Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тетяна Гуличко, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Червоне Гайворонського району Кіровоградської області


Анотація. В даній статті висвітлюються шляхи формування громадянської компетентності учнів у процесі викладання зарубіжної літератури. Розглядаються проблеми формування громадянської компетентності учнів як одне з найважливіших завдань сучасного виховання людини – громадянина.

Однією з ключових компетентностей учня є громадянська компетентність, під якою розуміємо сукупність знань, умінь, навичок, переживань, емоційно – ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, успішно реалізується як громадянин української держави. Тому найактуальнішим завданням сучасної освіти і виховання в Україні є створення умов для формування людини – громадянина.
Громадянська компетентність формується у навчальному процесі засобами різних предметів і виховних впливів, здійснюваних вчителем.

Саме тому дослідники відносять громадянську компетентність до ключових.
Предмет «Зарубіжна література» займає особливе місце, адже він не просто знайомить учнів із творами світового значення, а й дає знання про світобудову, допомагає знайти ціннісні орієнтації, ставить акцент на світоглядних аспектах.
Саме зарубіжна література як важливий засіб реалізації цілей громадянської освіти учнів передбачає:
-                     розширення читацького досвіду учнів;
-                     виховання поваги до інших національних традицій;
-                     формувати світогляд школярів на основі духовних цінностей, які несе в собі літературний твір;
-                     формування досвіду громадянської поведінки.
Тож, зарубіжна література як шкільна дисципліна може стати дієвим засобом різнобічного розвитку особистості учнів та формування у них громадянської компетентності.
Крім того, словесник навчає «учня читати, працювати з додатковою літературою, мислити, говорити, аргументувати, висловлювати думки з приводу побаченого та почутого» [1, 7].
При формуванні громадянської компетентності учнів велике значення має патріотичний напрям. Відомо, що патріотизм органічно поєднується національною свідомістю громадян, яка ґрунтується на вихованні поваги молоді до захисників України, вивченні історичних подій Другої світової війни. Саме такий потенціал мають уроки зарубіжної літератури.
Основною формою організації навчальної діяльності залишається урок, який забезпечує в навчальному процесі дотримання принципу послідовності й безперервності. Саме урок дає можливість формувати в учнів основні складові громадянської компетентності.
Дбаючи про формування громадянської компетентності учнів, часто звертаю увагу на творчі форми роботи. Саме вони покликані «будувати думки», розвивати громадянські вміння та досвід, виховувати громадянські чесноти. Різноманітні види творчих робіт ( твори – роздуми, есе, відгуки на прочитаний твір, створення сенканів, написання листів) сприяють процесу формування власних думок, апелюють до власного досвіду учнів. Варто зауважити, що різні форми творчих робіт варто починати використовувати ще з 5 класу, коли в учнів формується власне ставлення до героїв твору та їхніх вчинків.
Для сучасного уроку зарубіжної літератури використовую різні типи нестандартних уроків: урок – презентація, урок – портрет, урок – конференція тощо.
Велику роль у формуванні громадянської компетентності на уроках зарубіжної літератури відіграють між предметні зв’язки з українською літературою, історією, географією, іноземною мовою.
Так, вивчаючи поему Дж. Байрона «Мазепа», варто звернути увагу учнів на те, що історія України має безліч прикладів героїзму. І у відданості Вітчизні тисячі славетних героїв жертвували в ім’я і свободу України не лише своєю волею, а й життям.
Драма Шиллера «Вільгельм Телль» - яскравий приклад прагнення до внутрішньої свободи, адже центральна проблема її – демократичне об’єднання країни за участі всього народу, його соціальної активності у творенні своєї історії. На заключному етапі вивчення цього твору доречно зробити висновок учням з допомогою вчителя, що тільки тому народу вдалося досягти висот, у якого почуття патріотизму переважало над усіма іншими.  
Як зазначалося вище, що формування громадянської компетентності починається ще з 5 класу. Чільне місце займає розділ «Казки народів світу». Кожен народ завжди жив і живе за законами добра і краси, правди і справедливості. Тому порушення моралі і законів завжди вважалося найтяжчим злочином. Справжній громадянин повинен поважати права людини, толерантно ставитися до цінностей свого та інших народів, йти на компроміс заради миру, вболівати за долю українського народу та інших народів.
Тому проблема формування громадянської компетентності учнів повинно знаходитись в центрі уваги всіх педагогів, які поступово спрямовують підростаючу особистість до вибору громадянських цінностей, готують її до повноцінного життя у громадському демократичному суспільстві.

Бібліографія
1.     Бойко І. Формування громадянської компетентності учнівської молоді у процесі вивчення зарубіжної літератури / І. Бойко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. - № 9. - С.6-9.
2.     3. Волощук Є. Проблеми вивчення зарубіжної літератури ХХ століття в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України / Є. Волощук. - 2003. - № 3. - С. 16.
3.     4. Єрмаков І. Г. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики / І. Г.Єрмаков. - Запоріжжя: Центріон, 2005.
4.     Ісаєва О. Про основні парадигми шкільної літературної освіти // Всесвітня література в СНЗУ. – 2011. – № 1. – С.2-4.

5.       Товста О.М. Підготовка компетентного читача на уроках літератури [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sasl.at.ua/index/0-68

6 коментарів:

 1. Дійсно , саме в наш час основним є виховання у підростаючого покоління патріотизму .Важливо навчити дітей не бути байдужими не стояти осторонь, а бути творцями власної держави .Стаття цікава та корисна з повагою вчителька історії с. Мощене Муржак Ольга (Екскурсія .Львів )

  ВідповістиВидалити
 2. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 05:49

  Люба колего, дякую Вам за статтю! Ви показали, як важливо, щоб вчитель був знавцем своєї справи! Я переконана, що Ваші учні з повагою, любов'ю та патріотизмом у серцях ставляться до кожного написаного слова на сторінках підручників, зростають справжніми патріотами! Адже Ви є взірцем патріотизму, доброти та відданості своїй справі! Бажаю Вам успіхів, щастя та творчих злетів!

  ВідповістиВидалити
 3. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 12:41

  Дякую за щирість у житті, .
  Стаття цікава, пізнавальна. Своєю непосидічістю, настирливістю у роботі Ви, колего, ще раз доводите, що лише активна життєва позиція вчителя буде найкращим переконливим прикладом у вихованні громадян - патріотів, активних державотворців.
  Успіхів, наснаги, здобутків, радості від роботи!

  ВідповістиВидалити
 4. Як сказано у Методичних рекомендаціях щодо національно-патріотичного виховання, одним із завдань зарубіжної літератури є виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей. З наведених Вами прикладів, Тетяно, видно, що Ви добре справляєтеся з цим завданням. Крім того, позакласна робота, яку Ви проводите, є органічним доповненням роботи на уроках. Заходи, проведені Вами, виховують в учнів любов до рідного краю, гордість за свій народ, який і в минулому і сьогодні бореться за власну незалежність. Вам самій притаманні риси справжнього громадянина, патріота, а це є найкращим прикладом для учнів. Дякую за гарну роботу! Ірина Володимирівна

  ВідповістиВидалити
 5. Васілєвська Тетяна31 січня 2016 р. о 08:01

  Стаття дуже актуальна та змістовна! Творчих злетів та натхнення в подальшій роботі.

  ВідповістиВидалити
 6. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити