Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ЯК ІНТЕГРОВАНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Галина Гончарук, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон Кіровоградської області

Анотація. У даній статті розкривається зміст понять «громадянськість», «патріотизм» і «патріотичне виховання». Висвітлюються особливості патріотичного виховання в процесі навчання математики в основній  та старшій школі. Розглядаються конкретні приклади здійснення патріотичного виховання учнів на уроках  математики.

Україна має давню і величну культуру та історію. Процеси становлення державності в Україні мають тисячолітні традиції. Як свідчить історія, вони не були простими і супроводжувалися національно-визвольною боротьбою українського народу. Події, що зараз відбуваються в Україні та світі, яскраво свідчать про те, що державна незалежність не є данністю, а постійно потребує захисту. Для успішного розвитку Української держави необхідно виховати  суспільство активних і свідомих громадян, громадян з високими патріотичними почуттями.
Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 роки» одним із пріоритетних завдань освіти є патріотичне виховання молодих поколінь.

У сучасних умовах розвитку суспільства вихованню підростаючого покоління в системі освіти відводиться велика увага. У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді зазначається, що серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін [3].
У процесі громадянського і національного виховання провідне місце належить освітній складовій, яка доповнюється й розширюється вихованням в дусі громадянськості. Це поняття об’єднує в собі громадянську, національну, політичну соціалізацію майбутнього громадянина та його здатність долучати до цього процесу моральні цінності.
Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Вано покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними. Отже мета громадянської освіти та виховання – сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд і спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в України. Вони мають органічно поєднуватись з потребою й умінням діяти компетентно й технологічно.
 Школа покликана формувати громадянську та національну свідомість учнів під час вивчення всіх навчальних предметів, і математики зокрема.
В. Сухомлинський стверджував: «Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру в безмежну силу людського розуму. Вона виховує волю, характер».
Адже виховання особистості відбувається не тільки в позаурочний час, але й при виконанні самостійної роботи, розв’язуванні та конструюванні задач і вправ на уроках математики, ставлячи дидактичну мету, вчитель добирає завдання виховного змісту. 
Виховувати патріотичну свідомість можна шляхом ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних учених, що створювали математику, зокрема видатних українських математиків, повагу до національної культури України. Виховувати розуміння ролі математики в житті, розуміння важливості математичних знань, як у повсякденному житті так і в укріпленні оборонної міці нашої країни, адже арифметика і геометрія потрібні кожному воїну.
          На уроках математики разом із  задачами, діями, поняттями, доцільно паралельно вносити історичні відомості про Україну, її символи, основні події, їх дати. Можна також розповідати про звичаї українського народу, тобто про все, в чому полягає громадянське виховання. Щоб у серці кожного учня виховувати почуття гордості за свою Державу, за дії її видатних діячів, досягнення народу.
Звичайно, на уроках математики, це будуть деякі елементи, але вони дають ефективні результати.
Виховання в школярів почуття патріотизму я здійснюю на уроках математики, віддаючи перевагу окремим аспектам цієї роботи відповідно до вікових особливостей учнів.
У 5-6 класах  на уроках математики   велику увагу приділяю вихованню в учнів любові до України, її природи, рідного дому, школи, рідної мови, шляхом складання  і розв’язування учнями задач на місцевому матеріалі, в яких мова йде про наш рідний край.
Важливим аспектом формування патріотизму учнів є участь у волонтерському русі, на підтримку військових у зоні проведення антитерористичної операції. Цій тематиці можуть бути присвячені задачі наступного змісту – наприклад, при вивченні теми "Найбільший спільний дільник":
Волонтери нашої школи придбали  36 пачок чаю,  24 баночки кави та 48 пачок печива. Яким чином можна сформувати пакунки для  бригад військовослужбовців, щоб кожна бригада отримала однакову кількість гостинців? Яке найбільше число пакунків може бути?
Урок математики в 5 класі з теми «Масштаб» доцільно провести під девізом «Україна – єдина країна», на якому запропонувати учням за допомогою карти знайти відстані від м. Гайворона до «гарячих» точок на сході України.(Дебальцево, Попасна, Краматорськ, Луганськ, Донецьк та інші). Учні самі можуть знайти відстані до тих населених пунктів, де їх рідні захищали суверенітет нашої держави.
При вивченні теми  у 6 класі «Координатна площина», дітям можна запропонувати позначити на координатній площині точки, з’єднавши які в певному порядку з’являються символи України – державний прапор і герб (рис. 1). Діти розповідають про історію виникнення цих символів і що вони означають.

При вивченні теми «Відсотки» у 6 класі доцільно дітям запропонувати матеріал дослідницького характеру. Наприклад, з’ясувати, яку протяжність має річка Південний Буг по території України, що є окрасою нашого міста, та протяжність річки на території нашого району. Знайти відсоткове відношення протяжності річки по нашому району до довжини всієї річки.
У 7-9 класах на уроках геометрії при вивченні теми «Геометричні перетворення»  слід розширювати знання учнів про культуру українського народу за допомогою різних українських орнаментів  у вишиванні рушників та  в писанкарстві.
При вивченні  розділу «Статистика» в курсі алгебри 9 класу є цікавим завдання такого змісту. Дослідити скільки разів у тексті Гімну України зустрічається  кожна голосна буква. Скласти варіаційний ряд і  побудувати  відповідну діаграму.
У 10-11 класах серед основних виховних завдань намагаюсь прищепити любов до Батьківщини, відданості своєму народу, гордості за його культурні надбання, вболівання за його долю.

Також обов’язково учням треба наголошувати, що в розвиток математики внесли і вносять великий вклад відомі усьому світові українські математики М.В. Остроградський, Г.Ф. Вороний, М.Ф. Кравчук і інші.   Знайомство зі знаменитими земляками виховує гордість за свою Батьківщину, рідний край. Одне з таких прізвищ – прізвище академіка Всеукраїнської  Академії Наук М.П. Кравчука, якого 1938 року безпідставно репресували і заслали на Колиму, де він і загинув. На його пам’ятнику в Києві написано девіз його життя: «Моя любов – Україна і математика». Учням бажано якомога більше розповісти про цього та інших справжніх патріотів України. Завдання творчого характеру у вигляді презентацій, повідомлень на тему «Видатні математики на монетах України» використовую як на уроках так і в позаурочний час.[2]
Громадянське виховання можна здійснювати і на кожному уроці, тільки б вистачало в учителя творчості, необхідної літератури, а головне, щоб було бажання в учителя творити для досягнення поставленої мети.

Література.
1.     Бевз В. Г. Практикум з історії математики: Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф -тів./ В. Г. Бевз– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 312 с.
2.     Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015 – 2019 рр. [Електронний ресурс] – режим доступу http://ippo.kubg.edu.ua/archives/6436
3.     Методичні рекомендаціїз організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році [Електронний ресурс] – режим доступу http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/44204/


1 коментар:

  1. Застосування наведених форм і методів громадянського виховання покликане формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові норми, що передбачають розвиток адекватної оцінки подій, самореалізації, поваги до інтересів і прав інших.
    Стаття слушна. Дякую.

    ВідповістиВидалити