Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Людмила Бондар, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської області
 Анотація. В даній статті йдеться про необхідність впровадження ідей громадянського виховання В.О.Сухомлинського у початковій школі. Розглянуто теоретичні засади виховання громадянських почуттів молодших школярів. Визначено шляхи реалізації ідей громадянського виховання у навчально-виховному процесі молодшого школяра.

Центральне  місце у виховній системі школи має займати формування громадянської компетентності молодшого школяра:  відповідального ставлення до природи, до себе, як складової частини природи і суспільства, до оточуючого нас світу, до живих істот навколо нас.
     В. О. Сухомлинський чітко визначає теоретичні засади виховання громадянських почуттів молодших школярів:
- це передусім створення дитиною радостей для інших  людей і переживання особистого щастя й гордості у зв’язку з цим;
- по – друге , творення й збереження краси в усіх її багатогранних проявах;
- по – третє громадянське ідеологічне багатство діяльності дитини в колективі, взаємовідносини з дітьми й іншими колективами;
- по – четверте, культивування і розвиток співчуття до всього живого й красивого;
- по – п’яте, розвиток високої інтелектуальної культури – думок, почуттів, переживань людини.

Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для видатних педагогів України. В. О. Сухомлинський у книзі « Народження громадянина» розглядав формування громадянської компетентності на основі людяності й гуманізму. Першочерговою умовою успішного формування рис громадянина педагог вважав організацію емоційно насиченого, діяльного життя школи, розвиток громадянської активності кожного індивіда.
На сучасному етапі проблемою громадянського виховання займаються провідні науковці АПН України. Ними було розроблено проект Концепції громадянської освіти в Україні в якому наголошується, що весь освітній процес у навчально - виховних закладах має бути насичений різними аспектами громадянського виховання.
Щоб упровадити цю ідею в життя, вчитель сам повинен стати для учнів взірцем громадянина і патріота своєї держави, адже дуже дієвим, особливо у вихованні маленьких дітей є соціально – психологічні методи (наслідування, приклад, переконання).
У сучасній школі ідеї громадянського виховання органічно вписуються у зміст і методику навчальної і виховної роботи, в організацію життєдіяльності школярів. Цей напрям виховання в початковій школі має на меті формування у дітей знань і уявлень про рідний край, розкриття на доступному рівні особливостей взаємодії людей у родині, колективі, суспільстві, виховання в них позитивного особистісного ставлення до цінностей, символів Української держави, виховання гуманної, соціально активної, відповідальної особистості.
Національне та громадянське виховання має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності.
Найбільші можливості у здійсненні завдань громадянської компетентності містять уроки читання, української мови, природознавства та основ здоров’я. Особлива роль на цих уроках відводиться активним методам і формам роботи, які спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, творчості.
На уроках читання при вивченні розділу «Нема без кореня рослини, а нас, людей без Батьківщини» на матеріалі творів «Роде наш красний» (українська народна пісня) та «Бабусина радість» Галини Могильницької  у другому класі, діти розширюють уявлення про рідний край, свій родовід, навчаються вмінь спілкування в родині, бажанню створювати радість для інших людей.
При  роботі над оповіданням Василя Чухліба «Повінь» відбувається формування громадянської компетентності молодших , а саме – відповідального ставлення до природи, до себе, як складової частини природи і суспільства, до оточуючого нас світу, до живих істот навколо нас.
В процесі роботи над оповіданням діти об’єднуються в такі групи: «Природолюби», «Мовознавці», «Актори»,  «Репортери».  Перша група знаходить в тексті  описи природи, краси рідного краю, готує цікаву інформацію про ремеза та зайця. Мовознавці  пояснюють значення складних слів, звертають увагу на красу рідної мови. Група акторів розподіляють ролі та читають виразно в особах уривок твору. Репортери придумують запитання до всіх учасників груп за змістом тексту. На завершення робимо висновок про красу і неповторність нашої рідної землі, виховуємо співчуття до всього живого і вчимо бачити красу навколо себе. Діти навчаються спілкуватися в групі, мати свою думку і вміти почути думку іншого. На прикладі героїв твору  вчаться спілкуванню між членами родини, яке базується на основі поваги, взаєморозуміння та підтримки.
Не менш важливими для формування громадянської компетентності мають  уроки з основ здоров’я. При вивченні розділу « Твоя родина» проводиться цілеспрямована робота на виховання любові до своєї сім’ї, формування вмінь та навичок виконувати обов’язки, які мають діти в родині.
Учні працюють в групах, розподіливши ролі членів родини, вчаться допомагати та підтримувати один одного. На завершення робимо висновок про те, що в родині, де  кожен дбає про інших, усі почуваються щасливими.
Всі виховні заходи, що проводяться в класі, сприяють формуванню громадянської компетентності на основі людяності, завдяки організації емоційно насиченого діяльного життя та активності кожного учня.
Це такі виховні заходи, як: години спілкування «Моя школа – мій дім»,  «Рідна мова, чиста, як роса», тренінгове заняття «Я – частинка нашого класу»,  година спілкування з елементами тренінгу «Виховання толерантності. Симпатія – антипатія».
Нещодавно в класі було проведено родинне свято « Тато, мама і я – спортивна сім’я”. Це свято здоров’я, спорту, дружби і краси. Такі свята допомагають дітям відчути себе повноправними членами своєї родини, вчаться вмінню підтримувати один одного, співпереживати.  Все це згуртовує учнівський та батьківський колективи.
На завершення хочеться висловити думку про те, що виховання громадянської компетентності  молодших школярів справа дуже важлива і вимагає кропіткої, наполегливої і систематичної роботи. Але саме в молодшому шкільному віці ми маємо можливості закласти основи  для формування громадян України, здатних до самостійного мислення,  духовно зрілих, соціально - активних громадян.

Бібліографія

1. В. О. Сухомлинський . Формування громадянина.
2.Скемська А.Формування громадянської компетентності учнів. Початкова освіта – 2010. №37 – с.2 

20 коментарів:

 1. Щиро Вам вдячна, пані Людмило, що поділилися власним досвідом, частинкою своєї творчої праці! Стаття дуже актуальна, цікава. Без усвідомлення себе частинкою природи,суспільства, дитина не зможе стати справжнім громадянином. Лише переживаючи радість від того, що несе добро у світ, людина може стати дійсно щасливою. Ці істини - ВІЧНІ!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую за коментар.Приємно, що Вас зацікавила стаття..З повагою та вдячністю Людмила Бондар

   Видалити
 2. Щиро Вам вдячна, пані Людмило, що поділилися власним досвідом, частинкою своєї творчої праці! Стаття дуже актуальна, цікава. Без усвідомлення себе частинкою природи,суспільства, дитина не зможе стати справжнім громадянином. Лише переживаючи радість від того, що несе добро у світ, людина може стати дійсно щасливою. Ці істини - ВІЧНІ!

  ВідповістиВидалити
 3. Наталія Путенко27 січня 2016 р. о 01:52

  Дуже сподобалася стаття. Захоплююся Вашим вмінням працювати з дітьми. Щиро бажаю Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую. Приємно, Вас зацікавила стаття. З повагою Л. Бондар.

   Видалити
 4. Дякую, шановна Людмило Миколаївно, за вашу плідну працю в напрямку виховання у школярів громадянської позиції. Цілком згодна з вашими думками,адже їдеї великих педагогів і сьогодні знаходять своїх однодумців. З повагою до вашої творчої праці - вчитель початкових класів Ліснічук Г.Й.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за добру оцінку моєї праці.З вдячністю Людмила Бондар.

   Видалити
 5. Прочитала статтю. Під враженням прочитаного хочу сказати, що цілком згодна з автором в тому, що виховувати громадянську компетентність молодших школярів необхідно на матеріалі уроків читання , природознавства. Спасибі за практичні поради.
  З повагою вчитель початкових класів ЗШ І-ІІІ ступенів №1 міста Гайворон.

  ВідповістиВидалити
 6. Щиро дякую моїй колезі- Людмилі Миколаївні! Погоджуюсь,-аспекти формування громадянської позиції у молодших школярів за Сухомлинським актуальні і тепер у вчительській роботі. Я спостерігала на Ваших уроках,як вміло поєднано активні методи та форми роботи для активізації розвитку творчого лотенціалу школярів. Успіхів у подальшій роботі та вдячності від вихованців! Рак Н.М.

  ВідповістиВидалити
 7. Щиро дякую моїй колезі- Людмилі Миколаївні! Погоджуюсь,-аспекти формування громадянської позиції у молодших школярів за Сухомлинським актуальні і тепер у вчительській роботі. Я спостерігала на Ваших уроках,як вміло поєднано активні методи та форми роботи для активізації розвитку творчого лотенціалу школярів. Успіхів у подальшій роботі та вдячності від вихованців! Рак Н.М.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарний коментар і підтримку.З повагою Л. Бондар.

   Видалити
 8. Валентина Рябова28 січня 2016 р. о 02:49

  Шановна колего! Знання, наполеглива праця, вірність професії, любов до дітей, педагогічний талант, глибока порядність - це риси, завдяки яким Ви досягаєте високих результатів у своїй праці. Впевнена, що стаття є підтвердженням цього.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Валентино Василівно за високу оцінку. З повагою Л. Бондар.

   Видалити
 9. Галина Бондаренко Дякую Людмилі Миколаївні за гарну змістовну статтю.Проблема громадянського виховання школярів знаходиться в центрі уваги всіх педагогів і не секрет,що основа громадянськості закладається в дитячі роки.Саме початковій школі відводиться велика роль для формування особистості майбутнього громадянина, становлення і різнобічний розвиток дитини.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую за коментар. Приємно,Що Вас зацікавила стаття. З повагою Л. Бондар.

   Видалити
 10. Шановна Людмило Миколаївно! Дякую за висвітлення теми громадянського виховання школярів початкової ланки. Саме початкова ланка підтримує і продовжує виховувати гідного громадянина своєї держави. Але щоб вирости достойним громадянином патріотом України, необхідно буди патріотом своєї родини, класу, школи, міста. А ви зі своїми учнями гідно несете звання учнів Гайворонської школи № 1. Успіхів Вам, творчого натхнення!

  ВідповістиВидалити
 11. Шановна Людмило Миколаївно!Щиро дякую,що поділилися власним досвідом.Була у Вас на уроках,вони пречудові.Ви є для своїх учнів взірцем громадянина і патріота своєї держави.Ви-великий молодець!Натхнення Вам,творчих злетів,міцного здоров'я!
  З повагою Вересюк О.Р.

  ВідповістиВидалити
 12. Шановна Людмило Миколаївно, вдячна Вам за публікацію.Дуже цікаво почути думку колеги. Натхнення і задоволення від праці. З повагою Полонська Л.М.

  ВідповістиВидалити
 13. Юлія Пошенко30 січня 2016 р. о 11:52

  Щиро вдячна, колего, за статтю. Неодноразово була на Ваших виховних заходах, на яких завдяки Вашій кропіткій, систематичній роботі формується громадянська компетентність Ваших вихованців. Наснаги Вам, Людмило Миколаївно, творчих взлетів та вдячних учнів!

  ВідповістиВидалити
 14. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити