Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ВПЛИВ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВалентина Квашук, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів с. Таужне  Гайворонського району Кіровоградської області.
Анотація. В даній статті відображено досвід і формування громадянської компетентності учнів засобами різних предметів, позакласної та позаурочної роботи з громадянського виховання. Визначено зміст і структуру «громадянської компетентності».

Розбудова України як вільної демократичної держави, становлення і розвиток громадянського суспільства неможливі без якісної цілеспрямованої підготовки школярів до життя і діяльності у такому суспільстві.
Державі потрібна свідома, соціально активна особистість, готова до участі в процесах державотворення, до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей, до співпраці у громадянському суспільстві. Це обумовлює необхідність нового осмислення громадянського виховання учнів початкових класів.

У сучасній школі ідеї громадянського виховання органічно вписуються у зміст і методику навчальної і позаурочної роботи. Цей напрям виховання в початковій школі має на меті формування у дітей знань і уявлень про українське суспільство, рідний край, розкриття на доступному рівні особливостей взаємодії людей у родині, колективі, суспільстві ,виховання в них позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів Української держави; виховання гуманної, соціально активної, відповідальної особистості.
Основа громадянськості закладається в дитячі роки. У «Розмові з молодим директором школи» В. Сухомлинський дає таку пораду: «… займіться перспективою становлення людини-громадянина», адже «дитина, якій сьогодні сім років, на ваших очах стане громадянином».
Любов до рідного краю, рідної культури, рідної мови починається з малого-з любові до рідної країни, до її історії, минулого і сучасного, до всього людства.
Пошана до батьків, свого родоводу, традицій, любов до рідного краю завжди переростає в любов до «великої Батьківщини – України». Батьківщина для кожного свідомого громадянина є настільки рідною, дорогою, що вона порівнюється з Матір’ю.
Могутнім вихователем, із яким дитина пов’язана з раннього віку, є мова. Саме через рідне слово педагоги повинні передати вихованцям споконвічні духовні національні цінності-українську пісню, казку, легенду, історію, здобутки культури.
Найбільші можливості у здійсненні завдань громадянської компетентності містять програми предметів «Літературне читання», «Я у світі». Пріоритет на роль належить активним методам і формам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, творчості.
На кожному уроці в центрі уваги потрібно ставити щоденні проблеми учнів та їхніх батьків. При можливості старатися наводити приклади із життя сьогодення. Так при вивченні теми «Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя» у 2 класі, учні опрацьовуючи оповідання В. Осєєвої «Сини», використовують метод «Займи позицію». Під час уроку вчаться захищати власну позицію і вислуховувати інших. Дуже важливо звернути увагу на теми уроків для того щоб проводити інтегровані. Так при вивченні теми «Буду я природі другом, милуюся, оберігаю, прикрашаю…» важливо об’єднати із темою «Поведінка людини в природі» урок «Я і Україна». Учні заздалегідь готують інформацію про «Роль людини у природі». І тут прекрасним методом для використання інформації учнів є «Мозковий штурм».
         Тема українського патріотизму і громадянськості є наскрізною у творах Тараса Григоровича Шевченка. Шевченкове слово входить в наше єство змалку: спочатку дитина вбирає пісні поета з уст матері, переступивши поріг школи ,з допомогою вчителя вона торкається чистої і трепетної краси рядків «Тече вода з-під явора», чарівної простоти дивовижної гармонії вірша «Садок вишневий коло хати». Під час вивчення творів Тараса Шевченка, підбиваючи підсумок уроку, можна використовувати метод «Мікрофон». Для того щоб поглибити учнівські знання про Тараса Шевченка, розвивати вміння виразного читання поетичних творів, проводжу підсумковий урок з елементами інсценізації.
Цікавими для дітей є нетрадиційні уроки, узагальнення вивченого: уроки-свята, уроки-зустрічі, уроки-екскурсії. Так після вивчення розділу «Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя» проводиться урок-узагальнення вивченого матеріалу у вигляді уроку-свята «Шануй батька й неньку».
Неможливо уявити справжнього громадянина, який би не виявляв любові до рідного краю, не шанував батька, матір, не турбувався про охорону природи рідної землі. Отож, навчаючи дітей, стараюся виховувати справжнього патріота своєї землі, який буде жити і творити в майбутньому.
Громадянське виховання – процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов’язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя; турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей.
Головна мета громадянського виховання – набуття молодшими поколіннями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молодших школярів рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньої, естетичної, правової, економічної культури.
Для визначення рівня сформованості громадянських, патріотичних і гуманістичних рис учнів я розробила картки спостереження. В дослідженні взяли участь 11 учнів 4 класу. Громадянські риси включали в себе: відповідальність, почуття обов’язку; відповідальне ставлення до навчання, успішність; активність на уроці та в позаурочний час; участь у вирішенні питань шкільної тематики; повага до прав і свобод людини. Гуманістичні риси: повага до старших (батьків, учителів, знайомих і незнайомих людей); повага до однолітків та менших дітей; справедливість, чесність; взаємодопомога, взаємо підтримка; повага до думок інших; любов до сім’ї, до довкілля. Патріотичні риси: любов до Батьківщини, до свого народу; знання історії України, рідного краю; шанобливе ставлення до державних символів України, до звичаїв та обрядів; дотримання народних традицій; знання народної творчості (переказів, легенд, притч, приказок, прислів’я). Рівень сформованості громадянських якостей в учнів визначається залежно від набраної кількості балів:
38 – 28 балів – високий рівень;
27 – 19 балів – середній рівень;
Менше 19 балів – низький рівень.
Після проведення дослідження я визначила, що серед 11 досліджуваних високий рівень сформованості громадянської культури спостерігається у 9 (27%) дітей, середній – у6 (55%) дітей, а в 2 (18%) дітей низький рівень.
У дітей найкраще розвинені гуманістичні риси. Вони поважають старших, однолітків та менших дітей, відзначаються справедливістю, чесністю, взаємодопомогою, взаємо підтримкою, поважають думки інших, люблять сім’ю, довкілля. Більшості дітям притаманні такі патріотичні риси: любов до Батьківщини, до свого народу, знання історії України, рідного краю, шанобливе ставлення до державних символів України, дотримання народних традицій.
Для підвищення громадянської культури учнів початкових класів розроблена диференційована система позакласної роботи, що включає в себе: форми організації громадянського виховання, орієнтовну тематику традиційних свят та виховних бесід.
І. Форми організації громадянського виховання учнів 1 – 4 класів: історичне віконце, виховні бесіди; екскурсії визначними місцями рідного села; словникова скринька, бабусина казка (українські народні казки); конкурси національних страв, пісні, танцю, одягу.
ІІ. Орієнтовна тематика традиційних свят: «Кажуть, дитино, що мова наша солов’їна», «Шануй батька свого і матір свою, щоб довгими дні були твої на Землі», «Мамина пісня»; «Посвята у козачата», «Рідну землю, де живемо, Україною зовемо», «Свято рідної мови».
ІІІ. Орієнтовна тематика виховних бесід: «Україна – моя рідна Батьківщина», «Державна символіка України», «Твої права та обов’язки», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України», «Утверджую в собі людину – громадянина».
Я вважаю, що таким чином буде підвищуватися громадянська компетентність  учнів початкових класів.
Отже, формування основ громадянської компетентності учнів початкових класів – це цілісний процес виховання в молодшого школяра гуманістичного ставлення до людського оточення, до держави, людства вцілому, відповідальності, яка передбачає дотримання державних і суспільних законів, правил життєдіяльності, а також соціальної взаємодії в суспільстві.

Бібліографія
1. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти, К.: 2009,  с. 177-178.
2. Сухомлинський В. Розмова з молодим директором, К.: Радянська школа, 1988.
3. Стребна О.М. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи, Харків, 2006

6 коментарів:

 1. Дякую за цікаву статтю! Бажаю радості від навчання та виховання дітей!
  Вчитель української мови та літератури ЗШ І-ІІІ ступенів с.Хащувате Омельчук Ксенія Олександрівна!

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за вашу статтю!Багато цікавого,що можна використати у нашій роботі.Дійсно,нестандартні уроки цікавлять учнів,які готуються до них разом з батьками.Такі уроку в нашому класі стали традицією.Рада ,що ми з вами працюємо в одному напрямку.Щасти нам усім! З повагою вчитель початкових класів ЗШ І-ІІІст. №2 Лопушанська О.М.

  ВідповістиВидалити
 3. Цікаво! Проведена велика робота! Тісно пов'язана з сьогоденням,корисна. Вчителька - МОЛОДЕЦЬ! Творчих вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 4. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 11:52

  Дорога колего! Дякую за активну життєву позицію.Дійсно, такі спостереження варто проводити, аналізувати, і - знову до роботи. Цікаво!Обов’язково скористаюсь. Успіхів,Радості, натхнення!

  ВідповістиВидалити
 5. Найбільш важливим і складним етапом формування патріотичних почуттів усе ж таки є школа першого ступеня (1-4 класи). Ви цікаво розкрили форми роботи через які формується громадянська компетентність. Дякую. бажаю творчих успіхів.

  ВідповістиВидалити
 6. Дуже цікаво!Стаття актуальна ,корисна.Спасибі,що поділились власним досвідом.Вчитель покликаний виховати своїх учнів справжніми патріотами рідної країни,виховати гордість за свій народ,любов до рідного слова.Викладені Вами системи патріотичного виховання в школі ,думаю, стануть вчителям у пригоді.Успіхів Вам,натхнення,творчого піднесення!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити