формуватимуть новий світогляд, новий рейтинг нашої держави, ракурс сприйняття України світовими спільнотами.
    Щиро вдячна за цікаву, змістовну статтю! І надалі натхненно виховуйте підростаюче покоління. Наснаги, творчості, успіхів!

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Ольго Миколаївно, мені дуже приємно, що Ви оцінили мою статтю, в якій коротко викладено основні патріотичні засади, які я намагаюся виховувати на своїх уроках. Ваші слова, як успішного вчителя-практика цінні для мене. Ви дуже слушно написали в коментарі, адже нині ми навчимо діток інформації про рідний край, а вже незабаром вони, вже майбутнє нації, яке абсорбує в собі знання іноземної мови та любові до рідного краю прославить нашу Батьківщину. Дякую Вам! Бажаю успіхів, натхнення!

      Видалити
  4. Формування патріотичних почуттів на уроках англійської мови у Марії Василівни посідає особливе місце.Через вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу виховуються почуття громадянськості й патріотизму. Тема актуальна і нагальна. Успіхів.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Людмило Федорівно. Дійсно, виховання учнів на уроках іноземної мови відбувається через призму народних уявлень, традицій, без яких неможливо уявити жодну націю. На своїх уроках я намагаюся навчити учнів тому, аби пізнаючи нове ми пишалися та поглиблювали знання про рідний край, про свою Батьківщину. Порівнюючи різні культури посилюється пізнавальна активність учнів і механізм дослідження свого рідного в порівнянні з іноземним вмикається автоматично. А це те, чого ми так прагнемо, щоб учень зацікавився, проникся темою.
      Бажаю Вам удачі та успіхів!

      Видалити
  5. Формування патріотичних почуттів на уроках англійської мови у Марії Василівни посідає особливе місце.Через вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу виховуються почуття громадянськості й патріотизму. Тема актуальна і нагальна. Успіхів.

    ВідповістиВидалити
  6. Патріотизм – це якість особистості , що характеризує вищий ступінь її духовного розвитку й самосвідомості. Сьогодення вимагає від учителя англійської мови глибоко продуманої системної роботи по патріотичному вихованню підростаючого покоління. Я цілком підтримую Марію Василівну, яка використовує різноманітні форми й прийоми навчальної та позакласної роботи для формування в учнів толерантного ставлення до культури інших народів та прищеплення любові до рідного краю і Батьківщини. Стаття дуже актуальна та змістовна. Дякую! Бажаю Вам успіхів у такій важливій та відповідальній роботі! Вірю, що Ваші вихованці виростуть справжніми патріотами своєї країни, вільно володітимуть англійською мовою і гідно представлятимуть Україну у всьому світі.
    З повагою Зінаїда Горенко, вчитель англійської мови ЗШ I-III ст. с. Хащувате.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Мені дуже приємно читати Ваш коментар, Зіно Іванівно. Ніби недавно я сама сиділа за партою на Ваших цікавих уроках англійської мови, на яких Ви навчали нас не тільки іноземної мови, а й тому, шо ми повинні поглиблювати свої знання про Батьківщину. Дуже часто при поясненні нового матеріалу Ви звертали увагу на схожість чи відмінність з українською мовою, що безумовно не могло не вплинути на формування нашої національної свідомості. Дякую Вам за підтримку та здобуті знання. Бажаю Вам успіхів та творчого натхнення!

      Видалити
  7. Дякую за чудову та прекрасну статтю!Стаття дуже актуальна та змістовна!Бажаю творчої наснаги!

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Вікторе Володимировичу. Бажаю Вам успіхів, колего!

      Видалити
  8. Катерина Бондаренко24 січня 2016 р. о 22:59

    Дійсно сьогодні є актуальним патріотичне виховання в умовах глобалізації суспільства на уроках англійської мови. Бажаю успіхів колего

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Живучи в епоху кардинальних змін суспільства я не могла оминути цю тему, яка сьогодні є надзвичайно актуальною. Дякую, Катерино Вікторівно! Бажаю Вам удачі та натхнення!

      Видалити
  9. Оксана Заянчуковська24 січня 2016 р. о 23:02

    Сьогодення вимагає знання англійської мови, тож дана стаття містить усі розділи патріотичного виховання. Колего успіхів у роботі.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Сьогодні вивчення іноземної мови займає чільне місце в суспільстві. Раніше вважалося, що вивчити іноземну мову може не кожен через різні причини. Але сьогодні знанням однієї мови нікого не здивуєш, тому що суспільство змінюється дуже стрімко. Дуже влучно сказав Максим Рильський: «Скільки ти знаєш мов — стільки разів ти людина». Ці рядки надихають на вивчення нових мов, адже пізнати іншу культуру без мови неможливо. Дякую, Оксано Сергіївно. Бажаю Вам удачі та творчого натхнення!

      Видалити
  10. Валентина Самайчук24 січня 2016 р. о 23:40

    Відповідно до нових Державних стандартів освіти, нових навчальних програм використання регіонального компонента змісту уроків іноземної мови стає пріоритетним. Марія Василівна ви крокуєте в ногу з часом.Успіхів

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Сучасний вчитель повинен щвидко пристосовуватись до поставлених завдань та бути в курсі останніх освітніх тенденцій. У своїй роботі намагаюся дотримуватися принципу: іти в ногу з часом, плануючи наперед. Дякую, Валентино Леонідівно, за підтримку. Бажаю Вам удачі, творчих здобутків!

      Видалити
  11. Бережиленко Тетяна25 січня 2016 р. о 00:27

    Марія Василівна в своїй статті і в практиці гармонійно поєднує вивчення англійської мови із традиціями рідного краю, виховує патріотів.Дякую. Ви - сучасний педагог.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. У роботі для мене є пріоритетним виховання громадянина-патріота, активного комуніканта, який вільно володіє іноземною мовою, не забуваючи про свою рідну. В період, коли питання патріотизму для нашої держави постало так гостро, пропаганда патріотичних ідей стала незамінним елементом кожного мого уроку. Дякую, Тетяно Олексіївно. Бажаю Вам успіхів!

      Видалити
  12. Розширення міжнародних зв'язків, створення умов для входження української освіти у світовий освітній простір робить іноземну мову реально затребуваною державою, суспільством, особистістю. У цей час іноземна мова розглядається як засіб спілкування, взаєморозуміння й взаємодії людей, пізнання інших національних культур, розвитку особистості.
    Комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості. Дякую за чудову роботу. Успіхів у Ваших починаннях.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Євроінтеграція вимагає від вчителя іноземної мови більш рішучих дій, аніж раніше. Якщо декілька років тому вивчення англійської мови було справою не для всіх, то сьогодні це необхідність. Вивчення іноземної культури розщирює не тільки кругозір, а й відкриває нові перспективи для особистості, України в цілому, адже, розуміючи світ за кордоном ми можемо поглибити знання про свою Батьківщину та пощирити їх іншим. Приємно відзначити, що сучасна освітня політика сприяє поглибленню знань про рідний край, адже введення регіонального компоненту є дуже важливим сьогодні. Дякую, Таїсо Миколаївно. Бажаю Вам творчого натхнення!

      Видалити
  13. Школа повинна бути установою, що зароджує в молодому поколінні почуття державності, закладає паростки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує громадян і патріотів. Урок англійської мови не є виключенням в даній системі роботи. Дякую за змістовну статтю. Успіхів.
    Худа Н.М.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. З наймолодшого етапу навчання вчителі прививають дітям любов до рідного краю, до своєї нації. Долучаючись на уроках іноземної мови до іншої культури, учні звикають до того, що необхідно цінувати здобутки своїх пращурів, навчатися сьогодні аби завтра зробити свій внесок в майбутнє держави.Поважати іншу культуру, паралельно поглиблюючи знання про свою. Дякую, Неля Миколаївно. Бажаю Вам удачі та натхнення!

      Видалити
  14. Віктор Васильович Марченко. Дякую за цікаву статтю. Успіхів Вам у даному напрямку роботи.

    ВідповістиВидалити
  15. Дякую за статтю.Бажаю Вам наснаги та творчих досягнень.

    ВідповістиВидалити
  16. Дмитро Поліщук25 січня 2016 р. о 03:17

    Марія Василівна щиро дякую за змістовну та гарну роботу. Успіхів молодій колезі.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Дмитро Володимирович. Навзаєм. Бажаю удачі, натхнення!

      Видалити
  17. Дякую, Маріє Василівно, за цікаву і актуальну статтю! Я цілком згодна з тим.що вивчення іноземноі мови слід починати з розвитку почуття любові до свого рідного краю -- місця де народився,де промайнуло таке швидкоплинне дитинство. А потім пройдуть роки і.. куди б длля не послала, в серці назавжди залишиться спогад,появиться бажання повернутися назад в свій рідний край,на свою Батьківщину.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Ольго Миколаївно за позитивну оцінку статті. Підтримую Вашу думку, адже Батьківщина єдина та незамінна, і для людини - це життєва необхідність відвідувати свою рідну землю. незалежно від того, яка відстань.
      Бажаю Вам успіхів!

      Видалити
  18. Оксана Сергіївна25 січня 2016 р. о 13:47

    Щиро вдячна за статтю! Вона такаж цікава , як і ваші уроки . Хай ваші старання будуть виправдані учнівською вдячністю та їх високими оцінками.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Мені дуже приємно, Оксано Сергіївно. Дякую за Ваш допис. Сподіваюся, що все, що ми вкладаємо в дітей знайде відгук у їхніх серцях. Бажаю Вам творчого натхнення!

      Видалити
  19. Чудова стаття! На висоті!
    Бажаю подальших творчих успіхів та натхнення!

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Михайле Васильовичу. Бажаю Вам творчих здобутків, натхнення! Успіхів на педагогічній ниві!

      Видалити
  20. Олександр Федорович Собко26 січня 2016 р. о 22:59

    Ваша стаття , дійсно цікава та змістовна. Не зупиняйтеся на досягнутому. Так тримати.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Олександре Федоровичу. Старатимуся не підвести довіру колег. Бажаю Вам успіхів!

      Видалити
  21. Я вважаю, що нині дуже важливо використовувати регіональний компонент на уроках, а особливо, навчаючи іноземної мови. Адже, діти повинні розуміти, що тільки знаючи власний край можна досконало пізнати іншу культуру. Дякую, колего, за цікаву статтю. Бажаю Вам успіхів!
    Гишко А.Е.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Анастасіє Едуардівно за Ваш допис. Ваша правда, адже сьогодні, як ніколи питання любові до України в цілому та маленької Батьківщини є дуже актуальним. Саме завдяки регіональному компоненту ми можемо зреалізувати подвійну мету: навчальну та виховну. Адже, такі теми, як моя сім'я, моя школа, моя Батьківщина були присутні в навчальних програмах і раніше, але так актуально, як сьогодні ця тема не звучала. Я сподіваюся, що наші старання, як педагогів, які пропагують любов до Батьківщини знаходять відгук у серцях наших вихованців. Бажаю Вам, колего, наснаги та творчих здобутків!

      Видалити
  22. Стаття дуже актуальна та змістовна! Творчих злетів та натхнення в подальшій роботі.

    ВідповістиВидалити
  23. Іноземна мова на сьогоднішній день є досить актуальною і являється засібом спілкування людей, пізнання інших національних культур та традицій. В даній статті Ви чітко описали формування сучасного європейця, але що головне не забули про формування патріотизму до власної Батьківщини. Тому так тримати, не зупинятись на досягнутому!

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. У період євроінтеграції вивчення іноземної мови займає високий щабель у освітній політиці. Але в той же час вчитель повинен не забувати про виховання патріотичних почуттів. Дякую, Тетяно Костянтинівно за Ваш допис. Бажаю Вам успіхів та удачі!

      Видалити
  24. Дуже цікава стаття. Дійсно, в наш час виховання маленького патріота - це одне з головних завдань вчителя і школи в цілому.
    Бажаю Вам наснаги, сили, творчості у роботі, хороших та вдячних учнів! :)

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, Анічка, приємно, що Ви оцінили. Бажаю Вам успіхів у педагогічній діяльності!

      Видалити
  25. смістовна стаття , в ній , дійсно , йдеться про важливі речі сьогодення . Успіху Вам ,побільше ідей.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Щиро дякую, за позитивний відгук. Бажаю Вам успіхів та творчого натхнення!

      Видалити
  26. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 12:51

    Цілком з Вами згодна - на уроках іноземної мови поряд з вивченням "чужого" варто навчитись розповідати про"своє". Так тримати, пані Маріє! Наснаги, радості й задоволення від роботи, творчих учнів, цікавих ідей!

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Дякую, за допис, за гарні слова. Приємно, що оцінили статтю. Бажаю Вам успіхів, натхнення та всіх благ!

      Видалити