Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ «ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ», ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Володимир Посуховський, вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Салькове Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. У статті розглядається питання формування патріотичного виховання учнів на уроках «Захисту Вітчизни» та фізичної культури. У статті проаналізовано загальні підходи до змісту готовності юнаків до захисту своєї Батьківщини. Головна увага зосереджена на формуванні патріотичного виховання юнаків під час вивчення навчальної дисципліни «Захист Вітчизни». Висвітлено шляхи вдосконалення формування морально-вольових якостей майбутніх захисників Вітчизни.


Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні останнім часом, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні.
Одним із основних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії. Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити морально-політичну і практичну підготовку щодо виконання обов'язку - захисту незалежної Батьківщини…[1].

У Законі України «Про загальну середню освіту» акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями[2]. Саме школа має стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві[3].
Набуті в школі військові знання та навички визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. Важливу роль в цьому плані відіграє предмет «Захист Вітчизни» як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності. Саме на цих уроках учні набувають знань про нормативно-правову базу України з питань підготовки до служби у Збройних Силах України. Актуальною метою предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання є:
- визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;
- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
- вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина;
- формування в молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України.
Головними завданнями предмета є формування психологічних та морально-вольових якостей (стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви), особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особистості.
Основною організаційною формою предмета «Захист Вітчизни» є урок. Формування патріотичного виховання учнів здійснюється у ході вивчення розділів предмету: Збройні Сили України на захисті Вітчизни, Міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни, Статути Збройних Сил України, тактична підготовка, вогнева підготовка, стройова підготовка, прикладна фізична підготовка. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання практичних дій зі зброєю, навчально-тренувальні заняття. На заняттях учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують у собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма предмету «Захист Вітчизни» дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил[4].
У зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїко-патріотичне виховання в позакласній роботі, покликане формувати бойовий, морально-психологічний дух, спонукати до фізичного вдосконалення громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії народу, його Збройних сил[5]. Однією з продуктивних форм роботи зі школярами щодо формування патріотичних цінностей є участь у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі «Зірниця», яку можна присвятити вивченню героїчних сторінок історії українського народу, участь у конкурсі строю та пісні.
 Велику роль у фізичній підготовці юнаків до військової служби відіграють уроки фізкультури. Навчальна програма з фізичної культури побудована за модульною системою і складається з двох інваріантних (обов’язкових ) модулів: теоретико-методичні знання і загальна фізична підготовка. Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» та розділи варіативних модулів «Спеціальна фізична підготовка», спрямовані на вдосконалення фізичної форми учнів, їх функціональної готовності.
Реалізація Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді відбувається на уроках з фізичної культури під час вивчення інваріантного модуля «Теоретико-методичні знання» у таких темах, як відродження Олімпійських ігор сучасності, основні цінності олімпізму, визначні спортивні досягнення олімпійців, Олімпійська Україна, Параолімпійський рух на сучасному етапі,олімпійська філософія та здоровий спосіб життя.
На заняттях із фізичної культури формуються якості, які необхідні солдатові: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів. Для підвищення ефективності військово-патріотичного виховання учнів на уроках фізкультури практикую:
- використання елементів військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» (швидкісний біг – 30 м; човниковий біг – 4 х 9 м; згинання та розгинання рук в упорі лежачи);
- використання на кожному уроці елементів стройової підготовки;
- використання на уроках елементів народних ігор та обрядів;
- застосування елементів спортивних змагань Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт» для організації рухливих ігор та естафет (човниковий біг 4 х 9 м (хлопці, дівчата ); стрибок у довжину з місця (хлопці, дівчата ); стрибки через скакалку протягом 30 сек. (дівчата); перетягування канату (хлопці).
З метою організації патріотичного виховання учнів організовую зустрічі з ветеранами війни, військової служби, учасниками АТО, участь у «Вахті пам’яті» до Дня Перемоги, військово-спортивні ігри до Дня збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, походи по місцях бойової слави – відвідування місць історичних подій. В травні напередодні відзначення Дня Перемоги група учнів вирушає в похід, присвячений пам’яті наших земляків, які віддали життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини. Маршрут пролягає через населені пункти району; учасники походу покладають квіти до підніжжя пам’ятників, вшановують пам'ять наших прадідів.
Невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культури та спорту є «Туризм», спрямований на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей через залучення до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. Основним змістом навчання туризму є засвоєння теоретичних і практичних навичок, до яких входять знання з: спортивного і туристського орієнтування та топографії; вивчення технічних прийомів подолання перешкод природного і штучного характеру; надання долікарської допомоги і транспортування потерпілого; виживання під час надзвичайних ситуацій та катастроф.
 У напрямку патріотичного виховання організовую різноманітні конкурси та змагання: щорічно у жовтні місяці командні змагання серед гуртківців Гайворонського районного ЦДЮТ зі спортивного туризму на кубок Героя Радянського Союзу Пономарчука С.Т.; родинне свято-змагання « Мама, тато і я – спортивна сім'я»; військово – спортивні змагання «Нумо, хлопці» серед учнів 9 – 11 класів та «Козацькі забави» серед учнів 5-8 класів; змагання з волейболу на кубок Героя Радянського Союзу Верховського Е.Ф. серед школярів району. В січні місяці проводиться особисто командна першість з спортивного туризму у закритому приміщені серед гуртківців Гайворонського РЦДЮТ.
З метою національно – патріотичного виховання в школі традиційно проводяться змагання: «Котигорошко», «Школа безпеки», «Козацький гарт», гра «Джура». Щорічно команда туристів школи є переможцем районних змагань з туризму, конкурсів: «Крок до генерала», «Один день в Армії», «Стежина доблесті, мужності та слави», «Хоробрі серця».
Досвід проведення різноманітних заходів з військово-патріотичного виховання показує, що їх слід проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо. Вони сприяють зміцненню класного та шкільного колективу, формують якості, необхідні майбутньому воїну, захиснику Батьківщини.

Бібліографія

1. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград. 2000.
2. Закон України «Про загальну середню освіту».
3.Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання – К: Центр, 1993.
4.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. Захист Вітчизни. Колектив авторів. 10-11 класи. – Ранок, м. Харків, 2009
5. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.
6. Краєзнавча робота в гуртках, як форма поглиблення пізнавального інтересу вихованців до історії рідного краю. М., Кіровоград КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», М.М.Гаврилюк 2014.
7.                Навчальна програма., Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України , Київ., 2012.
8.                Патріотичне виховання особистості засобами туризму та краєзнавства. КЗ. «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді». (збірник виховних заходів з патріотичного виховання)
м. Кіровоград.

9.                Теорія і методика фізичного виховання школярів. Б.М. Шиян, Тернопіль. Навчальна книга – Богдан. 2001 р.11 коментарів:

 1. Дякую. Дізналася про форми роботи з патріотичного виховання,що Ви впроваджуєте на уроках та в позакласній роботі.

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую. Видно, що Ви проводите систематичну, цілеспрямовану роботу з військово-патріотичного виховання.

  ВідповістиВидалити
 3. Стисло, цікаво, зрозуміло. Гарна робота. Дякую.

  ВідповістиВидалити
 4. Військово-патріотичне виховання на даний час є дуже актуальним. Ваша робота в цьому напрямку показує, що нічого не буває з ненацька. Результат це багаторічна клопітка праця.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Готовий надати методичні рекомендації з організації роботи.

   Видалити
 5. Мені, як педагогу сподобався Ваш підхід до формування громадянської компетентності.Згідна, що військово - патріотичне виховання має бути стрижнем всієї навчально-виховної роботи. Тема актуальна, стаття цікава. Дякую, успіхів Вам.

  ВідповістиВидалити
 6. Мені, як педагогу сподобався Ваш підхід до формування громадянської компетентності.Згідна, що військово - патріотичне виховання має бути стрижнем всієї навчально-виховної роботи. Тема актуальна, стаття цікава. Дякую, успіхів Вам.

  ВідповістиВидалити
 7. Юлія Пошенко28 січня 2016 р. о 13:11

  Дякую Вам за Ваш досвід! Це величезна, кропітка робота! Патріотизм починається з себе, з розуміння того, що окрім нас, українців, ніхто не захистить незалежність своєї країни, мови, родини. Навчити цьому учнів - це велика справа. Наснаги Вам, колего!

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую, мені сподобалось. В даний час це дуже важливо. Знання, вміння та навички, які будуть здобуті на цих заняттях, допоможуть в повсякденному житті дітей. Так тримати, успіхів в подальшому.

  ВідповістиВидалити