Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО


Дарина Хитрук, вчитель англійської мови загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Таужне Гайворонського району Кіровоградської  області

Анотація. У статті обґрунтовано  теоретичні засади громадянського виховання та окреслено  шляхи  формування громадянської компетентності  молодших школярів у сучасних освітніх закладах на засадах спадщини В. О. Сухомлинського.      

Сучасні тенденції розвитку України як демократичної правової держави актуалізували проблему громадянського виховання особистості в суспільстві.  Перед соціальними інституціями освіти поставлено завдання:
– формувати громадянина, найвищою цінністю якого є любов до Батьківщини та свого народу.
Громадянське виховання – це всеохоплююча категорія, що поєднує всі грані педагогічного процесу. Важливе місце у ньому посідає освітня складова, у вигляді громадянської освіти, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі громадянськості, що передбачає розвиток в особистості здатності усвідомлювати провідні моральні цінності. Сухомлинський В.О. «справжню громадянськість бачив у моральній відповідальності за все, що робиться на рідній землі: непримиренність до недоліків, гаряче прагнення боротися за розквіт, велич і могутність Вітчизни». Для реалізації громадянського виховання важливо забезпечити поєднання громадянських знань та вмінь, досвід соціально-політичного життя, громадянські якості, усвідомлення демократичних норм та установок поведінки.

Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для видатних педагогів України. Звертаючись до  творчого до­робку В.Сухомлинського, ми  відзначаємо, що громадянське виховання позиціонується ним як головна педагогiчна проблема. У книзi «Народження громадянина» вiн роз­глядав формування громадянської компетентності на основi людяностi й гуманiзму. Першочерговою умовою успiшного фор­мування рис громадянина педагог вважав органiзацiю емоцiйно насиченого, дiяльного життя школи, розвиток громадянської активностi кожного iндивiда.
На сучасному етапi проблемою громадянського ви­ховання займаються провiднi науковцi АПН України. Ними було розробле­но проект Концепцiї громадянської освiти в Українi, у якому наголошується, що весь освiтнiй процес у навчально-виховних закладах має бути насичений рiзними аспектами громадянського виховання.
Щоб упровадити цю iдею в життя, вчитель сам повинен стати для учнiв взiрцем громадянина i патрiота своєї держави, адже дуже дiєвими, особливо у вихованнi маленьких дiтей, є соцiально-психологiчнi методи (наслiдування, приклад, переконання).
Центральне місце у виховній системі школи має займати формування громадянської  компетентності молодшого школяра: відповідального ставлення до природи, до себе, як складової частини природи і суспільства, до оточуючого нас матеріальному світу, до живих істот навколо нас. Неодноразово, у своїх роботах В. О. Сухомлинський стверджував, що “…в житті людини має бути щось найголовніше, що стоїть вище від усіх повсякденних турбот, тривог, пристрастей”. І далі: “Ставлення до ідеї Батьківщини як до священного й найдорожчого облагороджує всі людські почуття, зближує, ріднить людей, очищає душі від усього, що принижує гідність”. Ще В.О.Сухомлинський підкреслював, що вчитель, який сповідує гуманну педагогіку,``повинен бути другом і однодумцем`, тому ці слова я завжди брала до уваги протягом свого невеликого педагогічного шляху. Я завжди намагалася переживати разом зі своїми вихованцями радість боротьби за досягнення мети,разом перемагати труднощі.
В. О. Сухомлинський чітко визначає теоретичні засади виховання громадянських почуттів у молодших школярів:
– це, передусім, створення дитиною радостей для інших людей і переживання особистого щастя й гордості у зв'язку з цим;
– по-друге, творення й збереження краси в усіх її багатогранних проявах;
– по-третє, громадянське ідеологічне багатство діяльності дитини в колективі, взаємовідносини між дітьми й іншими, позашкільними колективами;
– по-четверте, культивування й розвиток співчуття, жалості (не біймося цього слова й тих благородних почуттів, які воно несе!) до всього живого й красивого, розвиток сердечної чуйності до прекрасного в природі;
– по-п'яте, розвиток високої інтелектуальної культури  – думок, почуттів, переживань, що хвилюють душу людини, коли вона пізнає навколишній світ, минуле й сучасне людства, матеріальні й духовні багатства Вітчизни, душу свого народу, цінності мистецтва, особливо сучасної літератури.
Сьогодні, в складний час девальвації духовних цінностей, втрати ідеалів, дефіциту патріотизму доцільно звернутися до педагогічних ідей і досвіду В. О. Сухомлинського, прислухатись до його мудрої поради “Займіться перспективою становлення Людини – громадянина”.

Література
1. Сухомлинський В.О. З чого починається громадянин / В.О.Сухомлинський // Рад. Україна. – 1968. – 14 квіт.

2. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори. В 5-ти т. – Т.3. – К. : Рад. шк., 1976. 

4 коментарі:

 1. Дякую за цікаву статтю, в ній , дійсно йдеться про важливі речі сьогодення саме в наш час основним є виховання у підростачого покоління патріотизму , деякі тези взяла на замітку .Стаття цікава та корисна.

  ВідповістиВидалити
 2. Яблонська Юлія29 січня 2016 р. о 04:38

  Дякую за статтю! Згодна з автором статті, що першочерговою умовою успiшного фор­мування рис громадянина необхідно вважати органiзацiю емоцiйно насиченого, активного життя школи, розвиток громадянської активностi кожного iндивiда та небайдуже ставлення до життя сім'ї, школи, суспільства.
  Приємно, що колишні колежанські товариші, продовжують нести світло і добро в майбутнє на педагогічній ниві! Дарино, бажаю успіхів, наснаги і творчих злетів!

  ВідповістиВидалити
 3. Цікава стаття!Пов'язана з сьогоденням.Впевнена,пані Дарино,що Ваші учні виростуть справжніми патріотами України.Творчих злетів Вам,натхнення в роботі,терпіння,успіхів в усіх справах!Такі молоді,енергійні,творчі вчителі дуже потрібні рідній Україні!Так тримати!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити
 4. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити