Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ


Леонтьєва Анна, вчитель початкової школи, навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Тополі  Гайворонського району Кіровоградської області.

Анотація. В даній статті йдеться про сучасні тенденції становлення і розвитку  підростаючого покоління, соціально активної і духовно багатої особистості – громадянина. Розкривається сутність громадянського виховання та формування громадянської компетентності.
  
Громадянське виховання дітей, їх підготовка до активної особистісної сутності життєдіяльності є важливим у розвитку Української держави і становить «науково обґрунтовану систему загальнокультурних і національних цінностей та відповідну сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, природи, мистецтва» [7, с.15]. Тому сучасна школа ставить за мету формування та вдосконалення системи виховання, оновлення форм і методів громадянського становлення особистості, створення оптимальних умов для самореалізації[4].

Суспільство потребує розвитку української національної системи виховання, в основу якого й буде покладено принципи розвитку патріотизму і громадянськості. У Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти саме ці принципи розвитку освіти є пріоритетними            [2; 3; 6].
У Державній національній програмі зазначено: «Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності  особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури» [2]. Виховати людину-громадянина означає виховати у ній громадянські чесноти: порядність, доброту, працелюбність, чесність, сміливість, патріотизм, людяність, сумління, відповідальність, вимогливість[5].
         Потрібно йти до дітей із відкритим серцем, добротою, щирістю і любов'ю. Знаходити підхід зважаючи на індивідуальні особливості кожного. Досить ефективними в цьому є проведення різноманітних цікавих бесід, які розширюють уявлення про навколишній світ та життя у ньому[5]. Починаючи з поваги до себе, у дітей, виховується уміння поважати інших. У статті І. Беха «Науковий підхід – запорука виховного успіху педагога» наголошується: «Людська гідність має бути зведена до рангу ядра моральної культури… Лише особистість, у якої розвинене почуття власної гідності, може виявляти повагу до гідності інших» [1; 8].   
Відомий український педагог В. Сухомлинський (1918 - 1970 рр.) перший (за радянських часів) звернувся до громадянського виховання як до головної педагогічної проблеми. У 1970 році вийшла його книжка "Народження громадянина", де подається така система педагога, яка б оптимально впливала на громадянський розвиток особистості. Першочерговою умовою формування рис громадянина В. Сухомлинський вважав розвиток громадянської активності кожного індивіда. Він визначив вік дитинства як особливо важливий для формування громадянина і твердив, що риси громадянина виховуються безліччю впливів педагогічного характеру й некерованими соціальними впливами [4; 6,c. 112-119].
Дуже багата українська усна народна творчість, у ній є безліч мудрих казок, оповідань, прислів’їв і приказок. В них таїться глибока думка, народна мудрість. Тому у роботі зі своїми дітьми в більшій мірі опираюсь на народну мудрість, на народну педагогіку, яка і втілює в собі громадянське виховання і основною метою якої є розвиток патріотизму у підростаючого покоління, національної спрямованості, духовності, фізичного вдосконалення і розумового, виховання культури поведінки.
Виховання громадянськості - це формування активної громадянської позиції особистості, громадянського самовизначення, усвідомлення внутрішньої свободи і відповідальності за власний вибір. Все це вимагає наявності специфічних морально - психологічних якостей, таких як: громадянську мужність, сміливість, чесність, порядність, а також переконаності і вміння відстоювати свою точку зору. [9, c.54-58].
Шкільний курс «Я і Україна» спрямований на формування майбутнього громадянина України. Саме на цих уроках учитель ознайомлює школярів з культурно-історичними надбаннями українського народу, України, рідного краю, виховує в учнів державотворчі цінності, виробляє громадянські почуття,  високоморальну національну свідомість, «вводить особистість у світ світоглядних ідей, формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації, розвиває гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби: знайомить із зразками моральної поведінки, з формами спільної діяльності та спілкування особистості з колективом» [7, с.13].
Отже, успішність результатів громадянського виховання учнів, набуття ними знань, умінь, навичок і є формуванням громадянської компетентності.
Бібліографія

1.  Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання / І.Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
2.   Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – №44–46. – 62 с.
3.   Закон України «Про освіту»: За станом на 8 груд. 2006 р. / Верховна Рада України. – офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 40 с. – (Сер. "Закони України").
4.   Мартиненко С.М. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності / С.М. Мартиненко // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 61–63.
5.   Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О.В. Матвієнко. – К. : ВД «Стилос», 2006. – 543 с.
6.   Національна доктрина розвитку освіти : затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№ 33). – С. 4– 6.
7.   Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2004. – № 4 (5). – С. 6 – 31.
8.     Початкова школа. – 1999. №11.

38 коментарів:

 1. Дуже приємно коли молодий спеціаліст публікує такий цікавий матеріал.Відчувається що раніше працювала в школі яка є опорною школою у районі з проблеми громадянського виховання.Бажаю успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую Вам за теплі слова, безмежно приємно:)
   Виховання патріота - це одне із основних завдань сучасної школи, яке систематично функціонує у повсякденній роботі.
   Під Вашим творчим керівництвом я здобула неоціненні знання, вміння та навички впровадження у навчально-виховному процесі громадянсько-патріотичного виховання.
   Мені було у кого навчатись справжньої педагогічної майстерності, ажде у загальноосвітній школі І - ІІІ ст. с. Солгутове - справжні майстри своєї справи.
   Дуже вдячна Вам. :) Хочу побажати хороших учнів, позитиву і натхнення у роботі.

   Видалити
 2. Щиро вдячна,пані Анно! Стаття цікава, актуальна.Коли дитина приходить вперше до школи, вона невпевнена, боязка, стурбована безліччю важливих дитячих проблем. На цьому етапі саме від учителя залежить успішне становлення особистості маленького громадянина. Читаючи Вашу статтю,звернула увагу на слова: "Потрібно йти до дітей із відкритим серцем, добротою, щирістю і любов'ю". Одразу пригадала Вас, щиру, відкриту, усміхнену. Усе - у Ваших руках! Працюйте, творіть, любіть дітей, і згодом вони стануть гордістю України. Удачі, наснаги Вам, пані Анно!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Безмежно приємно, дякую Вам за схвальні відгуки:)
   Адже,лише завдяки наполегливій, систематичній та творчій праці можна досягнути мети у вихованні маленьких патріотів. Рада спілкуванню:) Дякую за підтримку та настанови,- будемо день за днем крокувати, рости і розвиватись, один у одного навчатись, щоб стати гордістю України. Мені є чому повчитись, спасибі Вам:)
   Бажаю наснаги, творчих сил, подальших успіхів! Хороших учнів, натхнення і творчості, нехай кожен новий день приносить радість та задоволення від роботи!:)

   Видалити
  2. Дякую за гарні слова! Взаємно!

   Видалити
  3. Дякую за гарні слова! Взаємно!

   Видалити
 3. Щиро вдячна,пані Анно! Стаття цікава, актуальна.Коли дитина приходить вперше до школи, вона невпевнена, боязка, стурбована безліччю важливих дитячих проблем. На цьому етапі саме від учителя залежить успішне становлення особистості маленького громадянина. Читаючи Вашу статтю,звернула увагу на слова: "Потрібно йти до дітей із відкритим серцем, добротою, щирістю і любов'ю". Одразу пригадала Вас, щиру, відкриту, усміхнену. Усе - у Ваших руках! Працюйте, творіть, любіть дітей, і згодом вони стануть гордістю України. Удачі, наснаги Вам, пані Анно!

  ВідповістиВидалити
 4. Розуміти дітей – означає володіти щонайвищою майстерністю їхнього виховання. Хто виховує хороших людей – той і перемагає. Ми, вчителі початкових класів, маємо піднятись до розуміння того, що кожна дитина – це Особистість, яку ми повинні відчути серцем, підтримати в разі необхідності, вселити надію на щасливе майбутнє. Головне – створити в людині Людину. Дякую за статтю. Успіхів вам, натхнення, творчих злетів. Так тримати надалі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі за настанови та поради,за міцну підтримку та опору:)
   Повністю погоджуюсь із Вами, дійсно, важливо виховати саме Особистість, сформувати у молоді якості справжнього громадянина - патріота своєї країни.
   Дякую за коментар та теплі слова, мені безмежно приємно:)Бажаю Вам творчих звершень,успіхів і нових ідей до впровадження громадянського виховання в школі.

   Видалити
 5. Дякую за змістовну, цікаву статтю. Бажаю успіхів, творчих злетів, вдячних учнів та батьків!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже дякую за гарні відгуки, приємно:)
   Сили, терпіння, наснаги Вам, плідної роботи та гарних результатів :)

   Видалити
 6. Стаття цікава та актуальна ,очевидно , що для становлення і утвердження незалезної України потрібно формувати в масовій свідомості підростаючого покоління не підсвідомий патріотизм , а духовно осмислений , рефлексивний , який поєднує пристрамну любов до свого народу , націй , Батьківщини з тверезим почуттям міри і поваги до інших народів .Лише такий патріотизм може вирішити реальні проблеми Української держави .

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже дякую за високу оцінку статті та коментар до неї!:)
   Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для педагогічної еліти України. Відомі українські діячі, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський, Б. Грінченко, А. Макаренко, В. Сухомлинський звертали увагу у своїх роботах на особливе значення формування громадянської свідомості підростаючої особистості.
   Софія Русова наголошувала на таких словах: "Найдорожчий скарб у кожного народу – його діти, його молодь. І що свідоміше суспільство, то з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя".
   Щоб вирішити проблему важливо спрямувати роботу всіх ланок суспільства, а перш за все – освітню систему. Дякую Вам! Бажаю успіхів, натхнення!

   Видалити
 7. Відповіді
  1. Щиро дякую за побажання та коментар! :)
   Здоров'я, миру і добра!

   Видалити
 8. Дуже цікава ,актуальна стаття . Так тримати.

  ВідповістиВидалити
 9. Цікава і, головне, актуальна тема) молодець!))

  ВідповістиВидалити
 10. Надзвичайно цікавий матеріал! Приємно, що все базується на поєднанні теорії і практики. З нетерпінням чекатиму наступних твоїх публікацій)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Красно дякую, буду й надалі радувати новими напрацюваннями:)

   Видалити
 11. Мені дуже було цікаво читати Вашу роботу, адже я знаю, що Ви хороший вчитель і в майбутньому у вчительській справі досягнете висот! І я дуже рада, що з Вами навчалась!))
  Бажаю Вам наснаги у роботі, поваги та любові від учнів)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за теплі слова,надзвичайно приємно чути від колеги:) Вам також бажаю наснаги у роботі, терпіння, сил та творчості:)

   Видалити
 12. Дуже цікава, змістовна, актуальна стаття. Успіхів у роботі, вдячних учнів та гарного урожаю на Вашій педагогічній ниві. Наталія Волуйко

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна, приємно чути схвальні слова та хороші відгуки:) Бажаю Вам терпіння, наснаги та веселої вдачі.

   Видалити
 13. Олександра Білоус29 січня 2016 р. о 05:08

  Справді, дуже цікава стаття. Я знайшла для себе багато корисного та інформуючого. Мені подобаються ваші підходи до навчання дітей! Саме такими мають бути сучасні викладачі. Я заздрю тим дітям, яких ви навчаєте ;) успіхів вам і дякую за корисну інформацію.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Олександра велике спасибі, безмежно приємно:) Ваш коментар додав гарного настрою на всі подальші роки викладання та плідної співпраці з школярами, буду й надалі виховувати, розвивати, працювати, і навчатиму розумному, доброму, вічному. Сподіваюсь, що через роки мої учні з теплом та щирою посмішкою згадуватимуть свою першу вчительку та незабутні роки свого дитинства :)

   Видалити
 14. Аня Григоренко29 січня 2016 р. о 21:57

  Стаття дуже хороша!Показує,що вчитель педагогічно-компетентний у своїй справі!До речі В.О.Сухомлинський відзначив,що рівень вихованості(будь-якої)дитини залежеть не лише від школи,сім'ї,суспільства загалом,а й від самої дитини(її вибору).

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Анічка спасибі, приємно:) Щиро рада бачити Ваш коментар, та слова, які пробуджують бажання далі працювати над собою, над своїми ще маленькими, але все ж здобутками:)
   Як кажуть, все починається з малого, по кроку крок, і виросте Людина. Від кожного з нас залежить якими ми будемо.

   Видалити
 15. Анна Василівна , дуже гарна стаття !) Дякую за те , що працювали з нами!) Що приїжали до нас на вечори і думаю , ще не раз приїдете:) Допомогали нам у проведені вечорів і св"ят. Ви дуже хороший вчитель який пойме і дасть пораду) Приїжайте до нас не раз ! Бажаю Вам успіхів ,натхнення, творчих злетів. Ваша учениця Арбуз Ілона.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі Ілонка за коментар:) Так приємно, що Ви у мене є:) :) :) Хоча і мало маю досвіду, завжди рада допомогти, чимось розрадити, щось підказати;) Дякую, за слова, які гріють душу, справді приємно:)
   Бажаю тобі сили, терпіння, наснаги у навчанні, міцного здоров'я та нових перемог.

   Видалити
 16. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 17. Дуже актуальна порушена тема . Думаю , що на сьогоднішній день, завдання педагогів, допомогти дітям знайти віру в себе , в своє майбутнє , в майбутнє своєї країни . Процес дуже трудомісткий , і потрібно, дійсно, використовувати будь-яку можливість для того, щоб діти зрозуміли, що Батьківщину треба любити завжди, і , особливо у непрості для неї часи.
  Т.М.С.

  ВідповістиВидалити